Signum
Kategori: Filosofi, psykologi och religion
  Nummer:
  2019:6
  Issn:
  5282-2046
  Språk:
  svenska
  Antal sidor:
  64
  Dimensioner:
  175x280 mm
  Vikt:
  183 g
  I lager:
  4 st

Signum

Innehåll

Ledare

 • Johan A. Stenberg: Den gröna evangelisationen – Andliga ekosystemtjänster kopplar upp oss mot Gud.
 • Ulf Jonsson: Vadå pluralism? – Apropå religion, etik och trängseln i den svenska åsiktskorridoren.
Aktuellt
 • Hedvig Larsson: Judiska museet i Stockholm – Apropå att museet fått nya lokaler.
Krönika
 • Leif Zern: Dialogens uppenbarelse
Apostolisk uppmaning
 • Katrin Åmell: Gläd er och jubla – på svenska – Om den svenska översättningen av påven Franciskus apostoliska uppmaning Gaudete et exsultate.
Kyrkohistoria
 • Daniel Marguerat: Att skriva en Jesusbiografi dag – Vi har tillgång till säkra källor om Jesu liv, bland annat om hans botande av sjuka och hans hemort i judendomen.
 • Stefan Heid: Slutet för en legend - huskyrkor har aldrig funnits – Angående en vanligt förekommande missuppfattning om den tidiga kristendomens utbredning via huskyrkor och eukaristifiranden i hemmen.
Kollektiv minneshantering
 • Anders Piltz: Minnets kartografi – Om en ny antologi om nordisk historia.
Klosterväsende
 • Anthony J. Lappin: Medeltida och monastiskt – Det är just existensen av kloster som nyckelspelare i det sociala landskapet som verkligen motiverar att ett samhälle kan kallas medeltida.
Kyrkomusik
 • Mattias Lundberg: Praktiserad gregorianik i Sverige i dag
 • Sverker Jullander: Gregoriansk sång i evangelisk tldegärd under 100 år
Klimat
 • Stig Olsson: Antropocen – människans tid
Bokrevy
 • Hillevi Norburg: Längtandets stilla glädje – Alva Dahl: Längtans flöde.
 • Julie Zyka: Att vara medaktör i Guds drama – John Sjögren: Efterföljelsens glädje.
 • Arne Fritzson: Vad är lidande? – Glenn Hægerstam: Den lidande människan.
 • Gert-Ove Fridlund: Utanför kartan – Jennifer Clement: Gun love.
 • Pär Eliasson: Minoritet i mångfald – Anita Yadala Suneson: Indian Protestants and their Religious Others.
 • Fredrik Heiding: Varför ta siesta? – Patrik Hadenius: Paus. Konsten att göra något annat.
 • Heinz Werner Wessler: Vår väg genom kaos – Metropolit Anthony av Sourozh: Om ljuset som lyser i mörkret: De sista föredragen.
 • Informationer

Beskrivning

Signum är en katolsk kulturtidskrift som utkommer med 9 nummer per år. Redaktionen består av katolska lekmän och präster med representanter från de internationella jesuit- och dominikanordnarna. Med den världsvida katolska kyrkan som perspektiv och bakgrund kommenterar Signum aktuella ämnen inom den nutida samhällsdebatten såsom etiska frågor inom medicin och naturvetenskap, rörelser och trender inom film, litteratur och musik, existentiella frågor inom teologi och filosofi samt det ekumeniska samtalet mellan samfund och kyrkor i Sverige och utomlands.

  • Signum

   2019:7

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2019:5

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2019:4

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2019:3

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2019:2

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2019:1

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2018:8

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2018:7

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2018:6

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2018:5

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2018:4

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2018:3

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2018:2

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2018:1

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2017:8

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2017:7

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2017:6

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2017:5

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2017:4

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2017:3

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2017:2

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2017:1

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2016:8

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2016:7

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2016:6

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2016:5

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2016:4

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2016:3

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2016:2

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2016:1

   60 kr.

   Logga in för att handla

Logga in

Logga in Registrera
Jag har glömt bort mitt lösenord ×