Habari
Kategori: Internationellt och fred
  Nummer:
  2020:1
  Issn:
  0345-4371
  Språk:
  Svenska
  Antal sidor:
  8
  Dimensioner:
  210x297 mm
  Vikt:
  39 g
  I lager:
  1 st

Habari

Innehåll

 • Spacerpad – ett återanvändbart mensskydd. Som en menskopp men utanpå kroppen Så beskriver de svenska uppfinnarna bakom Spacerpad den återanvändbara binda som snart kan börja masstillverkas och minska mensfattigdomen i världen.
 • Tidningskrönikan: Phyrrusseger i lokalvalen för CCM? I perioden november–januari dominerar nyheter om lokalvalen. Valprocessen har blivit starkt kritiserad, bl.a. har oppositionskandidater trakasserats och i hög grad hindrats från att överhuvudtaget registrera sig. Följden blev att oppositionen bojkottade valen, och nu har 99% av de lokala posterna besatts med CCM-kandidater. Oppositionen har begärt att valprocessen skall reformeras för att säkerställa rättvisa och transparens vid parlaments- och presidentvalet som kommer i höst. Lokalvalen har även lett till kritik från utlandet och president MagufuIi har sett sig föranlåten att informera utländska diplomater om att kommande val skall vara rättvisa, lugna och transparenta.
 • Nordiska och Internationella skolan i Dar. I november 2018 reste jag till Dar es-Salaam för att besöka min son Johan Hellström och hans familj, som flyttat dit några månader tidigare. Sida stödjer uppbyggandet av forskningskapacitet vid tre statliga universitet i Tanzania sedan 1977 och där är Johan handläggare. Min svärdotter Maria arbetar på Miljöpartiets biståndsstiftelse Green Forum och har hand om verksamheten i Zambia, Malawi, Madagaskar och Mauritius.
 • Sune Magnberg. Sune Magnberg avled i Dar i augusti 2017. Han kom som lärarvolontär till Tanga 1974 och levde sedan i Tanzania större delen av sitt liv. Bengt Svensson varen av hans vänner och minns honom här.
 • Ulf Nillson: Makonde och busshållplatser.

Beskrivning

Tidskriften Habari ger aktuell information om utvecklingen i Tanzania och södra Afrika. Ofta är det temanummer såsom handel, ekonomi, historia, flora och fauna, musik. Artiklarna är många gånger skrivna av forskare eller andra personer med stor sakkunskap. Utgivare: Svensk-Tanzaniska Föreningen.

  • Habari

   2019:4

   50 kr.

   Logga in för att handla

  • Habari

   2019:3

   50 kr.

   Logga in för att handla

  • Habari

   2019:2

   50 kr.

   Logga in för att handla

  • Habari

   2019:1

   50 kr.

   Logga in för att handla

  • Habari

   2018:4

   50 kr.

   Logga in för att handla

  • Habari

   2018:3

   50 kr.

   Logga in för att handla

  • Habari

   2018:2

   50 kr.

   Logga in för att handla

  • Habari

   2018:1

   50 kr.

   Logga in för att handla

  • Habari

   2017:4

   50 kr.

   Logga in för att handla

  • Habari

   2017:3

   50 kr.

   Logga in för att handla

  • Habari

   2017:2

   50 kr.

   Logga in för att handla

  • Habari

   2017:1

   50 kr.

   Logga in för att handla

  • Habari

   2016:4

   50 kr.

   Logga in för att handla

  • Habari

   2016:3

   50 kr.

   Logga in för att handla

  • Habari

   2016:2

   50 kr.

   Logga in för att handla

  • Habari

   2016:1

   50 kr.

   Logga in för att handla

  • Habari

   2015:4

   50 kr.

   Logga in för att handla

  • Habari

   2015:3

   50 kr.

   Logga in för att handla

  • Habari

   2015:2

   50 kr.

   Logga in för att handla

  • Habari

   2015:1

   50 kr.

   Logga in för att handla

  • Habari

   2014:4

   50 kr.

   Logga in för att handla

  • Habari

   2014:3

   50 kr.

   Logga in för att handla

  • Habari

   2014:2

   50 kr.

   Logga in för att handla

  • Habari

   2014:1

   50 kr.

   Logga in för att handla

  • Habari

   2013:4

   50 kr.

   Logga in för att handla

  • Habari

   2013:3

   50 kr.

   Logga in för att handla

  • Habari

   2013:2

   50 kr.

   Logga in för att handla

  • Habari

   2013:1

   50 kr.

   Logga in för att handla

  • Habari

   2012:4

   50 kr.

   Logga in för att handla

  • Habari

   2012:3

   50 kr.

   Logga in för att handla