Respons
Kategori: Allmänna kulturtidskrifter
  Nummer:
  2019:6
  Issn:
  2001-2292
  Språk:
  Svenska
  Antal sidor:
  72
  Dimensioner:
  210x275 mm
  Vikt:
  184 g
  I lager:
  5 st

Respons

Den svenska integrationspolitikens slagfält

Innehåll

Noterat

 • Krönika. I väntans tider, av Hanna Bornäs.
 • På plats. Hearing om hedersrelaterat våld och förtryck, av Jenni Sandström.
 • Reportage. Ett rikes väsen ligger inte i dess mitt utan i dess ytterområden, av Henrik Bergquist.
 • Debatt. Normkritisk forskare ger missvisande bild av Medicinhistoriska museet i Uppsala, av lnga-Lill Aronsson & Urban Josefsson.
Tema
 • De integrationspolitiska utredningarna som kulturkrig. Av Sten Widmalm.
 • Intervju med Mathieu Bock-Göte. Politisk korrekthet har lett till ideologisk ortodoxi inom samhällsvetenskap och medier. Av Johannes Heuman.
Utbildning
 • Gabriel Heller-Sahlgren & Nima Sanandaji: Glädjeparadoxen – Historien om skolans uppgång, fall och möjliga upprättelse. Recensent Matilde Tiozzo.
Konstarterna & medier
 • Hanno Rauterberg: Hur fri är konsten? – Den nya kulturstriden och liberalismens kris. Thomas Bauer.
 • Förlusten av mångfald – När världen görs enfaldig. Recensent Torbjörn Elensky.
 • Hanna-Reetta Schreck: Jag målar som en Gud – Ellen Thesleffs liv och konst. Recensent Jenny Danielsson.
 • Magnus Linton: Text & stil – Om konsten att berätta med vetenskap. Recensent Clas Sandgren.
 • Alexandra Borg & Nina Ulmaja: Strindbergs lilla röda – Boken om boken och typerna: Recensent Christian Lenemark.
 • Lars Lönnroth: Geijerarvet – En släkthistoria om dikt och galenskap. Recensent Lena Kåreland.
Naturvetenskap & teknik
 • Lindsey Fitzharris: Konsten att skära i kroppar – Joseph Lister & den moderna kirurgins födelse. Solveig Jülich.
 • Patrik Lindenfors: Det kulturella djuret – Om människans evolution och tänkandets utveckling. Recensent Eli Göndör.
Politik & samhälle
 • Ingemar Ottosson. Möten i monsunen – Sverige och Kina genom tiderna. Recensent Jojje Olsson.
 • Annika Ström Melin: Världen sedan 1989. Recensent Kim Salomon.
 • Stig Fredrikson: Ryssland utan Putin – Friare, fredligare, rättvisare. Recensent Olof Kleberg.
 • Rebecca Solnit: Kalla dem vid deras rätta namn – Amerikanska kriser (och essäer). Recensent Hanna Bornäs.
Historia
 • Nils Uddenberg: Skallmätaren. Gustaf Retzius – Hyllad och hatad. Recensent Olof Ljungström.
 • Rebecka Lennartsson: Mamsell Bohmans fall – Nattlöperskor i 1700talets Stockholm. Recensent Lisa Öberg.
 • Elisabeth Hedborg: Min far var rysk soldat. Recensent Stellan Ottosson.
Filosofi & psykologi
 • Fredrik Svenaeus: Det naturliga - En kritik av queerteorin, transhumanismen och det digitala livet. Recensent Helena Granström.
 • Hugo Mercier & Dan Sperber: Förnuft och fördom – Varför vi tänker som vi gör. Recensent Göran Larsson.
 • Gunnar Broberg: Mannen som ordnade naturen – En biografi över Carl von Linne. Recensent Kenneth Nyberg.
 • Jonas Jonson: Missionärerna - En biografisk berättelse om Svenska Kyrkans Mission 1874–1974. Recensent Susanne Wigorts Yngvesson.
Essä
 • Drömfabriken har vaknat upp till en ny geopolitisk världsordning. Av Carl Ahlström.

Beskrivning

[i]Respons[/i] tar form där två behov möts. Dagstidningarnas recensionsverksamhet har försämrats dramatiskt och det blir allt svårare för den allmänna kvalitetsinriktade publiken att orientera sig. Medieutvecklingen kan liknas vid en centrifugering: centrum tunnas ut, substansen pressas ut mot marginalen. Tidningen [i]Filter[/i] har visat att man kan fånga upp det behov av reportage som dagstidningarna inte längre tillfredsställer. [i]Respons[/i] avser att göra något liknande när det gäller recensionsverksamheten och fånga upp dem som inte är nöjda med dagstidningarnas bevakning. Den akademiska världen å sin sida håller på att förlora kontakten med den nationella publiken. I dag är det meriterande att publicera sig på engelska i specialtidskrifter, som bara en begränsad krets tar del av. Respons fyller också en viktig tvärvetenskaplig funktion genom att forskare och studerande får möjlighet att informera sig om vad andra discipliner sysslar med och lära känna företrädare för andra discipliner. En utförlig och tillförlitlig recension ger i många fall den kunskap man behöver, och ersätter läsningen av boken. [i]Respons[/i] vänder sig till dem som är verksamma inom den akademiska världen på olika nivåer, från professorer till studenter, men även till alla som är verksamma inom utbildning generellt. [i]Respons[/i] är både tillförlitlig och aktuell. Vi recenserar böcker när de kommer ut, inte långt senare som oftast är fallet med tidskrifter, och vi väljer de mest sakkunniga recensenterna. Tidskriften är ett oumbärligt hjälpmedel för alla som behöver orientera sig i bokutgivningen.

  • Respons

   2021:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2021:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2020:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2020:5

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2020:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2020:3

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2020:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2020:1

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2019:5

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2019:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2019:3

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2019:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2018:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2018:5

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2018:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2018:3

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2018:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2017:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2017:3

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2017:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2017:1

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2016:6

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2016:5

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2016:4

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2016:3

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2016:2

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2016:1

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2015:6

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2015:5

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2015:4

   79 kr.

   Logga in för att handla