Grönköpings Veckoblad
Kategori: Allmänna kulturtidskrifter
  Nummer:
  2020:2
  Issn:
  0017-4548
  Språk:
  svenska
  Antal sidor:
  12
  Dimensioner:
  250x350 mm
  Vikt:
  47 g
  I lager:
  4 st

Grönköpings Veckoblad

Innehåll

 • ”Kronan” gör storsuccés! TV-serien ”Kronan”, som erbjudes av strömningsbolaget Grönflix, har verkligen s.d.h. gått hem hos de grönköpingska tittarna. Här gives ett skådespel som ställer den omtalade engelska ”The Crown” i skuggan, i det att stadens egen grundare hr konung Erik Läspe & Halte och hans drottning Katarina stå i centrum för handlingen, som utspelas i ett 1200-tal fyllt av våld och s-x, romantik och intriger.
 • Känd dotter å egna ben! I Frkn borgmästardottern Doris Sjökvist har beslutat sig för att satsa å en egen karriär och ej längre medverka vid officiella högtider. Fickpengar från pappa är dock t.v. välkomna.
 • Gökstenen nytolkad! Den sägenomspunna Gökstenen har ånyo omtolkats och befunnits vara en väderleksrapport från vikingatiden.
 • Oväntad politisk allians! Hr godsägare Justus Brylén å Brylunda (M) har allierat sig med hr förre förrädaren Hildor Peterzohn (V) – se där den politiska nyhet som hart när omskakar Grönköping i dess grundvalar! Syftet med samarbetet är att utverka ytterligare miljoner till Hälso- & sjukstugan och Socialkontoret och samtidigt tillfoga hr stadsrådet Joel Eriksson (S) ett förödmjukande budgetärt nederlag.
 • Klang & jubel! Glädjen stod högt i tak å Grönköpingsbörsen, när stadens ledande företag lade fram sina bokslut. Snålhet och prishöjningar bäddar för flödande aktieutdelningar.
 • Staty oskadd! Statyn vid Läspe Arena föreställande hr fotbollssparkaren ”Snathan” Grönstedt har lyckligtvis ej utsatts för skadegörelse. Förtjänsten därav tillfaller i hög grad polishunden Karolina, som troget vaktar idolen.

Beskrivning

Grönköpings Veckoblad är Sveriges enda veckotidning som utkommer månatligen. Har i drygt 100 år visat att verkligheten överträffar dikten. Utgivare: Ordfront Kultur AB.

  • Grönköpings Veckoblad

   2021:9

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Grönköpings Veckoblad

   2021:8

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Grönköpings Veckoblad

   2021:7

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Grönköpings Veckoblad

   2021:6

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Grönköpings Veckoblad

   2021:5

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Grönköpings Veckoblad

   2021:4

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Grönköpings Veckoblad

   2021:3

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Grönköpings Veckoblad

   2021:2

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Grönköpings Veckoblad

   2021:1

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Grönköpings Veckoblad

   2020:10

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Grönköpings Veckoblad

   2020:9

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Grönköpings Veckoblad

   2020:8

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Grönköpings Veckoblad

   2020:7

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Grönköpings Veckoblad

   2020:6

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Grönköpings Veckoblad

   2020:5

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Grönköpings Veckoblad

   2020:4

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Grönköpings Veckoblad

   2020:3

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Grönköpings Veckoblad

   2020:1

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Grönköpings Veckoblad

   2019:10

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Grönköpings Veckoblad

   2019:9

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Grönköpings Veckoblad

   2019:8

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Grönköpings Veckoblad

   2019:7

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Grönköpings Veckoblad

   2019:6

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Grönköpings Veckoblad

   2019:5

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Grönköpings Veckoblad

   2019:4

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Grönköpings Veckoblad

   2019:3

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Grönköpings Veckoblad

   2019:2

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Grönköpings Veckoblad

   2019:1

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Grönköpings Veckoblad

   2018:10

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Grönköpings Veckoblad

   2018:9

   69 kr.

   Logga in för att handla

Logga in

Logga in Registrera
Jag har glömt bort mitt lösenord ×