Signum
Kategori: Filosofi, psykologi och religion
  Nummer:
  2020:6
  Issn:
  5282-2046
  Språk:
  svenska
  Antal sidor:
  64
  Dimensioner:
  175x280 mm
  Vikt:
  184 g
  I lager:
  4 st

Signum

Innehåll

 • Ledare: Ulf Jonsson: Världens modernaste land behöver förnyas – Sverige behöver mer av långsiktigt tänkande.
Aktuellt
 • Gianpaolo Salvini: Kyrkan och siffrorna – Apropå Annuario Pontificio 2020.
 • Per Höjeberg: Välkommen utredning om svenskt Förintelsemuseum
 • Fred: Peter Brune: Att främja en freds kultur – en av vår tids ödesfrågor
 • Katolska kyrkan i Norden: Benjamin Leven: “Ja, men hon är väl döpt?” – intervju med Nordiska biskopskonferensens generalsekreterare syster Anna Mirijam Kaschner
 • Påvens resor: Pierre De Charentenay: Påven Franciskus geografi – Påvens resor och hans val av nya kardinaler visar hans prioriteringar.
 • Ulf Lundell: Johan Wallesjö: Religionen lämnar Ulf Lundell ingen ro – Om vad en frälsningsupplevelse för drygt 30 år sedan betyder i dag.
 • Psykiatri: Gunilla Maria Olsson: Psykiatrins utveckling – blev det bra så?
 • Coronapandemin: Cristian Peralta: Smittans filosofer – Intellektuellas reflektioner över pandemins konsekvenser.
 • Litteratur: Gert-Ove Fridlund: Kärlek, död och vardag – Platonovs brev – Med anledning av Ersatz förlags utgivning av Andrej Platonovs samlade verk på svenska.
 • Analyser och rapporter: Oskar Wermter: Zimbabwe – i behov av Afrikas förenta stater? – 40 år har gått sedan Zimbabwe fick sin självständighet.
Bokrevy
 • Minna Salminen Karlsson: Stridsskriften som gick vilse – Ivar Arpi och Anna-Karin Wyndhamn: Genusdoktrinen.
 • Helena Röcklinsberg: Dissonans mellan lag och moral – Lina Gustafsson: Rapport från ett slakteri.
 • Lapo Lappin: Gudsfrågan ställer filosofin på huvudet – Ontological Arguments.
 • Ellen Söderblom Saarela: Medeltida berättelser ger perspektiv på samtiden – Gesta Romanorum.
 • Kjell Blückert: Låna mig din röst – Kjell Espmark: En sky av vittnen.
 • John Sjögren: Omfamna osäkerheten – Roland Paulsen: Tänk om. En studie i oro.
 • Fredrik Heiding: Parallellt utsatta – Valeria Luiselli: De förlorade barnen.
 • Göran Eidevall: Uppsalaskolans gåta – Sten Hidal: Ivan Engnell. En bibelforskares bana.
 • Vincent Flink Amble-Naess: Vetenskapen, vårt enda hopp – Toby Ord: The Precipice: Existential Risk and the Future of Humanity.
 • Informationer

Beskrivning

Signum är en katolsk kulturtidskrift som utkommer med 9 nummer per år. Redaktionen består av katolska lekmän och präster med representanter från de internationella jesuit- och dominikanordnarna. Med den världsvida katolska kyrkan som perspektiv och bakgrund kommenterar Signum aktuella ämnen inom den nutida samhällsdebatten såsom etiska frågor inom medicin och naturvetenskap, rörelser och trender inom film, litteratur och musik, existentiella frågor inom teologi och filosofi samt det ekumeniska samtalet mellan samfund och kyrkor i Sverige och utomlands.

  • Signum

   2021:8

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2021:7

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2021:6

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2021:5

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2021:4

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2021:3

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2021:2

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2021:1

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2020:8

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2020:7

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2020:5

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2020:4

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2020:3

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2020:2

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2020:1

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2019:8

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2019:7

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2019:6

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2019:5

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2019:4

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2019:3

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2019:2

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2019:1

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2018:8

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2018:7

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2018:6

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2018:5

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2018:4

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2018:3

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2018:2

   60 kr.

   Logga in för att handla

Logga in

Logga in Registrera
Jag har glömt bort mitt lösenord ×