Signum
Kategori: Filosofi, psykologi och religion
  Nummer:
  2021:4
  Issn:
  5282-2046
  Språk:
  svenska
  Antal sidor:
  64
  Dimensioner:
  175x280 mm
  Vikt:
  185 g
  I lager:
  3 st

Signum

Innehåll

 • Ledare. Jenny Lindberg: Halmdockor i det offentliga samtalet. Låt oss försöka att skapa och själva främja ett sunt och utvecklande debattklimat i vårt land.
 • Krönika. Gunilla Gren-Eklund: Pandoras ask
 • Aktuellt. Michael Walsh: En god katolik på sitt eget sätt. Med anledning av Hans Küngs bortgång.
Spiritualitet
 • Ian Coleman: Andlig övning
 • Ingrid Robinson: Reflektion om manlighet i den helige Josefs (sp)år
Litteratur
 • John Sjögren: Knausgård och det stora utanför. Utifrån den nyutkomna Morgonstjärnan.
Ekonomi
 • Ruth Kelly: Alternativa värderingar av kapitalism. Tydliga sociala vattendelare och de globala systemens sårbarhet, blottade av coronaviruskrisen, har förändrat vårt sätt att tänka om världen.
Artificiell intelligens
 • Gabriel Franke: Teknologi som frälsning – religiösa motiv inom transhumanismen. Går det att skaffa sig evigt liv genom att ladda ner sitt medvetande i ett bättre medium än den mänskliga hjärnan?
 • Alexander Filipovic: Blott science fiction? AI väcker behov av tvärvetenskaplig teologisk reflektion.
 • Mark Vernon: Artificiell och andlig intelligens i Dantes efterföljd. Till 700-årsminnet av Dantes död, har påven Franciskus beskrivit poeten som en ”hoppets profet” och lovordat hans verk för de ”bestående varningar och insikter som det innehåller för hela mänskligheten”.
Surrogatmödraskap
 • Christoffer Wedebrand: Varför inte pressa surrogatmödrarna? En analys av de svenska riksdagspartiernas syn på surrogatmödraskap.
 • Sture Gustafson: Att hjälpa naturen på traven. Är surrogatmoderskap etiskt försvarbart?
Analyser och rapporter
 • Eva-Maria Munck: Burmas flerdimensionella kris Patrick Hällzon, Ingvar Svanberg och Magnus Fiskesjö: Folk- och kulturmord i Xinjiang
Bokrevy
 • Christine Zyka: När det förflutna överträffade framtiden – Jerker Blomqvist: Det gyllene Athen. Sex texter om grekisk kulturhistoria.
 • Per Höjeberg: Imponerande kartläggning av svårfångat begrepp – Kim Salomon: Jag anklagar…! De intellektuellas historia.
 • Mathias Nygaard: Trevande början på viktig diskussion – Teknoteologi: AI och människans villkor.

Beskrivning

Signum är en katolsk kulturtidskrift som utkommer med 9 nummer per år. Redaktionen består av katolska lekmän och präster med representanter från de internationella jesuit- och dominikanordnarna. Med den världsvida katolska kyrkan som perspektiv och bakgrund kommenterar Signum aktuella ämnen inom den nutida samhällsdebatten såsom etiska frågor inom medicin och naturvetenskap, rörelser och trender inom film, litteratur och musik, existentiella frågor inom teologi och filosofi samt det ekumeniska samtalet mellan samfund och kyrkor i Sverige och utomlands.

  • Signum

   2021:8

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2021:7

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2021:6

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2021:5

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2021:3

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2021:2

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2021:1

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2020:8

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2020:7

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2020:6

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2020:5

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2020:4

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2020:3

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2020:2

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2020:1

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2019:8

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2019:7

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2019:6

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2019:5

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2019:4

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2019:3

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2019:2

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2019:1

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2018:8

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2018:7

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2018:6

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2018:5

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2018:4

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2018:3

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2018:2

   60 kr.

   Logga in för att handla

Logga in

Logga in Registrera
Jag har glömt bort mitt lösenord ×