Respons
Kategori: Allmänna kulturtidskrifter
  Nummer:
  2020:6
  Issn:
  2001-2292
  Språk:
  Svenska
  Antal sidor:
  72
  Dimensioner:
  210x275 mm
  Vikt:
  186 g
  I lager:
  1 st

Respons

Vi vantrivs i välfärden

Innehåll

 • Noterat.
 • Krönika. Sörj, och organisera er! av Hanna Bornäs
 • Intervju: Omar Makram. ”Ni måste inte ha samma värderingar som era föräldrar!”
 • av Påhl Ruin
 • Debatt. Kan religionsvetenskapen undvika att ta ställning mellan olika religiösa uttryck? av Klas Grinell
 • Replik till Grinell, av Göran Larsson & Simon Sorgenfrei
Tema: Vi vantrivs i välfärden
 • Recension: Roland Paulsen: Tänk om – En studie i oro. Christian Ruck: Olyckliga i paradiset - Varför mår vi så dåligt när allt är så bra? Recensent Fredrik Svenaeus.
 • Recension: Sara Öhrvall: Ditt framtida jag – Hur ny teknik revolutionerar människan och gör oss starkare, smartare och vänligare. Recensent Patrik Lindenfors.
Konstarterna & medier
 • Ulf Olsson: Paradoxografi – Strindbergs sena verk. August Strindberg: Köra och vända – Efterlämnade papper, i urval av Magnus Florin & Ulf Olsson. Recensent Daniel Sävborg.
 • Per Högselius: Döden på stranden. Recensent Gustaf Johansson.
 • Sture Packalen: Günter Gross – Författare och provokatör. Recensent Lena Kåreland.
Historia
 • Joachim Östlund: Vid världens ände – Sultanens sändebud och hans berättelse. Recensent Jonas Otterbeck.
 • Henrik Meinander: Kaleidoskopet – Studier i Finlands historia. Recensent Mats Bergquist
 • Håkan Blomqvist: Socialism på jiddisch – Judiska Arbeter Bund i Sverige. Recensent Ulf Zander
 • Anders Johnson: Anna Whitlock – Reformpedagog och rösträttsledare. Recensent Lisa Öberg.
 • Valerij Jesipov (red.): Boken som lurade världen – Om Aleksandr Solzjenitsyns GULAG-arkipelagen. Recensent Klas-Göran Karlsson
 • Katarina Harrison Lindbergh: Nordiska sjuårskriget 1563–1570. Recensent Magnus Linnarsson.
Vid närmare eftertanke
 • Vi vantrivs i staden – De brustna sammanhangens landskap. Redan före pandemin var det uppenbart att staden var på väg in i en kris. Den hade blivit en stum projektion som återspeglade allt färre människors begär och önskningar om en rikare tillvaro. Håkan Forsell spårar denna kris också i den samtida skönlitteraturen.
Filosofi & psykologi
 • Kristoffer Leandoer: Längta hem, längta bort – En essä om litteratur på flykt. Recensent Helena Gran ström.
 • Petri Kajonius & Anna Dåderman: Vem är du? – Den moderna forskningen om Big Five. Recensent Inga Sanner.
Dubbelrecension
 • Johan Lundberg: När postmodernismen kom till Sverige. Recensenter Fredrik Agell & Claudia Linden
Utblick
 • Storstaden förvaltar den kosmopolitiska traditionen bäst. Är det den moderna storstaden som förvaltar den kosmopolitiska traditionen bäst? Martin Gelin om två aktuella böcker.
Politik & samhälle
 • Fredrik Kärrholm: Gangstervåld – Den nya brottsligheten. Johanna Bäckström Lerneby: Familjen. Recensent Felipe Estrada.
 • Hanne Kjöller: Kris i forskningsfrågan. Eller: Vad fan får vi för pengarna? Recensent Björn Hammarfelt
 • Anne Applebaum: Demokratins skymning. Recensent Kim Salomon
 • Peter Pomerantsev: Det här är inte propaganda – Kriget om sanningen. Recensent Mats Hyvönen
 • Sucharit Bhakdi & Karina Reiss: Falsklarm om corona? – Coronaviruspandemin 2020. Fakta och analyser. Recensent Johan Frostegård

Beskrivning

[i]Respons[/i] tar form där två behov möts. Dagstidningarnas recensionsverksamhet har försämrats dramatiskt och det blir allt svårare för den allmänna kvalitetsinriktade publiken att orientera sig. Medieutvecklingen kan liknas vid en centrifugering: centrum tunnas ut, substansen pressas ut mot marginalen. Tidningen [i]Filter[/i] har visat att man kan fånga upp det behov av reportage som dagstidningarna inte längre tillfredsställer. [i]Respons[/i] avser att göra något liknande när det gäller recensionsverksamheten och fånga upp dem som inte är nöjda med dagstidningarnas bevakning. Den akademiska världen å sin sida håller på att förlora kontakten med den nationella publiken. I dag är det meriterande att publicera sig på engelska i specialtidskrifter, som bara en begränsad krets tar del av. Respons fyller också en viktig tvärvetenskaplig funktion genom att forskare och studerande får möjlighet att informera sig om vad andra discipliner sysslar med och lära känna företrädare för andra discipliner. En utförlig och tillförlitlig recension ger i många fall den kunskap man behöver, och ersätter läsningen av boken. [i]Respons[/i] vänder sig till dem som är verksamma inom den akademiska världen på olika nivåer, från professorer till studenter, men även till alla som är verksamma inom utbildning generellt. [i]Respons[/i] är både tillförlitlig och aktuell. Vi recenserar böcker när de kommer ut, inte långt senare som oftast är fallet med tidskrifter, och vi väljer de mest sakkunniga recensenterna. Tidskriften är ett oumbärligt hjälpmedel för alla som behöver orientera sig i bokutgivningen.

  • Respons

   2021:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2021:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2020:5

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2020:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2020:3

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2020:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2020:1

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2019:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2019:5

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2019:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2019:3

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2019:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2018:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2018:5

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2018:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2018:3

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2018:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2017:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2017:3

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2017:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2017:1

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2016:6

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2016:5

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2016:4

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2016:3

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2016:2

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2016:1

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2015:6

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2015:5

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2015:4

   79 kr.

   Logga in för att handla