SANS
Kategori: Filosofi, psykologi och religion
  Nummer:
  2020:3
  Issn:
  2000-9690
  Språk:
  svenska
  Antal sidor:
  96
  Dimensioner:
  200x270 mm
  Vikt:
  194 g
  I lager:
  3 st

SANS

Innehåll

 • USA bör lära av Tyskland. Av Tanja Schult. För amerikanerna återstår att konfrontera historiens folkmord, slaveri och rasåtskillnadspolitik.
 • Undvikande av trauma, till vilket pris? Av Gustaf Lundh. Om Alice Miller och konsekvenser av krig.
 • Signerat: Nietzsche och den piskade hästen. Av Victoria Larm. Kanske utlöstes filosofens kris av en scen i Brott och straff.
 • Att överleva tack vare gåvor. Av Lisbeth Bachs. Döden som resurs för liv.
 • Kannibalism har alltid funnits. Av Jarl Torgerson. Men mer sällan som ritual än som näringskälla vid extrem svält.
 • Signerat: Överväg artificiella värdmödraskap! Av Waldemar Ingdahl & Hannes Sapiens Sjöblad. Mänskligheten kan befrias från barnafödandets köttkvarn.
 • Kulturell appropriering får Indien att hålla ihop. Av Kajsa Dovstad & Karin Pihl. Vi i Sverige har mycket att lära här.
 • Signerat: Till polyteismens försvar. Av Svante Holmberg. Månggudadyrkan har en viktig poäng.
 • Tro och tvivel. Av Niklas Anderberg. Trosbegreppet har spritt sig till samhällets sekulära dimensioner.
 • Är vetenskapen modernitetens prästerskap? Av Mikael Klintman. Vad betyder denna metafor och hur väl håller den?
 • Signerat: En strålande introduktion till arabisk filosofi. Av Henrik Lagerlund. Om den islamiska världen och västerlandets idémässiga ursprung.
 • Människan bakom uniformen. Av Mark S. Weiner. En amerikans syn på ett svenskt initiativ för att underlätta invandrares integration.
 • Signerat: Exitskam. Av Johanna Nilsson. Hon är det som du inte vill känna till, men du måste faktiskt känna till det.
 • Talande maskiner och sociala robotar. Av Gabriel Skantze. I framtiden kanske vi betraktar robotar som vänner.
 • Signerat: Modernt kött på veganskt vis. Av Christina Albers Andersen. Måltider framställs av en 3D-skrivare i det egna köket.
 • Varför? Av Anders Karlqvist. Information presenteras ofta som samband, men det naturliga är att tänka i termer av orsak och verkan.
 • Signerat: Sekulär hädelse och Integration. Av Patrik Lindenfors. Om påstådd ringaktning av »heliga» politiska värderingar.
 • »Det goda våldet.» Av Torbjörn Tännsjö. Det är fel att plåga andra människor bara för att man anser att de har gjort sig förtjänta av det.
 • Signerat: Ske din vilja… Av Bengt Sahlberg. Dirigeras verkligen universum av en övernaturlig fri vilja sedan 14 miljarder år?
 • Signerat: Fri vilja – otänkbar eller omtänkbar? Av Roger Fjellström. Kvantfysiken har för alltid ändrat debatten om fri vilja.
 • Signerat: Determinismen är en existentialism. Av Tommy Mattizon. Att undervisa skolungdomar om den fria viljans problem.
Avdelningar
 • Redaktion
 • Ledare: Coronatider. Av Christer Sturmark
 • Medarbetare i detta nummer
 • Insikt: De okända påfågelsspindlarna. Av Björn Fjæstad
 • Kolumn: Pyramidspelstråd med oväntat slut. Av Charmkvark
 • Online

Beskrivning

Sans är en unik satsning på en tidskrift som lyfter fram filosofi, förnuft och kritiskt tänkande. Sans företräder sekulär etik och humanistisk människosyn, rapporterar om nya vetenskapliga rön, granskar och ifrågasätter alla typer av dogmatiska synsätt och försvarar den fria tanken. Sans är en unik tidskrift i Sverige – ett existentiellt magasin om samhälle, vetenskap, etik och livs åskåd ning. Med namnkunniga skribenter som till exempel Lena Andersson, P C Jersild, Niklas Ekdal, Pernilla Ouis, Christer Fuglesang, Björn Ulvaeus och Magnus Norell, präglas Sans av fritänkande och verkar i upplys nings traditionens anda. Sans främjar ett vetenskapligt förhållningssätt och upp märk sammar forskningsrön som utmanar vår världsbild i grunden, från neurovetenskap och biologi till kvant fysik och kosmologi. Frågor som rör yttrandefrihet, jämställdhet och sam tidens debatt om tro och vetande ska spela en fram trädande roll i Sans. Vi skyggar inte för det kontroversiella.

  • SANS

   2021:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2021:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2021:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2021:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2020:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2020:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2020:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2019:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2019:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2019:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2018:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2018:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2018:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2018:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2017:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2017:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2016:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2016:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2016:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2015:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2015:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2015:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2015:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2014:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2014:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2014:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2014:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2013:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2013:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2013:2

   95 kr.

   Logga in för att handla