Contra
Kategori: Debatt och politik
  Nummer:
  2020:6
  Issn:
  443-5467
  Språk:
  Svenska
  Antal sidor:
  20
  Dimensioner:
  210x297 mm
  Vikt:
  79 g
  I lager:
  5 st

Contra

Innehåll

 • Ledare: Sverige värt att försvara!
 • Mineraler i Sverige. Nya mineraler ska ge oss ett fossilfritt samhälle, som värnar om miljön och klimatet. Kol och olja måste fasas ut och istället ska vi ha solpaneler, vindkraftverk, elfordon samt batterier. Hela världen behöver dessutom metall för den moderna civilisationen.
 • Bönder, bergsmän och gruvfolk. Gruvnäringen har gamla rötter i Sverige. Kanske flera tusen år. Sedan Medeltiden har staten varit starkt inblandad och gruvföretagen underkastade sträng kontroll.
 • Det hegelska viruset i USA. Det är en känd sak att Marx och Engels dialektiska materialism grundar sig på Hegels religiösa dialektik, samt att de utvecklade tankarna medan de kritiserade flera av de framträdande unghegelianerna. Det är inte lika känt att det hegelska viruset tidigt fann vägen till USA och i sydstaterna blev ett starkt argument for slaveriet, samt också för socialistiska idéer som kombinerades med försvar för just slaveriet.
 • Sverige-nytt
 • Utlands-nytt
 • Så arbetar Contra med språket. I förra numret av Contra hade vi en artikel om de ”nya konstiga orden”. Ibland – men sällan – kommer de till användning i Contra. Vi vill att läsarna ska förstå vad som skrivs här och därför ransonerar vi med de konstiga orden.
 • Är vår civilisation och vårt land dömt till undergång? Frågan om imperiers utveckling och fall har länge analyserats. Generalen Glubb Pascha indelade deras livscykel i sju faser, där de tre sista är: 5. Intellektets, 6. Dekadensens, samt 7. Nedgångens/Kollapsens tidsåldrar. Som nedan kommenteras behöver dock livscykler för militära imperier inte nödvändigtvis vara relevanta för dagens västerländska demokratier, även om överensstämmelser finns. Faserna 5 och 6 hos Glubb Pascha visar exempelvis många helt uppenbara likheter med dagens situation i Sverige.
 • Draken – en spjutspets under det Kalla kriget. Sverige hade under det Kalla kriget ett av världens största flygvapen. Bara stormakterna satsade mer på flyget. Saab 35 Draken kom att bli en ikon för det svenska Flygvapnet och även för den militära beredskapen i Sverige i stort. Planets utformning med långdragna deltavingar gjorde det lätt att känna igen.
 • Debatt.
 • Bok-nytt.

Beskrivning

Oberoende borgerlig tidskrift. Garanterat mot socialism och annan kollektivism (inklusive rasism som bara är en variant av kollektivism). Contra står på en stabil konservativ och liberal grund. Utgivare: Tommy Hansson.

  • Contra

   2021:4

   25 kr.

   Logga in för att handla

  • Contra

   2021:3

   25 kr.

   Logga in för att handla

  • Contra

   2021:2

   25 kr.

   Logga in för att handla

  • Contra

   2021:1

   25 kr.

   Logga in för att handla

  • Contra

   2020:5

   25 kr.

   Logga in för att handla

  • Contra

   2020:4

   25 kr.

   Logga in för att handla

  • Contra

   2020:3

   25 kr.

   Logga in för att handla

  • Contra

   2020:2

   25 kr.

   Logga in för att handla

  • Contra

   2020:1

   25 kr.

   Logga in för att handla

  • Contra

   2019:6

   25 kr.

   Logga in för att handla

  • Contra

   2019:5

   25 kr.

   Logga in för att handla

  • Contra

   2019:4

   25 kr.

   Logga in för att handla

  • Contra

   2019:3

   25 kr.

   Logga in för att handla

  • Contra

   2019:2

   25 kr.

   Logga in för att handla

  • Contra

   2019:1

   25 kr.

   Logga in för att handla

  • Contra

   2018:6

   25 kr.

   Logga in för att handla

  • Contra

   2018:5

   25 kr.

   Logga in för att handla

  • Contra

   2018:4

   25 kr.

   Logga in för att handla

  • Contra

   2018:3

   25 kr.

   Logga in för att handla

  • Contra

   2018:2

   25 kr.

   Logga in för att handla

  • Contra

   2018:1

   25 kr.

   Logga in för att handla

  • Contra

   2017:6

   25 kr.

   Logga in för att handla

  • Contra

   2017:5

   25 kr.

   Logga in för att handla

  • Contra

   2017:4

   25 kr.

   Logga in för att handla

  • Contra

   2017:3

   25 kr.

   Logga in för att handla

  • Contra

   2017:2

   25 kr.

   Logga in för att handla

  • Contra

   2017:1

   25 kr.

   Logga in för att handla

  • Contra

   2016:6

   25 kr.

   Logga in för att handla

  • Contra

   2016:5

   25 kr.

   Logga in för att handla

  • Contra

   2016:4

   25 kr.

   Logga in för att handla