Signum
Kategori: Filosofi, psykologi och religion
  Nummer:
  2021:3
  Issn:
  5282-2046
  Språk:
  svenska
  Antal sidor:
  64
  Dimensioner:
  175x280 mm
  Vikt:
  186 g
  I lager:
  3 st

Signum

Innehåll

 • Ledare. Gösta Hallonsten: Franciskusi fredens och sanningens tjänst – Irakresans syfte i tre nyckelord: fred, dialog och religionsfrihet.
 • Krönika. Elisabeth Sandlund: Vad det kommer an på.
Aktuellt
 • Olle Brandt: Påven i Irak.
 • Ulf Jonsson: Vatikanens budget 2021.
 • Irak. Heinz Werner Wessler: Ett viktigt steg på en längre resa – ett samtal med biskop Saad Sirop Hanna.
Gudstjänst
 • Sten Hidal: Psaltarens liturgiska bruk.
 • Louis-Marie Chauvet: Mässan i tider av pandemi och lockdown.
 • Teologi. Fredrik Heiding: Hur olika är gudomspersonerna? Treenighetens mysterium hos Thomas av Aquino.
 • Litteratur. Anne-Charlotte Östman: En motvillig existentialist – ny Camus på svenska – Albert Camus: Fallet.
Filosofi
 • Kim Solin: Rush Rhees och den kontemplativa filosofin
 • Benedikt Paul Göcke: Det tomma biblioteket – om metafysikens roll inom teologin
 • Analyser och rapporter. Gerhard Arnold: Religiös tolerans som politisk strategi i arabvärlden
Bokrevy
 • Mikaela Luthman: Jag vet hur döden ser ut. PC Jersild: Hur vill du dö? Om makten över livets slut.
 • Ingrid Robinson: Välkommet bidrag med idealiserande tendenser. Syster Sofie Hamring OP: Och där var många andra kvinnor.
 • Katrine Marçal: Religion for Dummies. Joel Halldorf: Gud: Jakten.
 • Clemens Cavallin: Sverigecentrerad skiss. Tomas Brytting (red.): Livets mening: frågan och svaren.
 • Gunilla Maria Olsson: Vad vi bär med oss. Lars Lönnroth: Geijerarvet: en släkthistoria om dikt och galenskap.
 • Hans Nilsson: S:t Lukas – en dynamisk rörelse söker sin identitet. Ingvar Bengtsson: Rörelsen i stillhet och kraft. En organisationsbiografi över S:t Lukasstiftelsen som blev Förbundet S:t Lukas.
 • Sten Hidal: Välredigerad historieskrivning. ”Gör också våra kalla hjärtan brinnande”. Societas Sanctæ Birgittæ 1920–2020.
 • Stig Olsson: Att tolka antropocen. J. A. Thomas, M. Williams & J. Zalasiewicz: The Antropocene. A Multidisciplinary Approach.
 • Jenny Lindberg: Helande läsning inte oproblematisk för vården. Cecilia Pettersson: Biblioterapi.
 • John Sjögren: Slumrande minnen väcks till liv. Hermann Hesse: Österlandsfärden.
 • Informationer.

Beskrivning

Signum är en katolsk kulturtidskrift som utkommer med 9 nummer per år. Redaktionen består av katolska lekmän och präster med representanter från de internationella jesuit- och dominikanordnarna. Med den världsvida katolska kyrkan som perspektiv och bakgrund kommenterar Signum aktuella ämnen inom den nutida samhällsdebatten såsom etiska frågor inom medicin och naturvetenskap, rörelser och trender inom film, litteratur och musik, existentiella frågor inom teologi och filosofi samt det ekumeniska samtalet mellan samfund och kyrkor i Sverige och utomlands.

  • Signum

   2021:8

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2021:7

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2021:6

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2021:5

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2021:4

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2021:2

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2021:1

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2020:8

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2020:7

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2020:6

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2020:5

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2020:4

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2020:3

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2020:2

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2020:1

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2019:8

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2019:7

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2019:6

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2019:5

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2019:4

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2019:3

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2019:2

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2019:1

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2018:8

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2018:7

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2018:6

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2018:5

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2018:4

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2018:3

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2018:2

   60 kr.

   Logga in för att handla

Logga in

Logga in Registrera
Jag har glömt bort mitt lösenord ×