SANS
Kategori: Filosofi, psykologi och religion
  Nummer:
  2020:1
  Issn:
  2000-9690
  Språk:
  svenska
  Antal sidor:
  96
  Dimensioner:
  200x270 mm
  Vikt:
  193 g
  I lager:
  -

SANS

Innehåll

 • Svenska filosofers motstånd mot Einstein. AV Henrik Lagerlund. Relativitetsteorin sågs som motsägelsefull filosofi.
 • Signerat: Vad kan utläsas ur Einsteins
 • gudsbrev? Av Louis Menand. Albert Einstein var »natthimmelsteolog».
 • Kina visar musklerna, nu även inom medicinen. Av Kjell Asplund. Preparaten är dock inte fria från biverkningar.
 • De nya evolutionsförnekarna. Av Colin Wright. Även vänsterkrafter i USA förnekar biologiska könsskillnader.
 • Signerat: Omskärelse handlar om moral. Av Padma Schrewelius. Argumenten för förbud grundas i vår samhällsetik.
 • Språk, rus och drömmar. Av Isabelle Ståhl. Walter Benjamins drogprotokoll präglas av poetiska allusioner.
 • T.S. Eliot och den okände läkaren. Av Carl Lindgren. En anonym vän framträder i ett av Nobelpristagarens främsta verk.
 • Demokrati i kris. Av Thea Andersson. Fler svenskar skulle behöva engagera sig i de politiska processerna.
 • Signerat: Socialkonstruktivism. Av Lars Bergström. Att vi konstruerar verkligheten innebär inte att vi avgör vad som är sant.
 • Signerat: Mänskliga rättigheter – en ide för hela världen. Av Carolin Ekman. Västerländska värderingar är bättre.
 • Vi behöver mer förnuft, inte mindre. Av Åsa Wikforss. En ny bok raljerar över kritiken mot det irrationella.
 • Min barndoms Spinoza. Av Rebecca Goldstein. Om en judisk avfälling på 1600-talet och en skolflicka på 1960-talet.
 • Signerat: Hoppet är det sista som dör. Av Belinda Hellberg. Trots globala uppvärmningen behöver vi hopp.
 • Att leva i en förtrollad värld. Av Harald Gustafsson. 1600-talets tro på magi bidrog till både skräck och tröst.
 • Denis Diderot – den vandrande uppslagsboken. Av Niklas Anderberg. Upplysningen hade också en baksida.
 • Signerat: Är Gud och Allah densamme? Av Svante Brandänge. Stämmer det med Koranens anspråk?
 • Programmeraren som konstnär. Av Göran Hermerén Och Nils-Eric Sahlin. En
 • kommentar om artificiell intelligens.
 • Tiden är livets villkor. Av Jackie Jakubowski. Människans tid är utmätt.
 • Signerat: Jesus – lärjungen som blev mästare. Av Mats G. Larsson. Varifrån fick Jesus iden att han var Messias?
Avdelningar
 • Redaktion
 • Ledare: Mänskliga rättigheter. Av Björn Fjæstad
 • Insikt: Klimatkompensation och planetär ingenjörskonst. Av Björn Fjæstad
 • Kolumn: Falska Facebookprofiler blev mediumfälla. Av Charmkvark
 • Online: Pi-samtal: Relativitetsteorin och tidsresor

Beskrivning

Sans är en unik satsning på en tidskrift som lyfter fram filosofi, förnuft och kritiskt tänkande. Sans företräder sekulär etik och humanistisk människosyn, rapporterar om nya vetenskapliga rön, granskar och ifrågasätter alla typer av dogmatiska synsätt och försvarar den fria tanken. Sans är en unik tidskrift i Sverige – ett existentiellt magasin om samhälle, vetenskap, etik och livs åskåd ning. Med namnkunniga skribenter som till exempel Lena Andersson, P C Jersild, Niklas Ekdal, Pernilla Ouis, Christer Fuglesang, Björn Ulvaeus och Magnus Norell, präglas Sans av fritänkande och verkar i upplys nings traditionens anda. Sans främjar ett vetenskapligt förhållningssätt och upp märk sammar forskningsrön som utmanar vår världsbild i grunden, från neurovetenskap och biologi till kvant fysik och kosmologi. Frågor som rör yttrandefrihet, jämställdhet och sam tidens debatt om tro och vetande ska spela en fram trädande roll i Sans. Vi skyggar inte för det kontroversiella.

  • SANS

   2021:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2021:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2021:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2021:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2020:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2020:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2020:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2019:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2019:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2019:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2018:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2018:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2018:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2018:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2017:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2017:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2016:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2016:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2016:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2015:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2015:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2015:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2015:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2014:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2014:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2014:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2014:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2013:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2013:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2013:2

   95 kr.

   Logga in för att handla