Signum
Kategori: Filosofi, psykologi och religion
  Nummer:
  2021:1
  Issn:
  5282-2046
  Språk:
  svenska
  Antal sidor:
  72
  Dimensioner:
  175x280 mm
  Vikt:
  202 g
  I lager:
  3 st

Signum

Innehåll

 • Ledare. Ulf Jonsson: Tillåt ansvarsfullt gudstjänstfirande! – Ingen motsättning mellan religionsutövning och ansvarstagande.
 • Krönika. Anders Hallengren: Om likgiltighet
 • Aktuellt. Olle Brandt: Omsorgens grammatik – Påven Franciskus fredsbudskap inför 2021.
 • Historia. Per Stobaeus: Stockholms blodbad – ett femhundraårsminne
 • Mariologi. Tord Fornberg: Mariologins begynnelse
Litteratur
 • Anna Cavallin: Moderskap och cigaretter – teman och konfliktlinjer i Sigrid Undsets liv och verk
 • Clemens Cavallin: Att skriva en annan persons liv – Om ett möte med Michael D. O'Brien.
 • Språk. Lars Melin: l’m lovin it! – Ordet älska är både en fackterm, ett semantiskt kaos och ett modeord.
 • Sociallära. Daniel Stattin: Den katolska socialläran – bakgrund, källor och metoder
 • Digitalisering. Johan Eddebo: Inget riktigt liv i det falska
 • Utställning. Florence Vilén: Beröring i betong – Kajsa Mattas på Konstakademien
 • Ur tidskrifterna. Armin Chiocchetti: Hindunationalismens roll i Indiens politik – Henriette Tjäder: ”Indien. Hindunationalism på frammarsch” i Världspolitikens Dagsfrågor nr 4/2020.
Bokrevy
 • Joel Halldorf: Leken som vidgar hjärtat – Fredrik Heiding: Lek för Guds skull.
 • Roberta Colonna Dahlman: Mellan sant och falskt – Elena Ferrante: De vuxnas lögnaktiga liv.
 • Ulrika Erlandsson: Liturgins kroppsspråk – Anders Piltz: Kort introduktion till Liturgins tecken.
 • Jacob Astudillo: Thomas läsning av Jobs bok – Reading Job with St. Thomas Aquinas.
 • Magnus Lundberg: En inbjudan till större rikedomar – Marianne Sandels: António Vieira.
 • Gert-Ove Fridlund: Brett och berikande – Per-Arne Bodin: Rysk litteratur i tusen år.
 • Christoffer Skogholt: En något osystematisk reskamrat på trons vägar – Pekka Mellergård: Jag tror för att förstå.
 • Olle Brandt: Håll Sveriges kyrkor öppna! – Johan Dalman: Högt i tak i heliga rum.
 • Erik Åkerlund: Olikheten är än större – Lennart Nordenfelt: Är Gud annorlunda?
 • Thomas Ekstrand: Originell tänkare som förtjänar uppmärksamhet – Sten Hidal: Tegnér och kristendomen.

Beskrivning

Signum är en katolsk kulturtidskrift som utkommer med 9 nummer per år. Redaktionen består av katolska lekmän och präster med representanter från de internationella jesuit- och dominikanordnarna. Med den världsvida katolska kyrkan som perspektiv och bakgrund kommenterar Signum aktuella ämnen inom den nutida samhällsdebatten såsom etiska frågor inom medicin och naturvetenskap, rörelser och trender inom film, litteratur och musik, existentiella frågor inom teologi och filosofi samt det ekumeniska samtalet mellan samfund och kyrkor i Sverige och utomlands.

  • Signum

   2021:8

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2021:7

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2021:6

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2021:5

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2021:4

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2021:3

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2021:2

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2020:8

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2020:7

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2020:6

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2020:5

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2020:4

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2020:3

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2020:2

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2020:1

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2019:8

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2019:7

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2019:6

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2019:5

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2019:4

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2019:3

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2019:2

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2019:1

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2018:8

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2018:7

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2018:6

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2018:5

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2018:4

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2018:3

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2018:2

   60 kr.

   Logga in för att handla

Logga in

Logga in Registrera
Jag har glömt bort mitt lösenord ×