Arbetarhistoria
Kategori: Historia
  Nummer:
  2020:3 (175)
  Issn:
  0281-7446
  Språk:
  Svenska
  Antal sidor:
  116
  Dimensioner:
  210x280 mm
  Vikt:
  305 g
  I lager:
  3 st

Det här numret motsvarar 2 nummer.

Arbetarhistoria

Innehåll

Intro

 • Ledare. Läs på om du vill skriva om historien!
 • Accession. Bland spadar, vimplar, bombdelar och cigarrer.
 • Källa. Ebba Nordström, ett självmord kryddat av klassamhälle?
Essä
 • Essäintro. Att tänka är nödvändigt.
 • Cecilia Sjöholm: Slavoj Zizek, staten och nyliberalismen.
 • Åsa Arketeg: Jämlikhet och politik i Jacques Rancieres filosofi.
Tema: Nytt från arbetarhistorikermötet
 • Andrés Brink Pinto och Malin Arvidsson: Lika rätt till toalett: Offentliga bekvämlighetsinrättningar vid 1900-talets början.
 • Matias Kaihovirta: Tyst i klassen: Etnonationalism i Finland efter andra världskriget.
 • Fredrik Egefur: Antimilitarism & pacifism 1889–1914.
 • Martin Ericsson: Hur man trampar strejkbrytare på tårna: Hemföljningar under mellankrigstidens svenska strejker.
 • Ingrid Millbourn: Konkurrens och samarbete: Privat och kooperativ varuproduktion.
 • Christoffer Holm: In memoriam Koverhar: Rummets betydelse i nostalgin efter nedläggningen av stålverket i Hangö.
 • Lars Berggren, Emma Hilborn och Magnus Olofsson: Lämna elfenbenstornet! Centrum för Arbetarhistoria.
Recension
 • Johan Svanberg: ”Varken Standard Oil eller Stalin”.
 • Jonas Söderqvist: Synd på ett så intressant ämne.
Ny forskning
 • Arbete och teknik.
 • Intern migration under Sveriges industrialisering.
 • Ett aktivt civilsamhälle?
 • Vetenskaplig kunskapsproduktion.

Beskrivning

Vill du veta mer om arbetarrörelsens historia, proletärlitteraturen, arbetslivet som det var förr, nya böcker, pågående och avslutad forskning, agitatorerna och mycket annat inom området arbetarrörelsens och arbetslivets historia? Läs Arbetarhistoria! Arbetarhistoria publicerar populära och vetenskapliga artiklar och sprider forskningsresultat till historieintresserade inom och utanför arbetarrörelsen. Arbetarhistoria utkommer med fyra nummer om året och omfattar sammanlagt ca 160 sidor.

  • Arbetarhistoria

   2020:1 (173)

   150 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2019:4 (172)

   90 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2019:2

   150 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2019:1 (169)

   90 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2018:3 (167)

   150 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2018:1 (165)

   150 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2017:3 (163)

   90 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2017:1

   150 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2016:3 (159)

   90 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2016:2 (158)

   90 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2016:1 (156)

   150 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2015:3 (155)

   150 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2015:1 (153)

   90 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2014:4 (152)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2014:3 (151)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2014:1 (149)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2013:3 (147)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2013:2 (146)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2013:1 (145)

   130 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2012:3 (143)

   130 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2012:2 (142)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2012:1 (141)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2011:4 (140)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2011:2 (138)

   130 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2011:1 (137)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2010:4 (136)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2010:2 (134)

   130 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2010:1 (133)

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2009:4 (132)

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2009:3 (131)

   60 kr.

   Logga in för att handla