Respons
Kategori: Allmänna kulturtidskrifter
  Nummer:
  2019:4
  Issn:
  2001-2292
  Språk:
  Svenska
  Antal sidor:
  72
  Dimensioner:
  210x275 mm
  Vikt:
  187 g
  I lager:
  5 st

Respons

Love Me Tinder

Innehåll

 • Noterat
 • Krönika. Vi startar en by, av Hanna Bornäs
 • Reportage. Parken som blivit en metafor för det Demokratiska partiets utveckling, av Sten Widmalm
 • Intervju med Augusto López-Claros. "Det meritokratiska argumentet är inte rättvist", av Maria Wallenberg Bondesson
 • Debatt. Replikskifte mellan Lars Gyllenhaal och Lina Sturfelt om recensionen av Svenskar i strid mot Hitler
Tema: Love Me Tinder
 • En förbisedd tidsspegel för dåtidens könsroller. Av Lisa Öberg
 • Själva sökandet ändrar vad vi letar efter. Av Mirjam Katzin
 • Intervju med Helen Fisher. "Vi är däggdjur och inte skapta för att uppvakta en potentiell partner via en maskin.” Av Jenni Sandström
Politik & samhälle
 • Amelie Björck: Zooësis – Om kulturella gestaltningar av lantbruksdjurens tid och liv. Simon Ekström & Lars Kaijser: Djur – Berörande möten och kulturella smärtpunkter. Recensent Helena Granström.
 • Mark Galeotti: Vory – Den ryska supermaffian. Recensent Maxim Grigoriev
 • Tomas Bertelman: Från ett kallt krig till ett annat. Recensent Olof Ehrenkrona
 • Jason Stanley: Fascismens metoder – Att skilja "dom" från "oss". Recensent Daniel Strand
 • Angus Deaton: Den stora flykten – Välfärd, välstånd och ojämlikhetens ursprung. Recensent Mats Benner
Utblick
 • Nationalism är inte enbart ett konservativt projekt. Av Björn Östbring
Konstarterna & medier
 • Victor Malm. Är det detta som kallas postmodernism – En studie i Katarina Frostensons och Stig Larssons diktning. Recensent Axel Englund
 • Morgan Palmqvist: Blå Tåget i rummet och tiden – En musiksociologisk studie. Recensent Johanna Braman Åkesson
 • Andreas Halmström (red.): Apropå Eric M. – En antologi om Eric M. Nilssons filmer. Recensent Michael Tapper
 • Maya Jasanoff: Gryningsvakten – Joseph Conrad i en global värld. Recensent Agneta Rahikainen
Filosofi & psykologi
 • Adam Smith: Teori om de moraliska känslorna. Recensent Johan P. Larsson
 • Kristina Elfhag: Livsutvecklingens psykologi. Recensent Inga Sanner
 • Dan Korn: Som om Gud fanns –  Det sekulära samhällets religiösa rötter. Recensent Henrik Höjer
 • Daniel Enstedt & Katarina Plank (red.): Levd religion – Det heliga i vardagen. Recensent Jonas Svensson
 • Hans Ruin: Being with the Dead – Burial, Ancestral Politics, and the Roots of Historical Consciousness. Recensent Torbjörn Gustafsson Chorell
Historia
 • Dag Sebastian Ahlander: Sverige vid avgrunden 1808–1814. Recensent Mats Bergquist
 • Timothy Snyder: Vägen till ofrihet – Ryssland, Europa och USA. Recensent Kim Salomon
 • Folke Schimanski: Mat – En krigisk historia. Recensent Emma Hilborn
 • Åke Lundqvist: Krigets sorgebarn – Om 1920-talets europeiska idéromaner. Recensent Ulf Zander
Essä
 • Rysk nostalgi om 1990-talet utmanar Kreml. Av David Isaksson

Beskrivning

[i]Respons[/i] tar form där två behov möts. Dagstidningarnas recensionsverksamhet har försämrats dramatiskt och det blir allt svårare för den allmänna kvalitetsinriktade publiken att orientera sig. Medieutvecklingen kan liknas vid en centrifugering: centrum tunnas ut, substansen pressas ut mot marginalen. Tidningen [i]Filter[/i] har visat att man kan fånga upp det behov av reportage som dagstidningarna inte längre tillfredsställer. [i]Respons[/i] avser att göra något liknande när det gäller recensionsverksamheten och fånga upp dem som inte är nöjda med dagstidningarnas bevakning. Den akademiska världen å sin sida håller på att förlora kontakten med den nationella publiken. I dag är det meriterande att publicera sig på engelska i specialtidskrifter, som bara en begränsad krets tar del av. Respons fyller också en viktig tvärvetenskaplig funktion genom att forskare och studerande får möjlighet att informera sig om vad andra discipliner sysslar med och lära känna företrädare för andra discipliner. En utförlig och tillförlitlig recension ger i många fall den kunskap man behöver, och ersätter läsningen av boken. [i]Respons[/i] vänder sig till dem som är verksamma inom den akademiska världen på olika nivåer, från professorer till studenter, men även till alla som är verksamma inom utbildning generellt. [i]Respons[/i] är både tillförlitlig och aktuell. Vi recenserar böcker när de kommer ut, inte långt senare som oftast är fallet med tidskrifter, och vi väljer de mest sakkunniga recensenterna. Tidskriften är ett oumbärligt hjälpmedel för alla som behöver orientera sig i bokutgivningen.

  • Respons

   2021:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2021:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2020:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2020:5

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2020:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2020:3

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2020:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2020:1

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2019:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2019:5

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2019:3

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2019:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2018:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2018:5

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2018:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2018:3

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2018:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2017:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2017:3

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2017:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2017:1

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2016:6

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2016:5

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2016:4

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2016:3

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2016:2

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2016:1

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2015:6

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2015:5

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2015:4

   79 kr.

   Logga in för att handla