Tidskrift för genusvetenskap
Kategori: Genusfrågor
  Nummer:
  2020:1 (41)
  Issn:
  0348-8365
  Språk:
  Svenska
  Antal sidor:
  184
  Dimensioner:
  160x235 mm
  Vikt:
  450 g
  I lager:
  2 st

Det här numret motsvarar 2 nummer.

Tidskrift för genusvetenskap

Innehåll

 • ?Från redaktionen/TGV nr 1–2 2020. Camilla Flodin, Karin S. Lindelöf och Anna Bark Persson
 • Från redaktionen/KVT nr 1 1980. Karen Davies, Anita Göransson och Anna Lena Lindberg
 • Den normala onormala kvinnan/KVT nr 4 1985. Karin Lutzen
 • Kön, stat och jämställdhetspolitik/KVT nr 3 1986. Maud Landby Eduards
 • Genussystemet/KVT nr 3 1988. Yvonne Hirdman
 • Catrine och rättvisan/KVT 1991 nr 1. Karin Widerberg, Hanna Olsson med flera
 • Invandrade kvinnor – vad är "problemet"?/KVT nr 3 1991. Woukko Knocke
 • Queerstudier i USA – och i Sverige?/KVT nr 1 1998. Eva Borgström
 • lntersektionalitet – ett användbart begrepp för genusforskningen/KVT nr 1 2003. Nina Lykke
 • Genus och vithet i den intersektionella vändningen/ TGV nr 1–2 2010 Katarina Mattsson
 • ”Jag gör henne bara en tjänst.”/TGV nr 4 2014. Denise Malmberg
 • ”Man kan känna utmattningen i luften”/TGV nr 4 2017. Maria Do Mar Pereira
 • Recensioner
 • Sveriges genusforskarförbund

Beskrivning

Tidskrift är tvärvetenskaplig och innehåller i första hand nordisk men även internationell kvinnoforskning. De flesta nummer behandlar ett tema vilket belyses genom nyskrivna artiklar av forskare från olika discipliner. Bland senare års teman kan nämnas teater, teknik och arabvärlden. Utgivare: Föreningen Kvinnovetenskaplig tidskrift.

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2019:3

   200 kr.

   Logga in för att handla

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2019:2 (40)

   150 kr.

   Logga in för att handla

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2019:1 (40)

   150 kr.

   Logga in för att handla

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2018:4

   150 kr.

   Logga in för att handla

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2018:2 (39)

   150 kr.

   Logga in för att handla

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2018:1

   150 kr.

   Logga in för att handla

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2017:4

   110 kr.

   Logga in för att handla

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2017:3

   150 kr.

   Logga in för att handla

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2017:1

   150 kr.

   Logga in för att handla

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2016:4

   110 kr.

   Logga in för att handla

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2016:3

   110 kr.

   Logga in för att handla

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2016:2 (37)

   150 kr.

   Logga in för att handla

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2016:1 (36)

   150 kr.

   Logga in för att handla

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2015:3 (36)

   110 kr.

   Logga in för att handla

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2015:1

   150 kr.

   Logga in för att handla

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2014:4 (35)

   110 kr.

   Logga in för att handla

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2014:2 (35)

   150 kr.

   Logga in för att handla

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2014:1

   110 kr.

   Logga in för att handla

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2013:4

   110 kr.

   Logga in för att handla

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2013:2

   150 kr.

   Logga in för att handla

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2013:1

   110 kr.

   Logga in för att handla

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2012:4

   110 kr.

   Logga in för att handla

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2012:3

   110 kr.

   Logga in för att handla

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2012:1

   150 kr.

   Logga in för att handla

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2011:4

   110 kr.

   Logga in för att handla

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2011:2

   150 kr.

   Logga in för att handla

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2011:1

   110 kr.

   Logga in för att handla

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2010:3

   110 kr.

   Logga in för att handla

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2010:1

   150 kr.

   Logga in för att handla

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2009:4

   110 kr.

   Logga in för att handla