Signum
Kategori: Filosofi, psykologi och religion
  Nummer:
  2020:4
  Issn:
  5282-2046
  Språk:
  svenska
  Antal sidor:
  64
  Dimensioner:
  175x280 mm
  Vikt:
  185 g
  I lager:
  3 st

Signum

Innehåll

 • Ledare. Ulf Jonsson: Hur räddar man liv under en pandemi? – Om skillnaden mellan magi och sakrament.
 • Krönika. Lapo Lappin: Noli me tangere
 • Aktuellt. Heinz Werner Wessler: Bortom det lokala – I kriser måste solidariteten vara gränslös.
 • Moralteologi. Thomas Joseph White: Sakrament och epidemier – Reflektioner över kyrkans hantering av epidemifaran, grundade i katolska principer och en realistisk bedömning av det aktuella läget.
Musik
 • Meghan Quinlan: Förstelning eller förnyelse? – Beethoven 250 år
 • Heinz Werner Wessler: Orgelns mystik – Charles Tournemire och Louis Vierne 150 år.
Den svårfångade sanningen
 • Barbara Crostini: Faktumens olidliga skörhet – Akira Kurosawa och de fyra evangelierna
 • Anthony Lappin: lbn Rushd – pater reformationis
Ursprung
 • Lars Melin: Språkets gåtfulla ursprung – Språket är en kod, mystisk och omöjlig att knäcka.
 • Stig Olsson: Om moralens ursprung – Det var genom samarbete och en moral som ensam möjliggör samarbete som vi blev människor, menar Michael Tomasello.
Analyser och rapporter
 • Wolfgang Schonecke: Kinas växande inflytande i Afrika – Kina leder stora infrastrukturprojekt och lånar ut mycket pengar till fattiga afrikanska länder. Men det är inte fråga om utvecklingsbistånd.
 • Gesine Ames: Kongos resurser - ett tveeggat svärd – Om naturtillgångarnas möjlighet och förbannelse.
Bokreyv
 • Anders Piltz: Vem fick första ordet? – Tore Janson: Språken före historien. –Martin Kuckenburg: Wer sprach das erste Wort? Die Entstehung von Sprache und Schrift.
 • Gunilla Maria Olsson: Inget nytt om arv och miljö – Robert Plomin: Blueprint. Hur DNA ritar om vår psykologi.
 • Andreas Mazetti Petersson: Partipolitiken i Svenska kyrkan – Klas Hansson: Kyrkomöte och partipolitik – Politisk påverkan på Svenska kyrkans kyrkomöte 1930–2018.
 • Stig Olsson: En klimatforskares synpunkter – Lennart Bengtsson: Vad händer med klimatet? En klimatforskares syn på jordens klimat.
 • Björn Cedersjö: Gudstjänstens och diakonins enhet – Ninna Edgardh: Diakonins kyrka. Teologi, kön och omsorgens utmattning.
 • Vincent Flink Amble-Naess: Den svårfångade men begripliga verkligheten – Ulf Danielsson: Världen själv.
 • Informationer

Beskrivning

Signum är en katolsk kulturtidskrift som utkommer med 9 nummer per år. Redaktionen består av katolska lekmän och präster med representanter från de internationella jesuit- och dominikanordnarna. Med den världsvida katolska kyrkan som perspektiv och bakgrund kommenterar Signum aktuella ämnen inom den nutida samhällsdebatten såsom etiska frågor inom medicin och naturvetenskap, rörelser och trender inom film, litteratur och musik, existentiella frågor inom teologi och filosofi samt det ekumeniska samtalet mellan samfund och kyrkor i Sverige och utomlands.

  • Signum

   2021:8

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2021:7

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2021:6

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2021:5

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2021:4

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2021:3

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2021:2

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2021:1

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2020:8

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2020:7

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2020:6

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2020:5

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2020:3

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2020:2

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2020:1

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2019:8

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2019:7

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2019:6

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2019:5

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2019:4

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2019:3

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2019:2

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2019:1

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2018:8

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2018:7

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2018:6

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2018:5

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2018:4

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2018:3

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2018:2

   60 kr.

   Logga in för att handla

Logga in

Logga in Registrera
Jag har glömt bort mitt lösenord ×