Axess
Kategori: Allmänna kulturtidskrifter
  Nummer:
  2020:9
  Issn:
  1651-0941
  Språk:
  Svenska
  Antal sidor:
  128
  Dimensioner:
  210x283 mm
  Vikt:
  336 g
  I lager:
  1 st

Axess

Innehåll

Samhälle

 • Krönikor. Annika Borg förfäras över postmoderna perspektiv på kyrkans heliga böcker. Susanna Birgersson behöver de egensinniga och bångstyriga.
 • Zambia. Emil Uddhammar besöker det nya kalla krigets spelplan.
 • Frankrike. President Macron tar ett stort grepp på islam och staten.
 • Chile. Mauricio Roj as fruktar ett avgörande steg mot fördärvet.
 • Kulturpolitik. Fredrik Noren och Lars Diurlin om kulturen i vården.
 • I korthet. Efter brexit. Familjefrid.
 • Samtiden. Fredrik Johansson ser sig omkring och skakar på huvudet.
Frizon
 • Mariusz Kalinowski benar ut ett litterärt dilemma.
Opinion
 • Christian Abrahamsson hutar åt historielösa anti-rasister.
Tema: Dygder för vår tid
 • Få proportion på tillvaron. Olle Abrahamsson strävar efter storsinthet.
 • Dygdemönster. Katarina Barrling konstaterar att dygderna hänger samman.
 • Med mitt mått mätt. Karin Brunsson får nog av meningslöst mätande.
 • Så enkelt är det inte. Karin Svanborg-Sjövall hyllar nyfikenheten.
 • Inlevelse, skepsis och klarsyn. Anders Mathlein vill börja i det lilla.
 • Utan heder ingen dygd. Ulrika Carlsson sätter sin lit till d~- egna omdömet.
 • Besinna dig. Johan Tralau uppmanar till självbehärskning.
 • Tag ansvar och värna orden. Agneta Pleijel tar sig an språkets urholkning.
 • Vi måste tro på andens styrka. Cecilia Nikpay tror på dygdens chanser.
 • Vår tid kräver vishet. Dan Kom frågar vem som bestämmer om vad som är rättvist. 
 • Var lagom och bråka inte. Mikael Timm vill vara återhållsam på ett måttfullt sätt.
 • Förebilder i farans stund. Peter Santesson beundrar det fysiska modet.
Tradition
 • Margareta Melen om Roger de Bussy-Rabutin.
Civilisation
 • Historia. Gunnar Wetterberg om finska medel tidskyrkor.
 • Språk. Alva Dahl om behovet av stilanalys.
 • Lyrik. Tommy Olofsson läser det poetiska vittnet Carolyn Forche.
 • Konst. Laura Barbagallo tittar på Max Klinger.
 • Tv-serier. Erik Hedling tittar på Line of Duty.
 • Krönika. Fredrik Haage försöker hålla stilen.
 • I korthet. Nathan Shachar minns Basmat Even-Zohar.
Svenska fackböcker 2020
 • Specialsektion med 23 recensioner av titlar ur årets utgivning av svensk facklitteratur.
Recensioner
 • Carl Rudbeck skådar ljuset.
 • Lena Kåreland utnyttjar litteraturen.
 • Katrine Marçal påtalar ett svek.
 • Jonas Elvander begråter italiensk politik.
 • Kim Salomon hittar tidig globalisering.
 • Henrik Nilsson minns en diktator.
 • Kristina Adolfsson lystrar till skvaller.
 • Håkan Lindgren buar ut en mobbare.
 • Lars Åberg kartlägger politikens yttre gräns.
 • Helena Granström inväntar undergången.
I vår tid
 • Bengt Ohlsson om ett ständigt aktuellt ämne.

Beskrivning

Axess är en humanistisk och samhällsvetenskaplig tidskrift, ett forum där forskning och en allmän läsekrets kan mötas. Varje nummer av tidskriften innehåller ett temablock, essäer, intervjuer och recensioner där internationell diskussion och forskning får stort utrymme. Axess är oberonede och tvekar inte att ta sig an samtidens och historiens kontroversiella frågor. • Utgivare: Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål

  • Axess

   2021:9

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2021:8

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2021:7

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2021:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2021:5

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2021:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2021:3

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2021:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2021:1

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2020:8

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2020:7

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2020:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2020:5

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2020:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2020:3

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2020:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2020:1

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:9

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:8

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:7

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:5

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:3

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:1

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2018:9

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2018:8

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2018:7

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2018:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

Logga in

Logga in Registrera
Jag har glömt bort mitt lösenord ×