Arbetarhistoria
Kategori: Historia
  Nummer:
  2020:1 (173)
  Issn:
  0281-7446
  Språk:
  Svenska
  Antal sidor:
  128
  Dimensioner:
  210x280 mm
  Vikt:
  334 g
  I lager:
  1 st

Det här numret motsvarar 2 nummer.

Arbetarhistoria

Klassamhälle 1500–1900

Innehåll

Intro

 • Ledare. Skyddslös skörd.
 • Accession. Agda Östlunds arkiv.
 • Källa. »Det är något som bränner sönder lungorna.«
Essä
 • Essäintro Silke Neunsinger: Minnet är inte längre vad det en gång var.
 • Kjersti Basdotter: Makten över historien.
 • Göran Johnsson: Det som har hänt påverkar nuet.
 • Håkan Blomqvist: Arbetarhistoria som motståndshandling.
 • Marcel van der Linden: Den internationella arbetarrörelsens kris.
Tema: Klassamhälle 1500–1900
 • Temaintro Carolina Uppenberg och Erik Bengtsson: Klass i Sverige 1500–1900: Det gamla bondesamhället?
 • Martin Andersson Lönekamp: Husbönderna, statsmakten och klasskampen.
 • Mats Hallenberg: Bönder, krig och klass: Statsbildning och social skiktning under svensk stormaktstid.
 • Jonas Lindström: Den sista vilan: Klass, historiematerialism och ojämlikhet på en kyrkogård.
 • Erik Bengtsson: Rika och fattiga: Klassrelationer och historisk ekonomisk ojämlikhet i Stockholm på 1600–1700-talen.
 • Carolina Uppenberg: Drängar och pigor: Om det agrara hushållets relationer.
 • Theresa Johnsson: Mullvadar och matematik: Klasskamp i 1830-talets Västerås.
Recension
 • Eirinn Larsen: Vellykket jubileumsfortelling.
 • Nina Trige Andersen: Kvinder på arbejde for kapital og nation.
Ny forskning
 • Mellan fritt och ofritt arbete.
 • Olika vägar till välfärdsstaden.
 • Nyliberalism i Norden.
 • Antifascism eller antirasism?

Beskrivning

Vill du veta mer om arbetarrörelsens historia, proletärlitteraturen, arbetslivet som det var förr, nya böcker, pågående och avslutad forskning, agitatorerna och mycket annat inom området arbetarrörelsens och arbetslivets historia? Läs Arbetarhistoria! Arbetarhistoria publicerar populära och vetenskapliga artiklar och sprider forskningsresultat till historieintresserade inom och utanför arbetarrörelsen. Arbetarhistoria utkommer med fyra nummer om året och omfattar sammanlagt ca 160 sidor.

  • Arbetarhistoria

   2021:1

   90 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2020:3 (175)

   150 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2019:4 (172)

   90 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2019:2

   150 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2019:1 (169)

   90 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2018:3 (167)

   150 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2018:1 (165)

   150 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2017:3 (163)

   90 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2017:1

   150 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2016:3 (159)

   90 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2016:2 (158)

   90 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2016:1 (156)

   150 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2015:3 (155)

   150 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2015:1 (153)

   90 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2014:4 (152)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2014:3 (151)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2014:1 (149)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2013:3 (147)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2013:2 (146)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2013:1 (145)

   130 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2012:3 (143)

   130 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2012:2 (142)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2012:1 (141)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2011:4 (140)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2011:2 (138)

   130 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2011:1 (137)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2010:4 (136)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2010:2 (134)

   130 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2010:1 (133)

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2009:4 (132)

   60 kr.

   Logga in för att handla