Signum
Kategori: Filosofi, psykologi och religion
  Nummer:
  2021:5
  Issn:
  5282-2046
  Språk:
  svenska
  Antal sidor:
  72
  Dimensioner:
  175x280 mm
  Vikt:
  205 g
  I lager:
  3 st

Signum

Arvet efter kommunismen

Innehåll

 • Ledare. Fredrik Heiding: Angeläget kunskapslyft om kommunismen – Det tycks nästan råda en kollektiv minnesförlust kring kommunismen.
 • Krönika. Andreas Johansson Heinö: Behovet av teologisk beredskap.
 • Aktuellt. Ulf Jonsson: Global synodal process i startgroparna.
 • Kyrkohistoria. Bertil Nilsson: Hur Sverige blev kristet – Om den kristna trons etablering i Sverige från slutet av 700-talet fram till 1164.
Tema: arvet efter kommunismen
 • Tomás Halík: Nationalism, sekterism och frigörande fängelser – Om tjeckiska erfarenheter.
 • Valter Lundell: Synen på kommunismen i svensk och dansk historiekultur – Nazism och kommunism verkar bedömas med olika måttstockar.
 • Johan Sundeen: De kristna och kommunismen – Motstånd, anpassning och medlöperi.
 • Synodalitet. Michael Czerny: När kyrkan blir synodal
 • Virtuell kroppslighet. Barbara Crostini: Virtuell synd blick och kropp i den virtuella världen.
 • Social omsorg. Elisabeth Sandlund: LSS – en stadig urholkning av värdigheten.
Dominikus
 • Roland Müller: Dominikus – en jubilar i bakgrunden
 • Anthony J. Lappin: Tre skrönor om den helige Dominikus
Bokrevy
 • Lena Andersson: Samtida filosofi som fin avsmakningsmeny – Filosofi och pandemi.
 • Karin Wiborn: En uppmaning till sant mänskligt liv – John Sjögren: Öppna dig. En essä om sanning, extas och glädje.
 • Hedvig Larsson: Hatet mot Judarna – Björn Wiman & Sanna Sjöswärd: Hatet mot judarna.
 • Gunilla Maria Olsson: Ett stöd för överlåtelse och klarhet – Piet van Breemen: Att åldras på andlig väg.
 • Marie Demker: Ambitiös pionjärinsats: Linnea Jensdotter: Religion och politik i hybrida mediemiljöer.
 • David Dymén: Tro och strimmor av hopp – Anne-Isabelle Tollet med Asia Bibi: Dödsdömd.
 • Pär-Yngve Andersson: pet komplexa nuet och minnets ljusdunkel – Lars Andersson: Nu.
 • Jenny Lindberg: Vid vägskälet måste vi följa kroppen – Niklas Rådström: Som har inget redan hänt.
 • Christine Zyka: “Och alla dessa texter som jag inte skrivit” – Joseph Ponthus: Vid bandet. Anteckningen från fabriken.
 • Heinz Werner Wessler: Pietismens andliga rötter mellan tradition och reformation – Christian Braw: Und wir sahen seine Herrlichkeit.
 • Informationer

Beskrivning

Signum är en katolsk kulturtidskrift som utkommer med 9 nummer per år. Redaktionen består av katolska lekmän och präster med representanter från de internationella jesuit- och dominikanordnarna. Med den världsvida katolska kyrkan som perspektiv och bakgrund kommenterar Signum aktuella ämnen inom den nutida samhällsdebatten såsom etiska frågor inom medicin och naturvetenskap, rörelser och trender inom film, litteratur och musik, existentiella frågor inom teologi och filosofi samt det ekumeniska samtalet mellan samfund och kyrkor i Sverige och utomlands.

  • Signum

   2021:8

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2021:7

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2021:6

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2021:4

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2021:3

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2021:2

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2021:1

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2020:8

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2020:7

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2020:6

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2020:5

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2020:4

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2020:3

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2020:2

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2020:1

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2019:8

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2019:7

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2019:6

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2019:5

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2019:4

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2019:3

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2019:2

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2019:1

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2018:8

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2018:7

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2018:6

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2018:5

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2018:4

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2018:3

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2018:2

   60 kr.

   Logga in för att handla

Logga in

Logga in Registrera
Jag har glömt bort mitt lösenord ×