Respons
Kategori: Allmänna kulturtidskrifter
  Nummer:
  2020:3
  Issn:
  2001-2292
  Språk:
  Svenska
  Antal sidor:
  72
  Dimensioner:
  210x275 mm
  Vikt:
  191 g
  I lager:
  4 st

Respons

Kinesisk spridningsstrategi

Innehåll

 • Noterat.
 • Krönika. Livets hårda plantskola, av Hanna Bornäs
 • Reportage. Pandemin skakar om vår uppfattning av tid och rum, av Matilde Tiozzo
 • Analys. Den digitala revolutionen slår igenom på bred front genom pandemin, av Klas A. M. Eriksson
 • Debatt. Övertrampen i kritiken av Svenska Akademien, av Sven-Göran Malmgren
 • Debatt. Replikskifte mellan Caspian Rehbinder och Jenny Andersson om nyliberaliseringen
Tema
 • Den kinesiska regimen vill påverka yttrandefriheten i Väst. Av Jojje Olsson
 • Filmpolitiken är en del av Kinas strävan efter hegemoni. Av Michael Tapper
Historia
 • Fredrik Malm: Naftasyndikat – Berättelsen om direktör Kruse och Stalins oljebolag i Sverige. Recensent Lennart Samuelson
 • Johan Stenfeldt: Renegater – Nils Flyg och Sven Olov Lindholm i gränslandet mellan kommunism och nazism. Recensent Mats Bergquist
 • Wilhelm Agrell: Stig Wennerström – Myten om en svensk storspion. Recensent Staffan Carlsson
 • Gunnar Lindstedt: Stålår. Recensent Lisa Öberg
Essä
 • Humanioras roll i 60-talets livaktiga kristna offentlighet. Av Anton Jansson
Politik & samhälle
 • Gunnar Eliasson: Sverige och den globala marknaden för kompetens – Hur ta tillvara kunskapskapitalet och bli en attraktiv mottagare? Recensent Kajsa Asplund
 • Eva lllouz: Därför tar kärleken slut – De negativa relationernas sociologi. Recensent Helena Granström
 • Colin Crouch: Globalisering under press. Recensent Lars Magnusson
 • Leif Lewin: Konsten att bilda regering när ingen har majoritet. Recensent Ludvig Beckman
 • Pontus Mattsson: In klampar Jimmie – Sverigedemokraternas entré i politiken. Recensent Anna-Lena Lodenius
 • Richard Sannerholm: Rättsstaten – Skandaler, kriser, politik. Recensent Claes Sandgren
Konstarterna & medier
 • Ingela Tägil: Näktergalen – En biografi över Jenny Lind. Recensent Johanna Broman Åkesson
 • Anna Gavanas: Från diskofeber till rejvhysteri i den svenska dansmusikhistorien. Recensent Daniel Strand
 • Patrik Andersson: Musik, mening och värde – Filosofiska perspektiv på en värld av ett eget slag. Recensent Eric Schuldt
 • Staffan Dopping & Stig-Björn Ljunggren: Inte lögn, inte sant – Medierna och verkligheten. Recensent Mats Hyvönen
 • Ulrika Knutson: Den besvärliga Elin Wägner. Recensent Inga Sanner
Filosofi & psykologi
 • Merve Emre: Vilken typ är du? – Varför du inte kan lita på personlighetstester. Recensent Uljana Akca
 • Robert Plomin: Blueprint – Hur DNA ritar om vår psykologi. Recensent Patrik Lindenfors
 • Tina Thunander: De bokstavstrogna – Ett reportage om radikal islam. Recensent Göran Larsson
Essä
 • Ojämlikhet som svenskt kulturarv. Av Martin Dackling

Beskrivning

[i]Respons[/i] tar form där två behov möts. Dagstidningarnas recensionsverksamhet har försämrats dramatiskt och det blir allt svårare för den allmänna kvalitetsinriktade publiken att orientera sig. Medieutvecklingen kan liknas vid en centrifugering: centrum tunnas ut, substansen pressas ut mot marginalen. Tidningen [i]Filter[/i] har visat att man kan fånga upp det behov av reportage som dagstidningarna inte längre tillfredsställer. [i]Respons[/i] avser att göra något liknande när det gäller recensionsverksamheten och fånga upp dem som inte är nöjda med dagstidningarnas bevakning. Den akademiska världen å sin sida håller på att förlora kontakten med den nationella publiken. I dag är det meriterande att publicera sig på engelska i specialtidskrifter, som bara en begränsad krets tar del av. Respons fyller också en viktig tvärvetenskaplig funktion genom att forskare och studerande får möjlighet att informera sig om vad andra discipliner sysslar med och lära känna företrädare för andra discipliner. En utförlig och tillförlitlig recension ger i många fall den kunskap man behöver, och ersätter läsningen av boken. [i]Respons[/i] vänder sig till dem som är verksamma inom den akademiska världen på olika nivåer, från professorer till studenter, men även till alla som är verksamma inom utbildning generellt. [i]Respons[/i] är både tillförlitlig och aktuell. Vi recenserar böcker när de kommer ut, inte långt senare som oftast är fallet med tidskrifter, och vi väljer de mest sakkunniga recensenterna. Tidskriften är ett oumbärligt hjälpmedel för alla som behöver orientera sig i bokutgivningen.

  • Respons

   2021:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2021:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2020:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2020:5

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2020:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2020:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2020:1

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2019:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2019:5

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2019:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2019:3

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2019:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2018:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2018:5

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2018:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2018:3

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2018:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2017:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2017:3

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2017:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2017:1

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2016:6

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2016:5

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2016:4

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2016:3

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2016:2

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2016:1

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2015:6

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2015:5

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2015:4

   79 kr.

   Logga in för att handla