SANS
Kategori: Filosofi, psykologi och religion
  Nummer:
  2021:2
  Issn:
  2000-9690
  Språk:
  svenska
  Antal sidor:
  96
  Dimensioner:
  200x270 mm
  Vikt:
  194 g
  I lager:
  -

SANS

Innehåll

 • Redaktion.
 • Ledare: Folkbildning på allvar. Av Christer Sturmark
 • Hur vet man om det finns någon där? Av Ulf Danielsson. Det råder oenighet om vem som har ett medvetande.
 • En gåta som döljer sig framför våra ögon. Av Annaka Harris. Våra intuitioner om medvetandet är bräckliga.
 • Medvetna maskiner? Av Olle Häggström. Om oklarheter rörande »det kinesiska rummet».
 • Vårt inre språk. Av Peter Godfreysmith. Hjärnans tysta kommentarer och interna pladder underlättar livet.
 • Vad som väntas av oss. Av Ted Chiang. En novell om en varning från framtiden.
 • Psykopati är att sakna samvete. Av Patricia Churchland. En allvarlig personlighetsstörning, men forskningen är på god väg.
 • Brutaliteten är värre än någonsin. Av Fredrik Kärrholm. Fler än tusen skottlossningar har inträffat i Sverige de senaste fyra åren.
 • Nobelpriset och nazismen. Av Sven Widmalm. Idén att vetenskapen är opolitisk är politisk.
 • Vem ska leva? Av Lisbeth Sachs. När resurser är knappa kan val behöva göras.
 • Signerat: På reträtt från Hippokrates? Av Jarl Torgerson. Sjukvård enligt new public management värderar inte tröst.
 • Eliten, folket och föraktet. Av Folke Tersman & Torbjörn Tännsjö. Elitismen är obehaglig, men tänk om elitisterna har delvis rätt?
 • Signerat: Blicken från ovan. Av Ella Shoshan Söör. Skepsis mot universallösningar för upplysning och fullkomlighet.
 • Hur naturens skönhet förändrade mig. Av Björn Persson. Att återförenas med naturen och uppleva dess prakt.
 • Nollans väg till matematikens finrum. Av Sture Forsen. Siffran 0 är ett av de största genombrotten.
 • Hilberts ofullbordade. Av Anders Karlqvist. En matematik som klarar allt är omöjlig att åstadkomma.
 • Signerat: Även en icke-religiös världsbild ger tröst. Av Valerie van Mulukom. En sekulärhumanistisk livssyn hjälper i svåra stunder.
 • Läkaren vid kung Dareios hov. Av Carl Lindgren. Häpnadsväckande att diagnoser för 2500 år sedan går att rekonstruera.
 • Kolumn: Att återkalla är verkningslöst. Av Charmkvark.

Beskrivning

Sans är en unik satsning på en tidskrift som lyfter fram filosofi, förnuft och kritiskt tänkande. Sans företräder sekulär etik och humanistisk människosyn, rapporterar om nya vetenskapliga rön, granskar och ifrågasätter alla typer av dogmatiska synsätt och försvarar den fria tanken. Sans är en unik tidskrift i Sverige – ett existentiellt magasin om samhälle, vetenskap, etik och livs åskåd ning. Med namnkunniga skribenter som till exempel Lena Andersson, P C Jersild, Niklas Ekdal, Pernilla Ouis, Christer Fuglesang, Björn Ulvaeus och Magnus Norell, präglas Sans av fritänkande och verkar i upplys nings traditionens anda. Sans främjar ett vetenskapligt förhållningssätt och upp märk sammar forskningsrön som utmanar vår världsbild i grunden, från neurovetenskap och biologi till kvant fysik och kosmologi. Frågor som rör yttrandefrihet, jämställdhet och sam tidens debatt om tro och vetande ska spela en fram trädande roll i Sans. Vi skyggar inte för det kontroversiella.

  • SANS

   2021:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2021:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2021:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2020:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2020:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2020:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2020:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2019:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2019:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2019:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2018:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2018:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2018:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2018:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2017:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2017:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2016:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2016:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2016:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2015:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2015:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2015:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2015:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2014:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2014:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2014:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2014:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2013:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2013:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2013:2

   95 kr.

   Logga in för att handla