Kurage
Kategori: Allmänna kulturtidskrifter
  Nummer:
  2020:1 (35)
  Issn:
  2001-175X
  Språk:
  Svenska
  Antal sidor:
  44
  Dimensioner:
  168x238 mm
  Vikt:
  129 g
  I lager:
  3 st

Kurage

Innehåll

 • Ledare: Välkommen till nya Kurage!
 • Aktuellt just nu: På dagordningen.
 • Opinion: Dags för ett globalt klimatnödläge! Tomas Agnemo är jämställdhetsexpert med fokus på maskulinitet och föräldraskap. Han arbetar som jämställdhetsrådgivare på Plan International Sverige och är aktiv i klimatrörelsen Extinction Rebellion Sverige.
 • Opinon: Vad kan civilsamhället göra för klimatet? Gunnar Danielsson är rektor för Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms universitet. Han är ordförande för Stiftelsen Stockholms folkhögskola och för Braheskolan på Visingsö. Gunnar är humanist med idé- och lärdomshistoria som huvudämne.
 • Forskarperspektiv: Flygskam många bäckar små eller som en droppe i havet? Mina Wormbs, professor i teknikhistoria vid KTH och Maria Wolrath Söderberg, lektor i retorik vid Södertörns folkhögskola, forskar om hur människor resonerar i klimatfrågor. De är aktuella med boken Grounded – beyond flygskam.
 • Så här gör vi: Sida arbetar för globala, digitala och flygfria möten. Josephine Sundqvist är programansvarig specialist för kapacitetsutveckling inom enheten Sida Partnership Forum, vid Sida. Hon har lett Sidas innovativa arbete med att utveckla nya arbetssätt för digitala globala dialoger. Hon har bakgrund som utvecklingsforskare och som företrädare inom civilsamhället.
 • Opinion: Klimatrörelsen måste våga vara politisk. Ludwig Bengtsson Sonesson är Sveriges ungdomsdelegat till FN:s klimatförhandlingar. Till vardags arbetar han på Lunds Universitet i forskningsprojekt om klimatpolitik, omställning och framtidsfrågor. Sin organisatoriska hemvist är i PUSH Sverige, ett nätverk för unga hållbarhetsaktivister.
 • Så här gör vi: Naturskyddsföreningen: bli en klimatsmart förening! Karin Lexén är generalsekreterare för Naturskyddsföreningen som är Sveriges största och äldsta miljöorganisation. Karin har en bred bakgrund i arbete med miljöarbete och internationella frågor, bl a från Naturvårdsverket. Miljödepartementet och Stockholm International Water Institute.
 • Enkät: Tar civilsamhället sitt klimatansvar?
 • Opinion: Förebilden och klimatet. Erik Wagner är redaktör för tidningen du håller i. Utöver det driver han Idealistas Förlag och arbetar med interndemokrati på Svenska Turistföreningen. Han är ordförande för Tollare folkhögskola och sitter i styrelsen för Utbildningsradion AB.
 • Recension: Välgörande vägvisare. Emma Fagerstrand är konsult i egna företaget Barnrättskonsulterna och utbildar om barnets rättigheter inom såväl offentlig sektor och näringsliv som civilsamhälle. Emma är författare till flera böcker och senast utkom Så blir barnkonventionen konkret – 12 nycklar till ett strategiskt barnrättsarbete.
 • Tal: När tilliten prövas – sex dygder. Erik Amnå är professor emeritus i statskunskap vid Örebro universitet Han har bland mycket annat varit huvudsekreterare för Demokratiutredningen (SOU 2000:1) och är senior advisor för Höj Rösten Politikerskola.
 • ??Replik: Om tillitsforskning. Peter Esaiasson är professor vid statsvetenskapliga institutionen på Göteborgs Universitet. 2019 utkom han med boken Förorten – ett samhällsvetenskapligt reportage (Timbro förlag). Boken bygger på ett forskningsprojekt där hundratals boenden i Bergsjön och Hjällbo blivit intervjuade.

Beskrivning

Tidskriften Kurage är för dig som tror på organisering som samhällskraft. Du har troligtvis vana att arbeta i ideella styrelser. Du vet hur man möblerar U-sittning. Kanske jobbar du med verksamhets- eller organisationsutveckling inom fackföreningsrörelsen eller i ett samfund? Eventuellt är du scout? Du är kanske ordförande eller generalsekreterare. konsulent eller protokolljusterare? Kurage är till för dig med ansvar i din organisation. på något sätt. Varje nummer har ett nytt tema med nya tankar. nya möten. Teckna en prenumeration till dig själv och följ med i samtalet om ett starkt och fritt föreningsliv. Kanske borde din styrelse eller hela din arbetsplats ha var sin prenumeration?

  • Kurage

   2021:1 (39)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Kurage

   2020:4 (38)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Kurage

   2020:3 (37)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Kurage

   2020:2 (36)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Kurage

   2019:4 (34)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Kurage

   2019:3 (33)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Kurage

   2019:2 (32)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Kurage

   2019:1 (31)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Kurage

   2018:4 (30)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Kurage

   2018:3 (29)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Kurage

   2018:2 (28)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Kurage

   2018:1 (27)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Kurage

   2017:4 (26)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Kurage

   2017:3 (25)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Kurage

   2017:2 (24)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Kurage

   2017:1 (23)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Kurage

   2016:4 (22)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Kurage

   2016:3 (21)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Kurage

   2016:2 (20)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Kurage

   2016:1 (19)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Kurage

   2015:4 (18)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Kurage

   2015:3 (17)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Kurage

   2015:2 (16)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Kurage

   2015:1 (15)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Kurage

   2014:4 (14)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Kurage

   2014:3 (13)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Kurage

   2014:2 (12)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Kurage

   2014:1 (11)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Kurage

   2013:4 (10)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Kurage

   2013:3 (9)

   75 kr.

   Logga in för att handla