Provins
Kategori: Litteratur
  Nummer:
  2019:3
  Issn:
  0280-9974
  Språk:
  Svenska
  Antal sidor:
  72
  Dimensioner:
  200x300 mm
  Vikt:
  280 g
  I lager:
  3 st

Provins

Innehåll

 • Siv-Britt Mangi. Syvänkänsla
 • Ronny Eriksson: Kemal Atatürk
 • Juvvå Pittja: Divttat/Dikter
 • Curt Persson. ”Då var du som en fånge” – om Tornedalen i försvenskningsprocess
 • Ida Brytner: Minnet av ett språk
 • Eva-Stina Byggmästar: Tror du?
 • Imri Sandström: Träd gastar i trä / Woods Haunt Wood
 • Numrets konstnär: Lejla Porovic
 • Sigbjørn Skåden & Tor Åge Vorren: Stáhta/Staten
 • Thella Johnson: Vädret, havet, sången – vistelse i det språkliga mellanrummet
 • Chala Hailu Abate: Låt mig höra din sanning!
Utsikten
 • Athena Farrokhzad & Burcu Sahin: om Theresa Hak Kyung Cha
 • Theresa Hak Kyung Cha: ur Dictée
 • Jennifer Hayashida: LI, eller: Tungans rätt i munnen, or: When the State’s Got Your Tongue
Omläsningen
 • Annica Wennström: om Erik Nilsson Mankoks Mitt lassokoppel
 • Matti Ollikainen: Vanliga händelser / Tavaliset tapahtumat

Beskrivning

Tidskriften Provins har till uppgift att spegla och bevaka det litterära Norrland. Provins tryggar litteraturens återväxt i norr genom att publicera texter av såväl etablerade författare som nya skribenter. Provins hävdar att norrländsk litteratur är en angelägenhet för svenskt kulturliv. Tidskriften grundades 1953 och utkommer sedan 1982 regelbundet med fyra nummer årligen. Utgivare: Norrländska litteratursällskapet.

  • Provins

   2020:3

   100 kr.

   Logga in för att handla

  • Provins

   2020:2

   100 kr.

   Logga in för att handla

  • Provins

   2020:1

   100 kr.

   Logga in för att handla

  • Provins

   2019:4

   80 kr.

   Logga in för att handla

  • Provins

   2019:2

   80 kr.

   Logga in för att handla

  • Provins

   2019:1

   80 kr.

   Logga in för att handla

  • Provins

   2018:4

   80 kr.

   Logga in för att handla

  • Provins

   2018:3

   80 kr.

   Logga in för att handla

  • Provins

   2018:2

   80 kr.

   Logga in för att handla

  • Provins

   2018:1

   80 kr.

   Logga in för att handla

  • Provins

   2017:4

   80 kr.

   Logga in för att handla

  • Provins

   2017:3

   80 kr.

   Logga in för att handla

  • Provins

   2017:2

   80 kr.

   Logga in för att handla

  • Provins

   2017:1

   80 kr.

   Logga in för att handla

  • Provins

   2016:4

   80 kr.

   Logga in för att handla

  • Provins

   2016:3

   80 kr.

   Logga in för att handla

  • Provins

   2016:2

   80 kr.

   Logga in för att handla

  • Provins

   2016:1

   80 kr.

   Logga in för att handla

  • Provins

   2015:4

   80 kr.

   Logga in för att handla

  • Provins

   2015:3

   80 kr.

   Logga in för att handla

  • Provins

   2015:2

   80 kr.

   Logga in för att handla

  • Provins

   2015:1

   80 kr.

   Logga in för att handla

  • Provins

   2014:4

   80 kr.

   Logga in för att handla

  • Provins

   2014:3

   80 kr.

   Logga in för att handla

  • Provins

   2014:2

   80 kr.

   Logga in för att handla

  • Provins

   2014:1

   80 kr.

   Logga in för att handla

  • Provins

   2013:4

   80 kr.

   Logga in för att handla

  • Provins

   2013:3

   80 kr.

   Logga in för att handla

  • Provins

   2013:2

   80 kr.

   Logga in för att handla

  • Provins

   2013:1

   80 kr.

   Logga in för att handla