Signum
Kategori: Filosofi, psykologi och religion
  Nummer:
  2020:1
  Issn:
  5282-2046
  Språk:
  svenska
  Antal sidor:
  64
  Dimensioner:
  175x280 mm
  Vikt:
  181 g
  I lager:
  3 st

Signum

Innehåll

Ledare

 • Kjell Blückert: Kyrka med flera ansikten – Hur har det gått med de visioner som Signum hade för drygt 40 år sedan?
Krönika
 • Helena Granström: Kärlek och rätt
Aktuellt
 • Ulf Jonsson: Skolpolitiskt eldprov – Juridiska utmaningar i kampen mot konfessionella friskolor.
 • Charlotta Smeds: Freden är möjlig - utan terrorbalans – Påvens tal till diplomatiska kåren.
 • Jan Olov Fors: Demokratirörelsen och de kristna i Hongkong.
Prästämbete
 • Anne-Marie Pelletier: De döptas prästadöme och prästämbetet – Synen på prästerlig auktoritet är avgörande för kyrkans framtid.
 • Klaus Mertes: Celibat och prästämbete.
Skrifttolkning
 • Anthony J. Lappin: Sacra Scriptura – cistercienserna och umgänget med heliga texter – Om bokstavstrogen läsning av klosterregler.
Litteratur
 • M. Anna Packalén Parkman: Olga Tokarczuks resa i tider och rum.
Teologi
 • Sten Hidal: Kollektens teologi – Om den symboliska penninggåvans liturgiska betydelse.
 • John Sjögren: Det frigörande dramat – Om Hans Urs von Balthasars Theodramatik.
Analyser och rapporter
 • Svante Lundgren: Antl-armenianismen då och nu – Det finns en direkt koppling mellan anti-armenianism och antisemitism.
Bokrevy
 • John Sjögren: Filosofiskt om kvantfysik och kärlek – Helena Granström: Betydelsen av kärlek.
 • Magdalena Slyk: Historier om en komplex värld – Hanna Krall: Vit Maria.
 • Anders Mellbourn: Politisk konvergens skapar tomrum – Johan Wennström: Interpreting policy convergence between the left and right.
 • Katrin Åmell: Det räcker inte med att bara gå i kyrkan – Joan Chittister: The Time Is Now.
 • Gunnel Fornberg: Bokhistoriska och litterära perspektiv – Kvinnor och andlighet i norr.
 • Heinz Werner Wessler: Medryckande om Buxtehude – Lars H. Gustafsson: Vid orgeln Diderik Buxtehude.
 • Nils Ekedahl: En stor själs livssummering – Kristina: Maximer.
 • Sten Hidal: Hieronymus vs. Origenes – Katarina Pålsson: Negotiating Heresy.
 • Sven Heilo: Den felande länken mellan Bruckner och Mahler – Ingvar Hellsing Lundqvist: Wie man ein Genie tötet.
 • Julie Hansen: Starkt om krig och flyktingskap – Viet Thanh Nguyen: Sympatisören; Flyktingar.
 • Informationer.

Beskrivning

Signum är en katolsk kulturtidskrift som utkommer med 9 nummer per år. Redaktionen består av katolska lekmän och präster med representanter från de internationella jesuit- och dominikanordnarna. Med den världsvida katolska kyrkan som perspektiv och bakgrund kommenterar Signum aktuella ämnen inom den nutida samhällsdebatten såsom etiska frågor inom medicin och naturvetenskap, rörelser och trender inom film, litteratur och musik, existentiella frågor inom teologi och filosofi samt det ekumeniska samtalet mellan samfund och kyrkor i Sverige och utomlands.

  • Signum

   2021:6

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2021:5

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2021:4

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2021:3

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2021:2

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2021:1

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2020:8

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2020:7

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2020:6

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2020:5

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2020:4

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2020:3

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2020:2

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2019:8

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2019:7

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2019:6

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2019:5

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2019:4

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2019:3

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2019:2

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2019:1

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2018:8

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2018:7

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2018:6

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2018:5

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2018:4

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2018:3

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2018:2

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2018:1

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2017:8

   60 kr.

   Logga in för att handla

Logga in

Logga in Registrera
Jag har glömt bort mitt lösenord ×