Kurage
Kategori: Allmänna kulturtidskrifter
  Nummer:
  2020:4 (38)
  Issn:
  2001-175X
  Språk:
  Svenska
  Antal sidor:
  56
  Dimensioner:
  168x238 mm
  Vikt:
  157 g
  I lager:
  3 st

Kurage

Innehåll

 • Ledare: Civilsamhället i olikhetspandemin.
 • Aktuellt just nu: På dagordningen. • Om corona.
 • Opinion: The economy, stupid!
 • Gabriel Wikström är nationell samordnare för Agenda 2030. I sitt uppdrag har han särskilt fokus på barn och ungas perspektiv och delaktighet. Gabriel har tidigare varit minister med ansvar för folkhälso- och sjukvårdsfrågor.
 • Opinion: Civilsamhället och världens ojämlikhet. Anna Stenvinkel är generalsekreterare för ForumCiv och har under hela sitt arbetsliv arbetat inom mindre och större organisationer och har bred kunskap om civilsamhället och dess förutsättningar och möjligheter.
 • Sex röster: Röster om jämlikhetskommissionen. Röster om Jämlikhetskommissionen. Vi får ta del av perspektiv från: Lars Ohly, generalsekreterare Verdandi, Maria Jacobsson, verksamhetschef Hemslöjden, Maria Johansson, ordförande FQ. Kamyar Alinejad, verksamhetsledare Ungdom mot Rasism, Banar Sabet, utvecklingschef Studieförbundet Vuxenskolan och Leena Haraké. kanslichef KSAN.
 • Forskarperspektiv: Kan rasism mätas. Edda Manga är forskare och vetenskaplig ledare på Mångkulturellt centrum. Hon leder projektet Metodologiska laboratorier som syftar till att utveckla etiskt och vetenskapligt hållbara metoder för att mäta diskriminering på grund av ras, etnicitet och religion på nationell nivå.
 • Så här gör vi: För att nå minskad ojämlikhet krävs nya modeller. Judit Wefer ansvarar för programmet Social innovation vid Vinnova. Judit har de senaste tre åren drivit arbetet med regeringens strategi att främja social innovation och sociala företag och arbetat med att stärka det svenska ekosystemet för social innovation.
 • Forskarperspektiv: Hur jämlik är folkbildningen? Kenneth Abrahamsson är docent i pedagogik och adjungerad professor i arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet. Aktiv i Föreningen för folkbildningsforskning, tankesmedjan Global utmaning och TCO:s tankesmedja Futurion.
 • Forskarperspektiv: Fritidsaktiviteter och ojämlikhet. Anders Neergaard är professor och föreståndare för REMESO vid Linköpings universitet. Fredrik Hertzberg är forskare i pedagogik vid Stockholms universitet, Alireza Behtoui är professor i sociologi vid Stockholms universitet.
 • Forskning på gång: Civilsamhällets handlingsutrymme under kris. Andreas Önnerfors är professor i idéhistoria vid Göteborgsuniversitet under senare år har han ägnat sig åt att studera radikalisering och hur sociala rörelser kan bli till ”civilsamhällets smutsiga baksida” i ett växelspel mellan online och offline mobilisering.
 • Forskarperspektiv: Studiecirkelns betydelser. Pelle Åberg är docent i statsvetenskap och lektor vid Centrum för civilsamhällesforskning, Ersta Sköndal Bräcke högskola. Tillsammans med Thor Rutgersson har han skrivit Cirkelns betydelser – En studie om deltagare i studieförbundens studiecirklar 2019.
 • Forskarperspektiv: De varumärkeskluvna. Andreas Linderyd är ansvarig för mötesplatser på Ideell Arena. Våren 2020 disputerade han på avhandlingen De varumärkeskluvna.
 • Frågor till dig som läser. Erik Wagner är en av tre redaktörer för Kurage.

Beskrivning

Tidskriften Kurage är för dig som tror på organisering som samhällskraft. Du har troligtvis vana att arbeta i ideella styrelser. Du vet hur man möblerar U-sittning. Kanske jobbar du med verksamhets- eller organisationsutveckling inom fackföreningsrörelsen eller i ett samfund? Eventuellt är du scout? Du är kanske ordförande eller generalsekreterare. konsulent eller protokolljusterare? Kurage är till för dig med ansvar i din organisation. på något sätt. Varje nummer har ett nytt tema med nya tankar. nya möten. Teckna en prenumeration till dig själv och följ med i samtalet om ett starkt och fritt föreningsliv. Kanske borde din styrelse eller hela din arbetsplats ha var sin prenumeration?

  • Kurage

   2021:1 (39)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Kurage

   2020:3 (37)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Kurage

   2020:2 (36)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Kurage

   2020:1 (35)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Kurage

   2019:4 (34)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Kurage

   2019:3 (33)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Kurage

   2019:2 (32)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Kurage

   2019:1 (31)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Kurage

   2018:4 (30)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Kurage

   2018:3 (29)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Kurage

   2018:2 (28)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Kurage

   2018:1 (27)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Kurage

   2017:4 (26)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Kurage

   2017:3 (25)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Kurage

   2017:2 (24)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Kurage

   2017:1 (23)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Kurage

   2016:4 (22)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Kurage

   2016:3 (21)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Kurage

   2016:2 (20)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Kurage

   2016:1 (19)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Kurage

   2015:4 (18)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Kurage

   2015:3 (17)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Kurage

   2015:2 (16)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Kurage

   2015:1 (15)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Kurage

   2014:4 (14)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Kurage

   2014:3 (13)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Kurage

   2014:2 (12)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Kurage

   2014:1 (11)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Kurage

   2013:4 (10)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Kurage

   2013:3 (9)

   75 kr.

   Logga in för att handla