Respons
Kategori: Allmänna kulturtidskrifter
  Nummer:
  2020:5
  Issn:
  2001-2292
  Språk:
  Svenska
  Antal sidor:
  72
  Dimensioner:
  210x275 mm
  Vikt:
  188 g
  I lager:
  3 st

Respons

Det rationella samtalets kris

Innehåll

 • Noterat.
 • Krönika. Att kunna skriva och att kunna låta bli, av Hanna Bornäs.
 • Reportage. Trehavet – geopolitik eller infrastrukturprojekt? av Daniel Zysk.
 • Inblick. Fristående akademiskt nätverk som har haft stort inflytande, av Karolina Enquist Källgren.
 • Analys. Det maktfullkomliga nuet håller på att bli alltings mått, av Klas-Göran Karlsson.
Tema: Det rationella samtalets kris
 • Rädsla och radikalisering urholkar det rationella samtalet. Av Sten Widmalm.
 • Recension. Kollektiv galenskap – Genus, etnicitet och identitet, Douglas Murray. Recensent Torbjörn Elensky.
Filosofi & psykologi
 • Joel Halldorf: Gud: Jakten – Existentiell svindel i det tjugoförsta århundradet. David Thurfjell: Granskogsfolk – Hur naturen blev svenskarnas religion. Recensent Henrik Lundberg.
 • Esme Weijun Wang: Samlade schizofrenier – Essäer. Recensent Hanna Bornäs.
 • Per Faxneld: Det ockulta sekelskiftet – Esoteriska strömningar i Hilma af Klints tid. Recensent Göran Larsson.
Essä
 • Gustav III:s dagar har förlorat sitt skimmer. Av Johannes Heuman. Skönlitteraturen formar vår bild av det förflutna och det offentliga samtalet om historia. I den andra essän i serien Vid närmare eftertanke granskar Johannes Heuman sex historiska romaner som visar nya sidor av det sena 1700-talet, en period när Sverige stod på tröskeln till det moderna samhället. Omtolkningarna av den gustavianska tiden lider av trovärdighetsproblem som påverkar genren och relationen till läsarna.
Politik & samhälle
 • Richard Sennett: Den öppna staden – En etik för byggande och boende. Recensent Håkan Forsell.
 • Shaun Walker: Putins nya Ryssland och det förflutnas skuggor. Recensent Gudrun Persson.
 • Kim Salomon: Jag anklagar…! – De intellektuellas historia. Recensent John Björkman.
 • Deirdre N. McCloskey: Liberalism – Frihet, jämlikhet, välstånd. Recensent Johan P. Larsson.
Utblick
 • Reagans arv angrips från höger. Av Johan Wennström.
Konstarterna & medier
 • Fredrik Kullberg: Kriget mot skönheten – Ett reportage om förfulningen av Sverige. Recensent Håkan Lindgren.
 • David Larsson Heidenblad: Ett år av akademiskt skrivande – Erfarenheter och arbetstekniker för unga forskare. Recensent My Hellsing.
 • Per-Arne Bodin: Rysk litteratur i tusen år. Recensent Lars Kleberg
 • Jenny Lantz: Expedition parfym – Näsor, noter och nischdofter. Recensent Boel Ulfsdotter.
Historia
 • Jens Ljunggren: Den svenska idrottens historia. Recensent Lisa Öberg.
 • John Björkman: ”Må de herrskande klasserna darra” – Radikal retorik och reaktion i Stockholms press, 1848–1851. Recensent Erik Bengtsson.
 • Volker Weidermann: München 1918 – När författare och drömmare tog makten. Recensent Kim Salomon.
 • K-G Bergström: Nöd och död – Den ryska ockupationen i norr 1809. Recensent Kristian Gerner
 • Lars Ericson Wolke: Stridens verklighet – Döden på slagfältet i svensk historia 1563–1814. Recensent Anna Maria Forssberg.
Essä
 • På flykt från tillvarons bojor. Av Alice Hiort af Ornäs. Hur mycket av vår identitet är i själva verket en roll vi spelar? Kanske står svaret att finna i utbrytarkungen Houdinis förtrollade värld.

Beskrivning

[i]Respons[/i] tar form där två behov möts. Dagstidningarnas recensionsverksamhet har försämrats dramatiskt och det blir allt svårare för den allmänna kvalitetsinriktade publiken att orientera sig. Medieutvecklingen kan liknas vid en centrifugering: centrum tunnas ut, substansen pressas ut mot marginalen. Tidningen [i]Filter[/i] har visat att man kan fånga upp det behov av reportage som dagstidningarna inte längre tillfredsställer. [i]Respons[/i] avser att göra något liknande när det gäller recensionsverksamheten och fånga upp dem som inte är nöjda med dagstidningarnas bevakning. Den akademiska världen å sin sida håller på att förlora kontakten med den nationella publiken. I dag är det meriterande att publicera sig på engelska i specialtidskrifter, som bara en begränsad krets tar del av. Respons fyller också en viktig tvärvetenskaplig funktion genom att forskare och studerande får möjlighet att informera sig om vad andra discipliner sysslar med och lära känna företrädare för andra discipliner. En utförlig och tillförlitlig recension ger i många fall den kunskap man behöver, och ersätter läsningen av boken. [i]Respons[/i] vänder sig till dem som är verksamma inom den akademiska världen på olika nivåer, från professorer till studenter, men även till alla som är verksamma inom utbildning generellt. [i]Respons[/i] är både tillförlitlig och aktuell. Vi recenserar böcker när de kommer ut, inte långt senare som oftast är fallet med tidskrifter, och vi väljer de mest sakkunniga recensenterna. Tidskriften är ett oumbärligt hjälpmedel för alla som behöver orientera sig i bokutgivningen.

  • Respons

   2021:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2021:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2020:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2020:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2020:3

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2020:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2020:1

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2019:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2019:5

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2019:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2019:3

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2019:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2018:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2018:5

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2018:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2018:3

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2018:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2017:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2017:3

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2017:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2017:1

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2016:6

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2016:5

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2016:4

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2016:3

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2016:2

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2016:1

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2015:6

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2015:5

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2015:4

   79 kr.

   Logga in för att handla