Kyrkomusikernas Tidning
Kategori: Musik
  Nummer:
  2021:3
  Issn:
  0281-286X
  Språk:
  Svenska
  Antal sidor:
  20
  Dimensioner:
  210x295 mm
  Vikt:
  78 g
  I lager:
  1 st

Kyrkomusikernas Tidning

Diskantrösterna

Innehåll

 • Ledaren: »Vi ser ju i varje fotbollsspelande sexåring en möjlig Zlatan – på samma sätt ska vi möta varje körsjungande sexåring såsom en Eric Ericson i vardande.«
 • Aktuellt. Nya psalmer kan snart skickas in.
Tema Diskantrösterna: KMA gör femårssatsning på sjungande barn.
 • Gunnel Fagius ger perspektiv på barnsången. Gunnel Fagius, musikvetare och expert på barnsång, har inga planer på att trappa ner trots sin ålder. Hennes breda kunskaper om sångpedagogik, röstapparatens fysiologi och barnsångens ställning i samhället är ovärderliga när Kungliga Musikaliska Akademien nu gör en femårig nationell kraftsamling för att höja barnsångens status och utbredning.
 • KMA går i bräschen för mer sång i skolan. Under Kungliga Musikaliska Akademiens 250-årsjubileum, som infaller i år, och fem år framöver kommer barns sång stå i fokus i projektet ”Sjungande barn”. – Det finns redan ett stort intresse från skolhuvudman kyrkan, studieförbund, föreningar och institutioner för den stora femårssatsningen, säger projektledare Ulrika Lind.
 • Körsång – glädje hela livet. Anna-Stina Wikström och Sonja Lund har båda ett långt liv som körsångare i Sankt Olovs församling i Skellefteå bakom sig. De hoppas att de får fortsätta i många år till. Mikael Hellgren, nyligen pensionerad kyrkomusiker och körledare, har talat med dem om hur det har varit hur det är och hur det kanske blir.
 • Recensioner.

Beskrivning

KMT vänder sig till alla kyrkomusikintresserade med initierade artiklar om bland annat allt som rör kyrkomusik, kör och orgel. Recensioner av nya böcker, CD och noter. Ledande debattforum och annonsorgan med bland annat flertalet ledigförklarade kyrkomusikertjänster. Cirka hälften av upplagans 4 200 exemplar distribueras som medlemstidning till kyrkomusiker i Svenska Kyrkan.

  • Kyrkomusikernas Tidning

   2019:3

   30 kr.

   Logga in för att handla

  • Kyrkomusikernas Tidning

   2019:2

   30 kr.

   Logga in för att handla

  • Kyrkomusikernas Tidning

   2019:1

   30 kr.

   Logga in för att handla

  • Kyrkomusikernas Tidning

   2018:12

   30 kr.

   Logga in för att handla

  • Kyrkomusikernas Tidning

   2018:11

   30 kr.

   Logga in för att handla

  • Kyrkomusikernas Tidning

   2018:10

   30 kr.

   Logga in för att handla

  • Kyrkomusikernas Tidning

   2018:9

   30 kr.

   Logga in för att handla

  • Kyrkomusikernas Tidning

   2018:7

   30 kr.

   Logga in för att handla

  • Kyrkomusikernas Tidning

   2018:6

   30 kr.

   Logga in för att handla

  • Kyrkomusikernas Tidning

   2018:5

   30 kr.

   Logga in för att handla

  • Kyrkomusikernas Tidning

   2018:4

   30 kr.

   Logga in för att handla

  • Kyrkomusikernas Tidning

   2018:3

   30 kr.

   Logga in för att handla

  • Kyrkomusikernas Tidning

   2018:2

   30 kr.

   Logga in för att handla

  • Kyrkomusikernas Tidning

   2018:1

   30 kr.

   Logga in för att handla

  • Kyrkomusikernas Tidning

   2017:12

   30 kr.

   Logga in för att handla

  • Kyrkomusikernas Tidning

   2017:11

   30 kr.

   Logga in för att handla

  • Kyrkomusikernas Tidning

   2017:10

   30 kr.

   Logga in för att handla

  • Kyrkomusikernas Tidning

   2017:9

   30 kr.

   Logga in för att handla

  • Kyrkomusikernas Tidning

   2017:7

   30 kr.

   Logga in för att handla

  • Kyrkomusikernas Tidning

   2017:6

   30 kr.

   Logga in för att handla

  • Kyrkomusikernas Tidning

   2017:5

   30 kr.

   Logga in för att handla

  • Kyrkomusikernas Tidning

   2017:4

   30 kr.

   Logga in för att handla

  • Kyrkomusikernas Tidning

   2017:3

   30 kr.

   Logga in för att handla

  • Kyrkomusikernas Tidning

   2017:2

   30 kr.

   Logga in för att handla

  • Kyrkomusikernas Tidning

   2017:1

   30 kr.

   Logga in för att handla

  • Kyrkomusikernas Tidning

   2016:12

   30 kr.

   Logga in för att handla

  • Kyrkomusikernas Tidning

   2016:11

   30 kr.

   Logga in för att handla

  • Kyrkomusikernas Tidning

   2016:10

   30 kr.

   Logga in för att handla

  • Kyrkomusikernas Tidning

   2016:9

   30 kr.

   Logga in för att handla

  • Kyrkomusikernas Tidning

   2016:8

   30 kr.

   Logga in för att handla

Logga in

Logga in Registrera
Jag har glömt bort mitt lösenord ×