Socialpolitik
Kategori: Debatt och politik
  Nummer:
  2020:1
  Issn:
  1104-6376
  Språk:
  Svenska
  Antal sidor:
  52
  Dimensioner:
  210x295 mm
  Vikt:
  168 g
  I lager:
  2 st

Socialpolitik

Innehåll

 • Ideell verklighet. Ideell eller ej? Vinstdrivande bolag drar ifrån de idéburna. Idéburna organisationer är uppskattade av både stat och kommuner. Men de har svårt att tävla med vinstdrivande bolag. De har också av tradition bemötts olika i de tre storstäderna.
 • Debatt. Barn i familjehem har rätt att få hjälp med trauman. Socialtjänsten måste skapa trygghet och förutsägbarhet för barn i familjehem. Bara då kan barnet tillgodogöra sig en traumabehandling.
 • Stadsvandring bland grafitti och industri. Torleif Cederstrand visar Stockholm ur ett annat perspektiv i Snösätra industriområde.
 • Litiumresan. Från en gruva på Utö till livräddande medicin. Jan-Ewert Strömbäck har gjort en lång resa genom livet med sin bipolära sjukdom. Här berättar han om den och om litiumets väg till ett läkemedel som hjälpt honom och många andra.
 • Kamp om makt och positioner. De största idéburna organisationerna och deras ledare konkurrerar om vem som ska ha makt och inflytande i världen. En forskargrupp i Lund studerar nu eliternas statusar och nätverk.

Beskrivning

"Berör och upprör." Sveriges enda fristående tidskrift för hela det socialpolitiska fältet. Utgivare: Ideella föreningen Socialpolitisk Debatt.

  • Socialpolitik

   2019:2

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Socialpolitik

   2019:1

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Socialpolitik

   2018:2

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Socialpolitik

   2018:1

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Socialpolitik

   2017:2

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Socialpolitik

   2016:4

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Socialpolitik

   2016:3

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Socialpolitik

   2016:2

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Socialpolitik

   2016:1

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Socialpolitik

   2015:4

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Socialpolitik

   2015:3

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Socialpolitik

   2015:2

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Socialpolitik

   2015:1

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Socialpolitik

   2014:4

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Socialpolitik

   2014:2

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Socialpolitik

   2014:1

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Socialpolitik

   2013:4

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Socialpolitik

   2013:3

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Socialpolitik

   2013:2

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Socialpolitik

   2013:1

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Socialpolitik

   2012:4

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Socialpolitik

   2012:3

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Socialpolitik

   2012:2

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Socialpolitik

   2012:1

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Socialpolitik

   2011:4

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Socialpolitik

   2011:3

   70 kr.

   Logga in för att handla

  • Socialpolitik

   2011:2

   70 kr.

   Logga in för att handla

  • Socialpolitik

   2011:1

   70 kr.

   Logga in för att handla

  • Socialpolitik

   2010:4

   49 kr.

   Logga in för att handla

  • Socialpolitik

   2010:3

   49 kr.

   Logga in för att handla