Axess
Kategori: Allmänna kulturtidskrifter
  Nummer:
  2021:1
  Issn:
  1651-0941
  Språk:
  Svenska
  Antal sidor:
  96
  Dimensioner:
  210x283 mm
  Vikt:
  250 g
  I lager:
  2 st

Axess

Innehåll

Samhälle

 • Krönikor. Annika Borg överväger att återkristna Sverige. Susanna Birgersson förordar goda vanor för själen.
 • Historia. Wilhelm Behrman ser om Hem till byn.
 • Kultur. Mats Bergstrand läser tillrättalagda dagböcker.
 • Tyskland. Judka Strittmatter vågar inte skriva vad hon tycker.
 • Juridik. Daniel Bergström skilj er på lag och moral.
 • I korthet. Politisk styrning. Akademisk självcensur.
 • Samtiden. Fredrik Johansson ser sig omkring och skakar på huvudet.
Frizon
 • Per Wästberg fruktar för Frankrikes demokrati.
 • Fredrik Svenaeus om vargen inom oss.
Opinion
 • Janerik Larsson granskar New York Times redaktionella haveri.
Tema: En annan värld
 • För en pragmatisk utopi. Den ofelbara människan kommer aldrig att uppstå. Den insikten måste vara utgångspunkten i formandet av en framtida värld. Av Torbjörn Elensky.
 • Betydelsen av ingenstans. I Thomas Mores utopi om det goda och rättvisa samhället erkänns att det som ligger bortom förnuftet ändå är verkligt. Tron på visionen gör det möjligt att tänka sig världen annorlunda. Av Susanne Wigorts Yngvesson
 • Bonjour tristesse Michel Houellebecqs roman om ett islamistiskt maktövertagande är samstämmig med uppgivenheten i det franska samhället. Det dystopiska scenariot är föga troligt men skildringen av parallella världar utan kontakt är redan en realitet. Av Karin Stensdotter
 • Alla våra utopier. Människan tänker utopiskt. Vi föreställer oss alltid hur allt kunde ha varit bättre och fruktar att det kunde ha blivit mycket värre. Av Nicklas Berild Lundblad
Tradition
 • David Andersson om Jan Myrdal.
Civilisation
 • Historia. Blanche Sande om svensk alkoholpolitik.
 • Litteratur. Maxim Grigoriev läser Emmanuel Carrère.
 • Litteratur. Martina Björk om Jesper Svenbro och Artemis.
 • Litteraturhistoria. Carl Rudbeck läser John Berryman.
 • Litteraturhistoria. Jakob Sjövall läser Miklós Bánffy.
 • Krönika. Joel Halldorf påminner om demokratins dygder och seder.
 • I korthet. Charlotta E Lindell om kyrkogårdar.
Recensioner
 • Lars Åke Augustsson uthärdar storm och vrede.
 • Cecilia Nikpay reningsbadar.
 • Tommy Olofsson erhåller vägledning.
 • Bengt G Nilsson omvärderar en fredsprocess.
 • Erik W Larsson ställer diagnos.
 • Anna Victoria Hallberg drömmer flickrumsdrömmar.
 • Håkan Arvidsson spanar åt höger.
 • Benny Carlson löper på band.
 • Tommy Gunnarsson månar om tillit.
 • Ylva Herholz synar filosofiska kort.
I vår tid
 • Bengt Ohlsson känner sig duktig.

Beskrivning

Axess är en humanistisk och samhällsvetenskaplig tidskrift, ett forum där forskning och en allmän läsekrets kan mötas. Varje nummer av tidskriften innehåller ett temablock, essäer, intervjuer och recensioner där internationell diskussion och forskning får stort utrymme. Axess är oberonede och tvekar inte att ta sig an samtidens och historiens kontroversiella frågor. • Utgivare: Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål

  • Axess

   2021:9

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2021:8

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2021:7

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2021:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2021:5

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2021:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2021:3

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2021:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2020:9

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2020:8

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2020:7

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2020:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2020:5

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2020:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2020:3

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2020:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2020:1

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:9

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:8

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:7

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:5

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:3

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:1

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2018:9

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2018:8

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2018:7

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2018:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

Logga in

Logga in Registrera
Jag har glömt bort mitt lösenord ×