RiktpunKt
Kategori: Debatt och politik
  Nummer:
  2019:8
  Issn:
  1102-7010
  Språk:
  svenska
  Antal sidor:
  16
  Dimensioner:
  210x295 mm
  Vikt:
  54 g
  I lager:
  3 st

RiktpunKt

Innehåll

 • Miljöuttalande från SKP. Vi ser idag en allt större medvetenhet om det klimathot som kan bli en ödesfråga för mänskligheten. Både i Sverige, Europa och hela världen vaknar människor till insikt om en miljöförstörelse av katastrofala proportioner, och det är främst ungdomen som har gått i bräschen för att föra upp miljöfrågan på den politiska och fackliga dagordningen och för att aktivera människor i kampen mot global uppvärmning, slöseri med dyrbara råvaror, konsumtionshysteri och utarmning av den jord som måste försörja oss alla.
 • Ta parti!
 • Ungas arbetsförhållanden
 • Ungas boende
 • Ungas psykiska hälsa. Psykisk ohälsa bland unga har ökat de senaste åren och beräknas öka ytterligare framöver. I Sverige har även andelen unga som uppger att de har återkommande kroppsliga symtom som orsakats av eller förvärrats av psykiska faktorer ökat. Där har det skett en fördubbling sedan i mitten av 1980-talet, idag lider cirka hälften av alla 15-åringr av någon form psykosomatiskt symtom.
 • Studenternas situation
 • Tunga besparingar inom grundskolan
 • Om skolan från det Europeiska Kommunistiska Initiativet
 • Antiken försvinner ur läroplanen. Skolverket har meddelat att de vill ta bort perioden som brukar kallas för antiken ur historieundervisningen för högstadieelever. 
 • Tillgänglighetsbarometer
 • Det här är kapitalismen – exemplet Filipstad
 • Härjedalens kommun, en kommun i fritt fall
 • Avslöjande dokumentär om internationell bostadsröta
 • En politisk thriller
 • Varför diskuterar vi imperialismen?
 • Imperialismen som totalitet. Det blev tydligt på 5KPORG19 att vi har olika uppfattning om imperialismen i partiet.
 • Det är bra att vi diskuterar klass! I Riktpunkt 7/2019 skrev Antonios Antoniadis en debattartikel om klassbegreppet. Det är välkommet och bra. Vi behöver lyfta diskussionen om hur vi definierar de olika klasserna och vilka i klasser som idag finns. Jag skulle därför vilja lyfta ut framför allt en aspekt ur Antoniadis artikel som jag vill utveckla något. Andreas Sörensen
 • 60 år efter Kinas revolution
 • Antikommunismen är EU:s officiella ideologi 

Beskrivning

Riktpunkt är Sveriges Kommunistiska Partis tidning och utkommer med 10 nummer per år. Tidningen ger raka och ärliga svar ur ett socialistiskt perspektiv. Här skriver både yrkesjournalister och arbetarkorrespondenter. Tidningen innehåller information som är obekväm och förtigs av de borgerliga medierna i Sverige.

  • RiktpunKt

   2020:5

   20 kr.

   Logga in för att handla

  • RiktpunKt

   2020:4

   20 kr.

   Logga in för att handla

  • RiktpunKt

   2020:3

   20 kr.

   Logga in för att handla

  • RiktpunKt

   2020:2

   20 kr.

   Logga in för att handla

  • RiktpunKt

   2020:1

   20 kr.

   Logga in för att handla

  • RiktpunKt

   2019:10

   20 kr.

   Logga in för att handla

  • RiktpunKt

   2019:9

   20 kr.

   Logga in för att handla

  • RiktpunKt

   2019:7

   20 kr.

   Logga in för att handla

  • RiktpunKt

   2019:6

   20 kr.

   Logga in för att handla

  • RiktpunKt

   2019:5

   20 kr.

   Logga in för att handla

  • RiktpunKt

   2019:4

   20 kr.

   Logga in för att handla

  • RiktpunKt

   2019:3

   20 kr.

   Logga in för att handla

  • RiktpunKt

   2019:2

   20 kr.

   Logga in för att handla

  • RiktpunKt

   2019:1

   20 kr.

   Logga in för att handla

  • RiktpunKt

   2018:10

   20 kr.

   Logga in för att handla

  • RiktpunKt

   2018:9

   20 kr.

   Logga in för att handla

  • RiktpunKt

   2018:8

   20 kr.

   Logga in för att handla

  • RiktpunKt

   2018:7

   20 kr.

   Logga in för att handla

  • RiktpunKt

   2018:6

   20 kr.

   Logga in för att handla

  • RiktpunKt

   2018:5

   20 kr.

   Logga in för att handla

  • RiktpunKt

   2018:4

   20 kr.

   Logga in för att handla

  • RiktpunKt

   2018:3

   20 kr.

   Logga in för att handla

  • RiktpunKt

   2018:2

   20 kr.

   Logga in för att handla

  • RiktpunKt

   2018:1

   20 kr.

   Logga in för att handla

  • RiktpunKt

   2017:10

   20 kr.

   Logga in för att handla

  • RiktpunKt

   2017:9

   20 kr.

   Logga in för att handla

  • RiktpunKt

   2017:8

   20 kr.

   Logga in för att handla

  • RiktpunKt

   2017:7

   20 kr.

   Logga in för att handla

  • RiktpunKt

   2017:6

   20 kr.

   Logga in för att handla

  • RiktpunKt

   2017:5

   20 kr.

   Logga in för att handla