Respons
Kategori: Allmänna kulturtidskrifter
  Nummer:
  2020:2
  Issn:
  2001-2292
  Språk:
  Svenska
  Antal sidor:
  72
  Dimensioner:
  210x275 mm
  Vikt:
  186 g
  I lager:
  4 st

Respons

Innehåll

 • Noterat
 • Krönika. Det är nu vi lutar oss mot varandra, av Hanna Bornäs
 • På plats. Studiegapet mellan inrikes och utrikes födda elever. av Jenni Sandström
 • Analys. Rätten att tro som man vill innebär inte rätten att göra som man vill, av Göran Larsson & Simon Sorgenfrei
 • Debatt. Postkolonial analys stödjer populismens syn på muslimer, av Mats Lindberg
 • Debatt. Replikskifte mellan Svante Nycander och Erik Bengtsson om jämlikheten i Sverige
Tema: Kunskapens nya arenor
 • Kunskapsförmedlingens villkor i en balkaniserad offentlighet. Av Johan Östling
 • Pocketboken gjorde kunskapen till en modern konsumtionsvara. Av Ragni Svensson
 • Ett digitalt hål har öppnat sig i Gutenberggalaxen. Av Alexandra Borg
Klassikern: Prokopius Perserkrigen
 • Krigen för att återupprätta det romerska rikets storhet. Av Hans-Roland Johnsson
Politik & samhälle
 • Mats Alvesson: Extra allt! – När samhälls- och människoförbättrandet slår tillbaka. Recensent Matilde Tiozzo.
 • Jon Mauno Pettersson & Erik Winterberg: Sveriges nya miljardärer – Vinnare & förlorare i den nya ekonomin. Recensent Mats Benner
 • Sandro Scocco: Och några antar jag är OK! – Varför nationalistiska vänstern är en återvändsgränd och nationalistiska högerns ärende inte är främlingsfientlighet. Recensent Lars Magnusson
 • Karin Winroth: Fashionabla varumärken och passionerade entreprenörer. Recensent Louise Wallenberg
 • Cal Newport: Deep Work: Hur du finner fokus och djupjobbar i en distraherande värld – Strategier för kontroll, mindre stress och digital minimalism. Recensent Karl Wennberg
Utbildning
 • Erik Ringmar: Befria universiteten! – Om akademisk frihet och statlig styrning. Recensent Thomas Karlsohn
Historia
 • Peter Handberg: Världens yttersta platser – Judiska spår. Alfred Döblin:  Resa i Polen. Recensent Gustaf Johansson.
 • Mihail Sebastian: Dagbok 1935–1944. Recensent Olof Kleberg
 • Karin Westin Tikkanen: Flykten genom Berlin – Svenskarna i Stasis arkiv. Recensent Andreas Åkerlund
 • Åsa Bergenheim: Den liderliga häxan: häxhammaren och de svenska häxprocesserna. Recensent Mari Eyice
Konstarterna & medier
 • Johan Jarlbrink, Patrik Lundell & Pelle Snickars: Mediernas historia – Från big bang till big data. Recensent Jesper Olsson
 • Erik Kjellberg: Arvet efter Johann Sebastian Bach – En äventyrlig historia. Recensent Hans Wolf
 • Carina Burman: Bellman. Biografin. Recensent Alfred Sjödin
 • Susan Orlean: Biblioteket – Berättelsen om enbrand, en stad och kärleken till böcker. Recensent Ida Westin .
Filosofi & psykologi
 • Evelina Johansson Wilen: Mellan jaget och världen – Feminism & etik under nyliberala villkor. Recensent Claudia Linden
 • Torsten Pettersson (red.): Jag gör med dig vad jag vill – Perspektiv på våld och våldsskildringar. Recensent Lucas Gottzen
 • Richard Dawkins, Daniel Dennett, Sam Harris & Christopher Hitchens: Till den fria tankens försvar. Recensent Håkan Lindgren
Essä
 • Kvinnostrejkerna en frontalattack mot den nyliberala feminismen. Av Evelina Johansson Wilen & Valgerdur Pálmadóttir

Beskrivning

[i]Respons[/i] tar form där två behov möts. Dagstidningarnas recensionsverksamhet har försämrats dramatiskt och det blir allt svårare för den allmänna kvalitetsinriktade publiken att orientera sig. Medieutvecklingen kan liknas vid en centrifugering: centrum tunnas ut, substansen pressas ut mot marginalen. Tidningen [i]Filter[/i] har visat att man kan fånga upp det behov av reportage som dagstidningarna inte längre tillfredsställer. [i]Respons[/i] avser att göra något liknande när det gäller recensionsverksamheten och fånga upp dem som inte är nöjda med dagstidningarnas bevakning. Den akademiska världen å sin sida håller på att förlora kontakten med den nationella publiken. I dag är det meriterande att publicera sig på engelska i specialtidskrifter, som bara en begränsad krets tar del av. Respons fyller också en viktig tvärvetenskaplig funktion genom att forskare och studerande får möjlighet att informera sig om vad andra discipliner sysslar med och lära känna företrädare för andra discipliner. En utförlig och tillförlitlig recension ger i många fall den kunskap man behöver, och ersätter läsningen av boken. [i]Respons[/i] vänder sig till dem som är verksamma inom den akademiska världen på olika nivåer, från professorer till studenter, men även till alla som är verksamma inom utbildning generellt. [i]Respons[/i] är både tillförlitlig och aktuell. Vi recenserar böcker när de kommer ut, inte långt senare som oftast är fallet med tidskrifter, och vi väljer de mest sakkunniga recensenterna. Tidskriften är ett oumbärligt hjälpmedel för alla som behöver orientera sig i bokutgivningen.

  • Respons

   2021:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2021:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2020:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2020:5

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2020:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2020:3

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2020:1

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2019:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2019:5

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2019:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2019:3

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2019:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2018:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2018:5

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2018:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2018:3

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2018:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2017:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2017:3

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2017:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2017:1

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2016:6

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2016:5

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2016:4

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2016:3

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2016:2

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2016:1

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2015:6

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2015:5

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2015:4

   79 kr.

   Logga in för att handla