SANS
Kategori: Filosofi, psykologi och religion
  Nummer:
  2022:1
  Issn:
  2000-9690
  Språk:
  svenska
  Antal sidor:
  96
  Dimensioner:
  200x270 mm
  Vikt:
  192 g
  I lager:
  -

SANS

Innehåll

 • Redaktion.
 • Ledare: Kosmisk svindel, av Christer Sturmark.
 • Ordning i universum, av Brian Greene. Det ligger i människans natur att söka ursprunget till både världsalltet och moraliska värderingar.
 • Besök från yttre rymden, av Avi Loeb. Kanske har en spejare från ett annat solsystem just färdats igenom vårt.
 • Signerat: Hur kan vår planet ha varit beboelig i miljardtals år? av Toby Tyrrell. Ren tur eller vad?
 • Rymdens alfabet av Jonas Enander & Maria Küchen. Ett samtal om rymden som fält för människans drömmar.
 • Observatoriet och makten, av Sven Widmalm. Stockholms observatorium blev en lycklig förening av politik och vetenskap.
 • Kvantmekanik – både fysik och magi, av Julia Ravanis. Grälen mellan Einstein och Bohr ledde till en ny världsbild.
 • Historien bakom Hannes Alfvéns Nobelpris, av Svante Lindqvist. Nobelkommittén för fysik arbetade omsorgsfullt.
 • Tid att lita på, av Gustav Holmberg. En signal som kunde användas för att ordna världen.
 • Tiden – en betraktelse, av Staffan Holmbring & J. Jacob Wikner. Kanske finns tiden för att inte allt ska hända samtidigt.
 • Datorer kommer inte att göra sig själva smartare, av Ted Chiang. »Singulariteten« kommer förmodligen aldrig att komma.
 • Digitalisering av offentlig förvaltning – ett elakartat problem, av Fredric Skargren. Att behandla IT-frågor som »tama« är närapå omoraliskt.
 • Signerat: Vad vi bör göra när vi är oeniga om vad vi bör göra, av Stina Björkholm. Frågan är om motparten har bättre skäl.
 • Den ängsliga offentligheten, av Jacob Sandström. Hur två statsvetare ser på forskare i det offentliga samtalet.
 • Signerat: Politisk konservatism och synen på vetenskap av Stephan Lewandowsky & Klaus Oberauer. Högersinnade är mer skeptiska mot forskning.
 • Köper vi stöldgods? av Peter Singer. Vi konsumenter finansierar förtryck, konflikter och till och med folkmord i diktaturer.
 • Signerat: Solidaritet för en levbar framtid, av Anna Tunlid & Stinne Glasdam. Rikare länder bör göra mest mot antibiotikaresistens.
 • Arvet från Derek Parfit, av Anders Hansson. Han var en av världens mest originella och kreativa filosofer.
 • Läsarbrev: John Rawls teori om rättvisa.
 • Några vetenskapliga kost- och hälsoråd, av Maria Ahlsén & Jessica Norrbom. Det finns många myter om nyttig/farlig kost.
 • Kolumn: Tager du denna kund? av Charmkvark.

Beskrivning

Sans är en unik satsning på en tidskrift som lyfter fram filosofi, förnuft och kritiskt tänkande. Sans företräder sekulär etik och humanistisk människosyn, rapporterar om nya vetenskapliga rön, granskar och ifrågasätter alla typer av dogmatiska synsätt och försvarar den fria tanken. Sans är en unik tidskrift i Sverige – ett existentiellt magasin om samhälle, vetenskap, etik och livs åskåd ning. Med namnkunniga skribenter som till exempel Lena Andersson, P C Jersild, Niklas Ekdal, Pernilla Ouis, Christer Fuglesang, Björn Ulvaeus och Magnus Norell, präglas Sans av fritänkande och verkar i upplys nings traditionens anda. Sans främjar ett vetenskapligt förhållningssätt och upp märk sammar forskningsrön som utmanar vår världsbild i grunden, från neurovetenskap och biologi till kvant fysik och kosmologi. Frågor som rör yttrandefrihet, jämställdhet och sam tidens debatt om tro och vetande ska spela en fram trädande roll i Sans. Vi skyggar inte för det kontroversiella.

  • SANS

   2021:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2021:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2021:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2021:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2020:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2020:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2020:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2020:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2019:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2019:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2019:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2018:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2018:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2018:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2018:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2017:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2017:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2016:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2016:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2016:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2015:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2015:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2015:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2015:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2014:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2014:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2014:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2014:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2013:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2013:3

   95 kr.

   Logga in för att handla