Signum
Kategori: Filosofi, psykologi och religion
  Nummer:
  2020:7
  Issn:
  5282-2046
  Språk:
  svenska
  Antal sidor:
  72
  Dimensioner:
  175x280 mm
  Vikt:
  204 g
  I lager:
  3 st

Signum

Innehåll

 • ?Ledare. Fredrik Heiding: Försoning kräver att man gör sig sårbar igen – Hellre minnas mer än att glömma helt.
 • Krönika. Jan Henrik Amberg: Solidaritet
Aktuellt
 • Per Lindqvist: När motparten sitter med trumf på hand – Avtalet mellan Vatikanen och Kina.
 • Olle Brandt: Påvens ”dröm om broderskap och social vänskap”.
Påvar
 • Lucas Wiegelman: "Detta är utsädets pontifikat, inte skördens" – ett samtal med påvens förtrogne Antonio Spadaro.
 • Sten Hidal: Benedictus XVI inpå livet – Apropå Peter Seewalds Benedikt XVI.
 • Klaus Schatz: Påvlig ofelbarhet och dess långsamma uppkomst – Om kyrkans sökande efter visshet.
Bibeln
 • Anders Ekenberg: Bibeln – inspirerad och sann.
 • Cristina Grenholm: Bibelvetenskapen och teologin – Text, lära och kontext i samspel i tolkningen.
 • Jonas Holmstrand: Bibelvetenskap och teologi – Reflektioner kring Dei Verbum.
 • Delphine Horvilleur: Kvinnlig exegetik.
Religionsdialog
 • Katrin Åmell: Att mötas som systrar – Ett möte mellan buddhistnunnor och katolska ordenssystrar på Taiwan.
Film
 • Magdalena Slyk: Vem är kyrkan? – Corpus Christi (orig. Boze cialo).
Bokrevy
 • Elisabeth Aldén Osb: Minnas för att finnas – Erik Varden: Allt som är värt att minnas.
 • Katrin Åmell: Underhållande och tillgänglig biografi – Ulrika Knutson: Den besvärliga Elin Wägner.
 • Olle Brandt: Påven och hästkrafterna – Kari Lawe: Påvens hästar.
 • Mårten Björk: En identitet mot varje identitetspolitik – Björn Vikström: En gästfri Gud, en gästfri kyrka.
 • Helena Mann Sundström: Värdefullt om musikens filosofi – Patrik Andersson: Musik, mening och värde.
 • Denis Searby: Heliga Birgittas inflytande i Europa – Brill’s Companion to the Christian Tradition: A Companion to Birgitta of Sweden.
 • Sven Heilo: Quo vadis Europa? – Ingmar Karlsson: Europa. En historia i tid och rum.
 • Johan Sundeen: Traktat mot efterkrigstidens gudlöshet – R.R. Reno: Return of the Strong Gods.
 • Erik Sidenvall: Missionen visar kyrkans väsen – Jonas Jonson: Missionärerna: En biografisk berättelse om Svenska kyrkans mission 1874–1974.
 • Thomas Idergard: God bless America! – Kjell O. Lejon: Från Truman till Trump.
 • Sten Hidal: Njutbart om naturens nedtecknare – Gunnar Broberg: Mannen som ordnade naturen. En biografi över Carl von Linné.
 • Informationer.

Beskrivning

Signum är en katolsk kulturtidskrift som utkommer med 9 nummer per år. Redaktionen består av katolska lekmän och präster med representanter från de internationella jesuit- och dominikanordnarna. Med den världsvida katolska kyrkan som perspektiv och bakgrund kommenterar Signum aktuella ämnen inom den nutida samhällsdebatten såsom etiska frågor inom medicin och naturvetenskap, rörelser och trender inom film, litteratur och musik, existentiella frågor inom teologi och filosofi samt det ekumeniska samtalet mellan samfund och kyrkor i Sverige och utomlands.

  • Signum

   2020:6

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2020:5

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2020:4

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2020:3

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2020:2

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2020:1

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2019:8

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2019:7

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2019:6

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2019:5

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2019:4

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2019:3

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2019:2

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2019:1

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2018:8

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2018:7

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2018:6

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2018:5

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2018:4

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2018:3

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2018:2

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2018:1

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2017:8

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2017:7

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2017:6

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2017:5

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2017:4

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2017:3

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2017:2

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2017:1

   60 kr.

   Logga in för att handla

Logga in

Logga in Registrera
Jag har glömt bort mitt lösenord ×