Tidskrift för genusvetenskap
Kategori: Genusfrågor
  Nummer:
  2019:3
  Issn:
  0348-8365
  Språk:
  Svenska
  Antal sidor:
  176
  Dimensioner:
  160x235 mm
  Vikt:
  428 g
  I lager:
  2 st

Det här numret motsvarar 2 nummer.

Tidskrift för genusvetenskap

Abort och reproduktiva val

Innehåll

 • Från gästredaktionen: Abort och reproduktiva val. Elizabeth Kella och Helena Wahlström Henriksson.
 • Abort – vems rättighet? Om samtida abortdebatter i Sverige. Nadia Feshari och Caroline Karlsson.
 • Från medicinskt avfall till rättighetsinnehavare. Framväxten av värdekonflikter kring aborterade foster i Sverige. Solveig Jülich och Helena Tinnerholm Ljungberg.
 • ”Varför vi är där vi är idag.” Samtal med barnmorskor om abortskildringar i litteraturen. Margaretha Fahlgren, Christine Rubertsson och Anna Williams.
 • Att välja fritt bland få alternativ. Unga kvinnors upplevelser av risk och ansvar i preventivmedelsrådgivning. Lisa Raeder.
 • Abortören är en kvinna. Om Helga, lagen och skammen i det svenska 1940-talet. Lena Lennerhed.
 • Heder och vanära i folkhemmet. Reproduktiva val och abortskildringar i svensk 1940- och 50-talslitteratur. Therese Hellberg.
 • Frispel: Det kvinnliga ansvaret (ur 100 om dagen), Anna Bengtsdotter; Ansvaret för den egna kroppen som främmande, Lisa Folkmarson Käll; Alene med ansvaret for beslutningen om abort, Marianne Kjelsvik; Dags att ta snacket?, Maja Bodin; Abort som ligestillingsredskab, Karen Sjørup.
 • Recensioner.
 • Sveriges genusforskarförbund.

Beskrivning

Tidskrift är tvärvetenskaplig och innehåller i första hand nordisk men även internationell kvinnoforskning. De flesta nummer behandlar ett tema vilket belyses genom nyskrivna artiklar av forskare från olika discipliner. Bland senare års teman kan nämnas teater, teknik och arabvärlden. Utgivare: Föreningen Kvinnovetenskaplig tidskrift.

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2020:1 (41)

   200 kr.

   Logga in för att handla

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2019:2 (40)

   150 kr.

   Logga in för att handla

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2019:1 (40)

   150 kr.

   Logga in för att handla

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2018:4

   150 kr.

   Logga in för att handla

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2018:2 (39)

   150 kr.

   Logga in för att handla

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2018:1

   150 kr.

   Logga in för att handla

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2017:4

   110 kr.

   Logga in för att handla

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2017:3

   150 kr.

   Logga in för att handla

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2017:1

   150 kr.

   Logga in för att handla

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2016:4

   110 kr.

   Logga in för att handla

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2016:3

   110 kr.

   Logga in för att handla

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2016:2 (37)

   150 kr.

   Logga in för att handla

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2016:1 (36)

   150 kr.

   Logga in för att handla

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2015:3 (36)

   110 kr.

   Logga in för att handla

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2015:1

   150 kr.

   Logga in för att handla

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2014:4 (35)

   110 kr.

   Logga in för att handla

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2014:2 (35)

   150 kr.

   Logga in för att handla

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2014:1

   110 kr.

   Logga in för att handla

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2013:4

   110 kr.

   Logga in för att handla

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2013:2

   150 kr.

   Logga in för att handla

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2013:1

   110 kr.

   Logga in för att handla

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2012:4

   110 kr.

   Logga in för att handla

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2012:3

   110 kr.

   Logga in för att handla

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2012:1

   150 kr.

   Logga in för att handla

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2011:4

   110 kr.

   Logga in för att handla

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2011:2

   150 kr.

   Logga in för att handla

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2011:1

   110 kr.

   Logga in för att handla

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2010:3

   110 kr.

   Logga in för att handla

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2010:1

   150 kr.

   Logga in för att handla

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2009:4

   110 kr.

   Logga in för att handla