Kurage
Kategori: Allmänna kulturtidskrifter
  Nummer:
  2019:3 (33)
  Issn:
  2001-175X
  Språk:
  Svenska
  Antal sidor:
  36
  Dimensioner:
  168x238 mm
  Vikt:
  111 g
  I lager:
  3 st

Kurage

Innehåll

 • ?Redaktören har ordet: Expertsamhället: det tveeggade svärdet. Emma Høen Bustos
 • Notiser
 • Krönika: På landsbygden är vi alla experter. Monica Marklund
 • Hallå där: Kortintervju med Bo Nilsson
 • Perspektiv: Post-sanningen är inte den du tror. Många anser att den ökande strömmen av desinformation och faktaförnekelse är en skapelse av postmodernismen. Men problemet ligger snarare i förtroendet mellan individer och institutioner. Låt oss därför öppet medge behovet av auktoriteter, menar skribenten Claes Magnus Bernson.
 • Forskningsperspektiv: Konsulter utan spelregler. I vårt hyperreglerade samhälle finns det en yrkesgrupp som är fredad: managementkonsulter. Forskaren Susanna Alexius förklarar hur och varför.
 • Så här gjorde vi: Därför ska Röda Korset bli mer lokalt än någonsin. 9 av 10 svenskar kan tänka sig att göra en insats i en kris. Men hur aktiverar man den potentialen som organisation? Röda Korsets svar är att utveckla den lokala verksamheten En krets – en kommun, är det nya budordet som ska förändra organisationen. Om det skriver Margareta Wahlström, ordförande för Svenska Röda Korset. 
 • Opinion: Glöm allt du vet om krig. Kriget är redan här och det är kulturen som är räddningen. Det menar fackförbundet DIK:s ordförande Anna Troberg, som ser ett informationskrig rasa samtidigt som verktygen för att bekämpa det monteras ned. Det är dags att börja se bibliotek och museer ur ett försvarspolitiskt perspektiv.
 • Krönika: Lobbyorganisationer är inte expertorgan. Emma Høen Bustos
 • Tillbakablick: 100 år gammal emigrantpoesi blir skiva. 100 år efter att tvätterskan, aktivisten och poeten Signe Aurell gav ut sina dikter på svenska i USA blir de nu till sånger och ges ut på skiva. Dikterna handlar om djup hemlängtan och om kampen för en bättre tillvaro, säger Maja Heurling och Ola Sandström som tonsatt dikterna. I höst släpps skivan Irrbloss, som även innehåller en biografi över poeten. 
 • Avslutningsvis: Bättre lite skit i hörnen än ett rent helvete. Fredrik Thorslund

Beskrivning

Det civila samhället utgör en vital del av samhället i stort. Trots detta finns det få forum för debatt om det civila samhället utmaningar och möjligheter. Allt för sällan stöter, blöter och debatterar det civila samhällets ledare de stora samhällsfrågorna ur sina perspektiv. Vi är övertygade om att det civila samhället tjänar på att regelbundet sätta sina idéer och sin verksamhet i relation till samhället i stort, och på samma gång att dessa idéer mår bra av att utmanas. Kurage är en plattform för just detta. En idétidskrift där tankar möts och utmanar varandra. Varje nummer har ett nytt tema med nya tankar, nya möten.

  • Kurage

   2019:2 (32)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Kurage

   2019:1 (31)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Kurage

   2018:4

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Kurage

   2018:3 (29)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Kurage

   2018:2 (28)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Kurage

   2018:1 (27)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Kurage

   2017:4 (26)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Kurage

   2017:3 (25)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Kurage

   2017:2 (24)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Kurage

   2017:1 (23)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Kurage

   2016:4 (22)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Kurage

   2016:3 (21)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Kurage

   2016:2 (20)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Kurage

   2016:1 (19)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Kurage

   2015:4 (18)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Kurage

   2015:3 (17)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Kurage

   2015:2 (16)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Kurage

   2015:1 (15)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Kurage

   2014:4 (14)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Kurage

   2014:3 (13)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Kurage

   2014:2 (12)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Kurage

   2014:1 (11)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Kurage

   2013:4 (10)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Kurage

   2013:3 (9)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Kurage

   2013:2 (8)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Kurage

   2013:1 (7)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Kurage

   2012:2 (5)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Kurage

   2012:1 (4)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Kurage

   2011:2

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Kurage

   2011:1

   75 kr.

   Logga in för att handla