SANS
Kategori: Filosofi, psykologi och religion
  Nummer:
  2021:4
  Issn:
  2000-9690
  Språk:
  svenska
  Antal sidor:
  96
  Dimensioner:
  200x270 mm
  Vikt:
  177 g
  I lager:
  2 st

SANS

Innehåll

 • ?Redaktion.
 • Ledare: Segrar för vetenskapen, av Christer Sturmark.
 • I postsanningens tid, av Åsa Wikforss. Hur ska detta märkliga uttryck egentligen förstås?
 • Grogrunden för högerpopulism, av Fanny Härgestam. Reportage om anhängare till Nationell samling i en liten fransk by.
 • Terrorismens psykologi, av Jarl Torgerson. En klargörande bok om ett kanske olösligt problem.
 • Hitler och Wagner, av Björn Wiman. Kritisk reflektion och konstnärlig njutning behöver inte utesluta varandra.
 • Censuren – konsekvensneutraIitetens antites av Erik Fichtelius. Varför den polska censuren misslyckades så kapitalt under kommunisttiden.
 • Liberalism och socialistisk gemenskap av Anders Hansson. Är John Rawls teori om ekonomisk jämlikhet förenlig med liberalismen?
 • Lika möjligheter räcker inte, av Emu Andersson & Nicolas Olsson Yaouzis. Svenska liberaler bör uppdatera sin liberalism anser artikelförfattarna.
 • Offren för forskningsfusk, av Kjell Asplund. Patienter, kollegor, visselblåsare universitet finansiärer och forskningen som samhällssektor.
 • Akupunktur – aktiv smärtlindring eller teatralisk placebo? av Dan Larhammar. En rad studier ifrågasätter att akupunktur har någon egen effekt.
 • Signerat: Palliativ sedering är underanvänd, av Mattias Nyberg. Fler patienter borde få sova under sina sista timmar i livet.
 • Ännu en levande själ, av Mattias Nyberg. En novell.
 • Blir man en bättre människa av att vara bildad? av Peter Gärdenfors. Svaret måste nog sägas vara ja. Men varför?
 • Sol och existentialism hos Kallifatides, av Torsten Rönnerstrand. Ett författarskap med ett leende på läpparna.
 • Ingen går med i en sekt, av Anna Lindman. Kärleksbombning kan omärkligt övergå i kritik och »korrigeringar«.
 • Signerat: Antikens monoteister var också polyteister, av Svante Holmberg. Förr var det vanligt att judar kristna och muslimer trodde på flera gudar.
 • Svenskarna och religionen, av Lotta Knutsson Bråkenhielm. Många svenskar tror inte på något övernaturligt, men vi är mer »religiösa« än vi tänker oss.
 • Signerat: Kan man mäta sekularisering? av Beatrice Erkers. Det blir en svår balansgång mellan Steven Pinker och Charles Taylor.
 • Läsarbrev: Juridiska personer har rättigheter.
 • Läsarbrev: När mänskligheten dör ut har den förändrats.
 • Kolumn: PTSD – från tidigare liv, av Charmkvark.

Beskrivning

Sans är en unik satsning på en tidskrift som lyfter fram filosofi, förnuft och kritiskt tänkande. Sans företräder sekulär etik och humanistisk människosyn, rapporterar om nya vetenskapliga rön, granskar och ifrågasätter alla typer av dogmatiska synsätt och försvarar den fria tanken. Sans är en unik tidskrift i Sverige – ett existentiellt magasin om samhälle, vetenskap, etik och livs åskåd ning. Med namnkunniga skribenter som till exempel Lena Andersson, P C Jersild, Niklas Ekdal, Pernilla Ouis, Christer Fuglesang, Björn Ulvaeus och Magnus Norell, präglas Sans av fritänkande och verkar i upplys nings traditionens anda. Sans främjar ett vetenskapligt förhållningssätt och upp märk sammar forskningsrön som utmanar vår världsbild i grunden, från neurovetenskap och biologi till kvant fysik och kosmologi. Frågor som rör yttrandefrihet, jämställdhet och sam tidens debatt om tro och vetande ska spela en fram trädande roll i Sans. Vi skyggar inte för det kontroversiella.

  • SANS

   2021:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2021:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2021:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2020:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2020:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2020:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2020:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2019:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2019:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2019:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2018:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2018:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2018:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2018:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2017:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2017:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2016:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2016:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2016:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2015:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2015:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2015:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2015:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2014:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2014:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2014:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2014:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2013:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2013:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2013:2

   95 kr.

   Logga in för att handla