SANS
Kategori: Filosofi, psykologi och religion
  Nummer:
  2020:2
  Issn:
  2000-9690
  Språk:
  svenska
  Antal sidor:
  96
  Dimensioner:
  200x270 mm
  Vikt:
  194 g
  I lager:
  -

SANS

Innehåll

 • Ricin, Solzjenitsyn och Cancerkliniken. Av Ulf Ellervik. Från mordredskap till cancermedicin.
 • Är opera kvinnofientlig? Av Claudio Tamburrini. En genusanalys av Giuseppe Verdis Aida.
 • Signerat: Utsnitt ur den tid som flytt. Av Mahyad Tavakoli. Om ett fotoalbums sprängkraft.
 • Marie Curie – snillrik och banbrytande. Av Christina Moberg. Redan i sin doktorsavhandling isolerade Marie Curie radium och polonium.
 • Signerat: Om flickor i folkskolan Av Agnes Hamberger. När folkskolan infördes på 1800-talet rådde ingen jämställdhet mellan könen.
 • En invasion av spöken Av Magnus Västerbro. I alla tider har människor tyckt sig se skrämmande vålnader.
 • Camp Century och Gumman Tö. Av Mats Ekdahl. Försök på 1960-talet att tämja Grönlands inlandsis vittnar om militärt övermod.
 • Signerat: Texternas tyranni. Av Richard Dawkins. Många troende bortser från skrifternas otäckaste avsnitt. Jag gör detsamma med de själviska generna.
 • Musik och matematik. Av Kaianders Sempler. Den moderna naturvetenskapen har sitt ursprung i musiken.
 • Signerat: En global epidemi av mental ohälsa. Av Gabriella Overödder. Vi kan med enkla medel lätta en enorm sjukdomsbörda.
 • Demokratin gynnas av klimatsmart mat. Av Daniel Lindvall. Matbrist kan leda till upplopp och extremism.
 • Människan är trasig, borde vi laga henne? Av Anders Hansson. Vår uråldriga psykologi hotar vår planet.
 • Signerat: Hedersbegreppet då och nu. Av Catta Neuding. I det svenska bondesamhället kastades inte kvinnor ut från balkonger.
 • Signerat: Folkets degmaskin. Av Andreas Håkansson. Olika slags bröd har växlat i status och popularitet under tidernas lopp.
 • Signerat: Därför kan nonsens vara värdefullt. Av Mikael Klintman. Kunskapsresistens i grupper kan bottna i viljan att passa in.
 • ”Vissa saker måste man stirra i vitögat.” Av Anna Lindman & Nina Hemmingsson. Intervju med cancersjuke David Rönnegard.
 • Signerat: Sverige ärde mindre utbildade politikernasnation. Av David Rönnegard. Det gäller både statsministrar och oppositionsledare.
 • Du väljer själv, men aldrig självständigt. Av Patrik Lindenfors. Om fri vilja och rättsligt ansvar.
 • Snedtänkt om viljans frihet. Av Lars Bergström. En invändning mot föregående artikel.
 • Har vi fri vilja? Av Torbjörn Tännsjö. Ännu en filosofkommenterar.
 • Moral utan fri vilja. Av Lars Bergström. En avslutande replik.
Avdelningar:
 • Redaktion
 • Ledare: Medielogik. Av Björn Fjæstad
 • Läsarbrev: Om verkligheten. Av Per Lindberg. Svar av Lars Bergström
 • Insikt: Tämjde människan sig själv? Av Björn Fjæstad
 • Kolumn: ”Mobiler är farliga”, sa de. Av Charmkvark
 • Online

Beskrivning

Sans är en unik satsning på en tidskrift som lyfter fram filosofi, förnuft och kritiskt tänkande. Sans företräder sekulär etik och humanistisk människosyn, rapporterar om nya vetenskapliga rön, granskar och ifrågasätter alla typer av dogmatiska synsätt och försvarar den fria tanken. Sans är en unik tidskrift i Sverige – ett existentiellt magasin om samhälle, vetenskap, etik och livs åskåd ning. Med namnkunniga skribenter som till exempel Lena Andersson, P C Jersild, Niklas Ekdal, Pernilla Ouis, Christer Fuglesang, Björn Ulvaeus och Magnus Norell, präglas Sans av fritänkande och verkar i upplys nings traditionens anda. Sans främjar ett vetenskapligt förhållningssätt och upp märk sammar forskningsrön som utmanar vår världsbild i grunden, från neurovetenskap och biologi till kvant fysik och kosmologi. Frågor som rör yttrandefrihet, jämställdhet och sam tidens debatt om tro och vetande ska spela en fram trädande roll i Sans. Vi skyggar inte för det kontroversiella.

  • SANS

   2021:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2021:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2021:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2021:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2020:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2020:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2020:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2019:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2019:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2019:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2018:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2018:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2018:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2018:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2017:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2017:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2016:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2016:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2016:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2015:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2015:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2015:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2015:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2014:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2014:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2014:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2014:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2013:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2013:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2013:2

   95 kr.

   Logga in för att handla