Respons
Kategori: Allmänna kulturtidskrifter
  Nummer:
  2019:5
  Issn:
  2001-2292
  Språk:
  Svenska
  Antal sidor:
  72
  Dimensioner:
  210x275 mm
  Vikt:
  186 g
  I lager:
  4 st

Respons

Det ojämlika Sverige

Innehåll

 • Noterat.
 • Krönika. It takes a fool to remain sane? Av Hanna Bornäs
 • Intervju med Pascal Bruckner. Islam måste bli en religion som alla andra. Av Ulf Öfverberg
 • På plats. Vilse i Venedig? Hur du gör för att inte drunkna i en turistkliché. Av Calle Ljungström
 • Debatt. Skolverkets förslag om antiken är ett symptom på ett mycket större problem. Av Tomas Wedin
Tema: Det ojämlika Sverige
 • Sverige blev så jämlikt just därför att det tidigare hade varit så ojämlikt. Av Erik Bengtsson
 • Intervju med Göran Therborn. Växande inkomstklyftor ökar de sociala spänningarna i Sverige. Av Johannes Heuman
Konstarterna & medier
 • Anna-Karin Palm: "Jag vill sätta världen i rörelse" – En biografi över Selma Lagerlöf. Recensent Evelina Johansson Wilen.
 • Johanna Vernqvist: The Androgyne and the Phoenix – Marguerite de Navarre and Gaspara Stampa: Gendering Early Modern Debates on Love. Recensent Cecilia Rosengren
 • Arne Melberg: Inte en punkt – Snitt i Sonnevis dikt. Recensent Thomas Evertsson
 • Torbjörn Kjölstad: Den ensamme resenären – Om diktaren Bertil Malmberg. Recensent Lena Kåreland
Utblick
 • Filantroper har aldrig skänkt så mycket pengar och aldrig haft så mycket makt som i dag. Av Victoria Veres
Historia
 • Svante Nordin: Sveriges moderna historia – Fem politiska projekt 1809–2019. Recensent Martin Wiklund
 • Maja Hagerman: Trådarna i väven – På spaning bland minnen och kulturarv i Sverige. Recensent Kim Salomon
 • Henric Bagerius: Korsettkriget – Modeslaveri och kvinnokamp vid förra sekelskiftet. Recensent Elisabeth Mansen
 • Inger Enkvist & Vicente Ribes-lborra: Erövringen av Amerika – Spanien och Nya världen 1492–1600. Recensent Bosse Holmqvist
 • Svante Norrhem: Mercenary Swedes – French subsidies to Sweden 1631–1796. Recensent Mari Eyice
 • Martin Giertz: Så bodde officerarna – Tidlösa typhus. Recensent Bo G. Hall
Politik & samhälle
 • Gunnar Aselius: Vietnamkriget och de svenska diplomaterna 1954–1975. Recensent Tomas Bertelman
 • Erik Åsbrink: Gunnar Sträng. Recensent Lars Magnusson
 • Anders Åslund: Russia’s Crony Capitalism – The Path from Market Economy to Kleptocracy. Recensent Olof Ehrenkrona
 • Ingemar Lindahl: Notes from the Graveyard of Diplomats – Cyprus 2002–2004. Recensent Anders Liden
 • Björn Elmbrant: Marknadens tyranni – Och hur vi kan rädda demokratin. Recensent Jonas Ljungberg
 • Qaisar Mahmood: Den besvärliga mångfalden. Recensent Radu Harald Dinu
Filosofi & psykologi
 • James A. Harris: Hume – Liv och tänkande. Recensent Henrik Bohlin
 • Giorgio Agamben: Barndom och historia – Förstörelsen av erfarenheten och historiens ursprung. Recensent Lucas Gottzen
 • Steven Pinker: Upplysning nu! – Ett manifest för förnuft, vetenskap och humanism. Recensent Göran Larsson
 • Ulf Jonsson: Med tanke på tron – En introduktion till fundamentalteologin. Band 1. Naturlig teologi. Susanne Wigorts Yngvesson.
Essä
 • Bildningskultur i det lilla formatet på stark framväxt. Av Alexandra Borg.

Beskrivning

[i]Respons[/i] tar form där två behov möts. Dagstidningarnas recensionsverksamhet har försämrats dramatiskt och det blir allt svårare för den allmänna kvalitetsinriktade publiken att orientera sig. Medieutvecklingen kan liknas vid en centrifugering: centrum tunnas ut, substansen pressas ut mot marginalen. Tidningen [i]Filter[/i] har visat att man kan fånga upp det behov av reportage som dagstidningarna inte längre tillfredsställer. [i]Respons[/i] avser att göra något liknande när det gäller recensionsverksamheten och fånga upp dem som inte är nöjda med dagstidningarnas bevakning. Den akademiska världen å sin sida håller på att förlora kontakten med den nationella publiken. I dag är det meriterande att publicera sig på engelska i specialtidskrifter, som bara en begränsad krets tar del av. Respons fyller också en viktig tvärvetenskaplig funktion genom att forskare och studerande får möjlighet att informera sig om vad andra discipliner sysslar med och lära känna företrädare för andra discipliner. En utförlig och tillförlitlig recension ger i många fall den kunskap man behöver, och ersätter läsningen av boken. [i]Respons[/i] vänder sig till dem som är verksamma inom den akademiska världen på olika nivåer, från professorer till studenter, men även till alla som är verksamma inom utbildning generellt. [i]Respons[/i] är både tillförlitlig och aktuell. Vi recenserar böcker när de kommer ut, inte långt senare som oftast är fallet med tidskrifter, och vi väljer de mest sakkunniga recensenterna. Tidskriften är ett oumbärligt hjälpmedel för alla som behöver orientera sig i bokutgivningen.

  • Respons

   2021:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2021:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2020:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2020:5

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2020:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2020:3

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2020:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2020:1

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2019:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2019:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2019:3

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2019:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2018:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2018:5

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2018:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2018:3

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2018:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2017:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2017:3

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2017:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2017:1

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2016:6

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2016:5

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2016:4

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2016:3

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2016:2

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2016:1

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2015:6

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2015:5

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2015:4

   79 kr.

   Logga in för att handla