Respons
Kategori: Allmänna kulturtidskrifter
  Nummer:
  2020:4
  Issn:
  2001-2292
  Språk:
  Svenska
  Antal sidor:
  72
  Dimensioner:
  210x275 mm
  Vikt:
  186 g
  I lager:
  4 st

Respons

Fast i genusdoktrinen?

Innehåll

 • Noterat.
 • Krönika. Dumpa sommaren innan hon lämnar dig, av Hanna Bornäs
 • Debatt. UG:s granskning av apatiska flyktingbarn var manipulativ, av Johan Asard
 • Debatt. Norm kritiken vill sortera bort allt avvikande och komplicerat, av Thomas Steinfeld
Tema: Genus & ideologi
 • Recension: Genusdoktrinen. Ivar Arpi & Anna-Karin Wyndhamn. Recensent Matilde Tiozzo 
 • Värdeomdömet är oskiljaktigt från forskargärningen. Av Johan Söderberg, Evelina Johansson Wilen & Van ja Carlsson
 • Intervju med Joan Wallach Scott. Att se studenten som kund hotar den akademiska friheten. Av Evelina Johansson Wilen, Johan Söderberg & Van ja Carlsson.
Historia
 • • Alexander Husebye (red.): Revolution! – Svenska erfarenheter från Ryssland • Anna Pavlenko & Per Enerud: Ett fruktansvärdt skräckvälde råder i Ryssland – Ryska revolutionen i svensk diplomatisk rapportering 1917–1919. Recensent Tomas Bertelman
 • Annika Sandén: Fröjdelekar – Lust, liv och nöjen under svensk stormaktstid. Recensent Sari Nauman
 • Henrik Meinander: Finland 1944 – Mellan Hitler och Stalin. Recensent Tobias Berglund
Konstarterna & medier
 • • Sofia Aittomaa: Fyra kejserliga monument i Finland – Tillkomst, mottagande och bemötande • Håkan Hökerberg (red.): Architecture as Propaganda in Twentieth-Century Totalitarian Regimes – History and heritage • Pernilla Ståhl: Triumfbågen i Mogadishu – Om det kolonialt byggda. Recensent Ulf Zander
 • Per Wirtén: Europa, ständigt detta Europa – Elin Wägners förlorade kärlek. Recensent Lena Kåreland
 • Björn Apelkvist: Livet som främling – Om emigrantens utanförskap hos Moberg, Kallifatides och Khemiri. Recensent Johanna Vernqvist
 • Isak Hylten-Cavallius: Den ofärdiga vetenskapen – Om krisen i svensk litteraturforskning och litteraturtolkningens villkor. Recensent Håkan Möller
Essä
 • Den autofiktiva genrens jagfixering är i viss mening en chimär. Av Helena Granström
Naturvetenskap & teknik
 • Ulf Danielsson: Världen själv. Recensent Patrik Lindenfors
 • Frank Westerman: Vi människor – Mänsklighetens ursprung och våra glömda förfäder. Recensent Anders Högberg
Politik & samhälle
 • Lena Gunnarsson: Samtyckesdynamiker – Sex, våldtäkt och gråzonen däremellan. Recensent Åsa Linderborg
 • Johan Hilton: Vi är Orlando – En amerikansk tragedi. Recensent Anna-Lena Lodenius
 • Caroline Mellgren, Josefin Nilsson, lsabel Tolsheden, Anna-Karin lvert & Torbjörn Forkby: Att vända utvecklingen – Från utsatta områden till trygghet och delaktighet. Recensent Påhl Ruin
 • Bengt G. Nilsson: Israel och hennes fiender. Recensent Svante Lundgren
 • Irene Wennemo: Politik på riktigt – Handbok för sociala ingenjörer. Recensent Karl Wennberg
Filosofi & psykologi
 • Maria Gunther: Smart – Vad vetenskapen säger om intelligens. Recensent Johan Örestig
 • Ann Heberlein: Arendt – Om kärlek och ondska. Recensent Jens Stilhoff Sörensen
 • Mary Beard: Gudar och människor – Blicken genom historien. Recensent Lovisa Brännstedt
 • Johan Östling, David Larsson Heidenblad & Anna Nilsson Hammar (red.): Forms of Knowledge – Developing the History of Knowledge. Recensent Torbjörn Gustafsson Chorell

Beskrivning

[i]Respons[/i] tar form där två behov möts. Dagstidningarnas recensionsverksamhet har försämrats dramatiskt och det blir allt svårare för den allmänna kvalitetsinriktade publiken att orientera sig. Medieutvecklingen kan liknas vid en centrifugering: centrum tunnas ut, substansen pressas ut mot marginalen. Tidningen [i]Filter[/i] har visat att man kan fånga upp det behov av reportage som dagstidningarna inte längre tillfredsställer. [i]Respons[/i] avser att göra något liknande när det gäller recensionsverksamheten och fånga upp dem som inte är nöjda med dagstidningarnas bevakning. Den akademiska världen å sin sida håller på att förlora kontakten med den nationella publiken. I dag är det meriterande att publicera sig på engelska i specialtidskrifter, som bara en begränsad krets tar del av. Respons fyller också en viktig tvärvetenskaplig funktion genom att forskare och studerande får möjlighet att informera sig om vad andra discipliner sysslar med och lära känna företrädare för andra discipliner. En utförlig och tillförlitlig recension ger i många fall den kunskap man behöver, och ersätter läsningen av boken. [i]Respons[/i] vänder sig till dem som är verksamma inom den akademiska världen på olika nivåer, från professorer till studenter, men även till alla som är verksamma inom utbildning generellt. [i]Respons[/i] är både tillförlitlig och aktuell. Vi recenserar böcker när de kommer ut, inte långt senare som oftast är fallet med tidskrifter, och vi väljer de mest sakkunniga recensenterna. Tidskriften är ett oumbärligt hjälpmedel för alla som behöver orientera sig i bokutgivningen.

  • Respons

   2021:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2021:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2020:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2020:5

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2020:3

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2020:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2020:1

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2019:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2019:5

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2019:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2019:3

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2019:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2018:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2018:5

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2018:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2018:3

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2018:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2017:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2017:3

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2017:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2017:1

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2016:6

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2016:5

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2016:4

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2016:3

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2016:2

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2016:1

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2015:6

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2015:5

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2015:4

   79 kr.

   Logga in för att handla