SANS
Kategori: Filosofi, psykologi och religion
  Nummer:
  2021:1
  Issn:
  2000-9690
  Språk:
  svenska
  Antal sidor:
  96
  Dimensioner:
  170x240 mm
  Vikt:
  196 g
  I lager:
  1 st

SANS

Innehåll

 • Svensk forskning genuscertifieras. Av Ivar Arpi & Anna-Karin Wyndhamn. Jämställdhetsintegreringen sveper genom våra universitet.
 • Vetenskapsrådets genusperspektiv. Av Erik Lindborg. Endast några få forskningsansökningar ger relevanta svar på frågan om könsperspektiv.
 • Signerat: Sagan om lgnatius Nyberg. Av Sture Forsen. Han fick inga forskningspengar.
 • Kris i forskningsfrågan. Av Hanne Kjöller. Vi riskerar att i spåren av fake news få en debatt om fake science.
 • »lslamofob! Rasist!» Av Jörgen Ovesen. Anklagelser från vänstern får djupgående följder för våra västerländska samhällen.
 • Parkinsons lagar – i vår tid. Av Mats Alvesson. Våra arbetsplatser är fångna i byråkrati och pseudoarbete.
 • De lycksaliges ö: Nionde kapitlet. Av August Strindberg. Knappologins ursprung.
 • Kvinnan som underlägsen mannen. Av Angela Saini. Könsdiskriminering var länge en helt vetenskaplig ståndpunkt.
 • Därför skrev jag Duktig flicka. Av Kate Manne. Bakgrunden till en bok om misogyni.
 • Vad är egentligen patriarkatet? Av Isobel Hadley-Kamptz. Det är ingen manskomplott, utan ett historiskt arv som vi kan tänka oss fria ifrån.
 • Kvinnan i kristendomen. Av Joel Halldorf. Kyrkan har en mörk historia av könsdiskriminering men har också försvarare.
 • I identitetspolitikens kölvatten. Av Jarl Torgerson. Om en bok som går till storms mot postmodern tankeoreda.
 • Alla har rätt till frihet och välbefinnande. Av Per Bauhn. Mänskliga rättigheter kan ges en filosofisk grund.
 • Signerat: Oro och filosofi. Av Farshid Jalalvand. Olika lösningar på vår benägenhet att oroa oss.
 • Coronan ställer metafysiska frågor. Av Åke Gafvelin & Lapo Lappin. Vad svaren är – därom tvista, kanske, de lärde.
 • Året som kom av sig. Av Staffan Holmbring & J. Jacob Wikner. Epidemiologisk matematik år 1711 och år 2020.
 • Att informera om epidemier Av Carl Lindgren. Det fanns en tid även före Anders Tegnell och dagliga presskonferenser.
Avdelningar
 • Redaktion
 • Ledare: Sans 10 år! Av Christer Sturmark
 • Läsarbrev: Den trånga sektorn är intelligens, inte liv. Av Odd Bolin

Beskrivning

Sans är en unik satsning på en tidskrift som lyfter fram filosofi, förnuft och kritiskt tänkande. Sans företräder sekulär etik och humanistisk människosyn, rapporterar om nya vetenskapliga rön, granskar och ifrågasätter alla typer av dogmatiska synsätt och försvarar den fria tanken. Sans är en unik tidskrift i Sverige – ett existentiellt magasin om samhälle, vetenskap, etik och livs åskåd ning. Med namnkunniga skribenter som till exempel Lena Andersson, P C Jersild, Niklas Ekdal, Pernilla Ouis, Christer Fuglesang, Björn Ulvaeus och Magnus Norell, präglas Sans av fritänkande och verkar i upplys nings traditionens anda. Sans främjar ett vetenskapligt förhållningssätt och upp märk sammar forskningsrön som utmanar vår världsbild i grunden, från neurovetenskap och biologi till kvant fysik och kosmologi. Frågor som rör yttrandefrihet, jämställdhet och sam tidens debatt om tro och vetande ska spela en fram trädande roll i Sans. Vi skyggar inte för det kontroversiella.

  • SANS

   2021:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2021:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2021:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2020:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2020:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2020:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2020:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2019:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2019:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2019:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2018:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2018:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2018:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2018:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2017:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2017:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2016:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2016:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2016:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2015:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2015:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2015:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2015:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2014:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2014:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2014:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2014:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2013:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2013:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2013:2

   95 kr.

   Logga in för att handla