Grönköpings Veckoblad
Kategori: Allmänna kulturtidskrifter
  Nummer:
  2020:1
  Issn:
  0017-4548
  Språk:
  svenska
  Antal sidor:
  12
  Dimensioner:
  250x350 mm
  Vikt:
  47 g
  I lager:
  4 st

Grönköpings Veckoblad

Innehåll

 • Nyårskatasrof! Nemesis som vakar över det grönköpingska nyårsfirandet förnekade sig ej heller detta år. Kyrktuppen nedsköts under nyårssaluten!
 • Stulen pistol återfunnen! En flintlåspistol, som utgör en väsentlig resurs i kommunens försvarsberedskap, befarades ha försvunnit från den monter i Rådhuset där den förvaras. Till all lycka hittade hr rådhusvaktmästare August Ferm vapnet dolt under hr stadsrådet Joel Erikssons (S) ulster, och kommunen kan återigen sova tryggt.
 • F. förrädaren ny säkerhetschef! Helt överraskande hr f. förrädaren Hildor Peterzohn anställts som säkerhetschef å kärnkraftverken Knisslinge I & II, vilka nu skola uppstartas med klimatvänliga atomer efter att länge ha drivits med grön el från Grönköpingsån. Hr P. har i sin ansökan uppgivit, att han är doktor i kärnfysik samt innehar pilotlicens, uppgifter som Grönköpings Kraft & Energi icke har sett anledning att betvivla, även om själva intygen därå ännu ej ha företetts.
 • Dystert finansår! Hr sparbanksdir. J. Vedbom varnar för sämre tider. Sparbanksaktiema utgöra dock som alltid en säker investering å sikt.
 • Olyckstillbud! Hr stadsläkare A.T. Salvén indrogs hart när i apparaten vid en magnetisk hälsoundersökning av frkn konferensvärdinnan Agneta Palmodin (27). Till all lycka kunde frkn P. själv alarmera syster Märta, och doktorn räddades.
 • Snathan inköpt! Idrottsklubben GISK har lyckats köpa hr fotbollsspeIaren ”Snathan” Grönstedt (Skövde), eller i vart fall en del av denne, närmare bestämt den målfarliga högerfoten.

Beskrivning

Grönköpings Veckoblad är Sveriges enda veckotidning som utkommer månatligen. Har i drygt 100 år visat att verkligheten överträffar dikten. Utgivare: Ordfront Kultur AB.

  • Grönköpings Veckoblad

   2021:9

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Grönköpings Veckoblad

   2021:8

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Grönköpings Veckoblad

   2021:7

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Grönköpings Veckoblad

   2021:6

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Grönköpings Veckoblad

   2021:5

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Grönköpings Veckoblad

   2021:4

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Grönköpings Veckoblad

   2021:3

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Grönköpings Veckoblad

   2021:2

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Grönköpings Veckoblad

   2021:1

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Grönköpings Veckoblad

   2020:10

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Grönköpings Veckoblad

   2020:9

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Grönköpings Veckoblad

   2020:8

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Grönköpings Veckoblad

   2020:7

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Grönköpings Veckoblad

   2020:6

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Grönköpings Veckoblad

   2020:5

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Grönköpings Veckoblad

   2020:4

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Grönköpings Veckoblad

   2020:3

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Grönköpings Veckoblad

   2020:2

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Grönköpings Veckoblad

   2019:10

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Grönköpings Veckoblad

   2019:9

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Grönköpings Veckoblad

   2019:8

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Grönköpings Veckoblad

   2019:7

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Grönköpings Veckoblad

   2019:6

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Grönköpings Veckoblad

   2019:5

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Grönköpings Veckoblad

   2019:4

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Grönköpings Veckoblad

   2019:3

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Grönköpings Veckoblad

   2019:2

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Grönköpings Veckoblad

   2019:1

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Grönköpings Veckoblad

   2018:10

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Grönköpings Veckoblad

   2018:9

   69 kr.

   Logga in för att handla

Logga in

Logga in Registrera
Jag har glömt bort mitt lösenord ×