Axess
Kategori: Allmänna kulturtidskrifter
  Nummer:
  2020:3
  Issn:
  1651-0941
  Språk:
  Svenska
  Antal sidor:
  96
  Dimensioner:
  210x283 mm
  Vikt:
  257 g
  I lager:
  6 st

Axess

När ledarskapet sviktar

Innehåll

Samhälle

 • Krönikor Annika Borg begrundar en valhänthet inför livet
 • Susanna Birgers son vill be för Stefan Löfven.
 • Försvaret Karlis Neretnieks analyserar hot och allianser.
 • Språk Johan Tralau uppmanar till frihet inför ordens tvång.
 • Feminism Ulrika Carlsson gör upp med kvinnlig konformism.
 • Ikorthet Självcensur. Naturviner.
 • Samtiden Fredrik Johansson ser sig om och skakar på huvudet.
Frizon
 • Christian Abrahamsson minns ett odramatiskt år.
 • Mikael Timm tar farväl av de stora kritikerna.
Opinion
 • Agnes Karnatz röjer upp i klimatstödsdjungeln.
Tema: När landskapet sviktar
 • Återvänd till det gamla. Efterkrigstiden stadsplanering är intimt förknippad med misslyckad assimilering och integration. Ett steg i lösningen av utanförskapsområdenas problem har tagits av Danmark. Av Adam Cwejman
 • Men man vänjer sig. Rysk aggression, islamism och brottslighet är allvarliga hot mot vår säkerhet. Problemen kom smygande och vi reagerade inte i tid. Av Wilhelm Agrell
 • Sanningen svider. Medierna har låtit tveksamma och felaktiga påståenden om migrationen stå oemotsagda. Priset vi betalar är växande invandringsmotstånd och minskat förtroende för medierna. Av Jörgen Huitfeldt
 • Vi måste hjälpas åt. Motsättningarna inom det politiska systemet blockerar lösningar av samhällsproblemen. Det krävs breda uppgörelser mellan moderater och socialdemokrater. Av Lars Stjernkvist
 • Nedgång på uppgång. Skälet till utbredd pessimism beror inte på oro för ekonomin eller ett värderingsskifte utan för bristande politiskt ledarskap. Det kan man påverka genom demokratiska processer. Av Peter Santesson
Tradition
 • Margareta Melen om striden kring Lillian Hellman.
Civilisation
 • Film. Martina Björk tittar på Frost.
 • Internet. Adam Cwejman vill inte vara uppkopplad.
 • Litteratur. Maxim Grigoriev läser om uppror i Gulag.
 • Resebrev. Jakob Sjövall söker belgiska bokspår.
 • Historia. Katarina O’Nils Franke om kvinnliga spioner.
 • Historia. Erik W Larsson hyllar en lat president.
 • Krönika. Louise Lennarts son känner en bitter eftersmak.
 • I korthet. Charlotta E Lindell om Anne Boleyn.
Recensioner
 • Henrik Lundberg bearbetar ett trauma.
 • Erik W Larsson genomlyser genustänkande.
 • Carl Rudbeck lever pariserliv.
 • Mats Fält tar farväl aven kanslerkandidat.
 • Gustaf Lewander återupplever våren i Moskva.
 • Jenny Danielsson gallrar och städar.
 • Ninna Rösiö begrundar beslutsfattande.
 • Ylva Herholz studerar förortstillvaro.
 • Bo Eriksson skingrar tobaksdimmoma.
 • Hans-Åke Persson bildar sig bildmässigt.
I vår tid
 • Bengt Ohlsson bedåras av George Herbert Walker Bush.

Beskrivning

Axess är en humanistisk och samhällsvetenskaplig tidskrift, ett forum där forskning och en allmän läsekrets kan mötas. Varje nummer av tidskriften innehåller ett temablock, essäer, intervjuer och recensioner där internationell diskussion och forskning får stort utrymme. Axess är oberonede och tvekar inte att ta sig an samtidens och historiens kontroversiella frågor. • Utgivare: Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål

  • Axess

   2021:9

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2021:8

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2021:7

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2021:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2021:5

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2021:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2021:3

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2021:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2021:1

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2020:9

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2020:8

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2020:7

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2020:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2020:5

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2020:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2020:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2020:1

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:9

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:8

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:7

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:5

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:3

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:1

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2018:9

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2018:8

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2018:7

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2018:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

Logga in

Logga in Registrera
Jag har glömt bort mitt lösenord ×