Arbetarhistoria
Kategori: Historia
  Nummer:
  2019:2
  Issn:
  0281-7446
  Språk:
  Svenska
  Antal sidor:
  88
  Dimensioner:
  170x239 mm
  Vikt:
  230 g
  I lager:
  3 st

Det här numret motsvarar 2 nummer.

Arbetarhistoria

Rösträtts begränsningar i den svenska demokratin

Innehåll

 • ?Ledare: Silke Neunsinger: Alla dessa jubileer.
 • Martin Ericsson och Fia Sundevall: Rösträttsbegränsningar i den svenska demokratin – en introduktion till temat.
 • Mattias Lindgren: Hur många har saknat rösträtt i den svenska demokratin?
 • Jonathan Josefsson och Bengt Sandin: Ungas röst som hot eller möjlighet? Rösträtts- och valbarhetsålder i Sverige under 1900-talet.
 • Martin Ericsson: För integrationens skull? Frågan om rösträtt för invandrare utan svenskt medborgarskap under efterkrigstiden.
 • Anders Ahlbäck och Fia Sundevall: Värnpliktsstrecket – en självklarhet som vändes till sin motsats?
 • Annika Berg: Att straffas ut från vallokalen – om straffpåföljd som rösträttshinder.
 • Fia Sundevall: Pengar och medborgarrätt: om rösträttens ekonomiska diskvalifikationsgrunder.
 • Annika Berg: De ovuxna vuxna: Om omyndigförklaring som rösträttshinder.
 • Julia Nordblad: Förtidsröstningen väcker demokratins grundfrågor.
 • Emma Severinsson: Valaffischer i spåren av den kvinnliga rösträtten.
 • Karin Kvist Geverts: Demokrati100 uppmärksammar den allmänna och lika rösträttens tillkomst.
 • Lars Gogman: Material om rösträttsfrågan i ARAB:s samlingar.
 • Margareta Ståhl: En fana i kampen för rösträtt.

Beskrivning

Vill du veta mer om arbetarrörelsens historia, proletärlitteraturen, arbetslivet som det var förr, nya böcker, pågående och avslutad forskning, agitatorerna och mycket annat inom området arbetarrörelsens och arbetslivets historia? Läs Arbetarhistoria! Arbetarhistoria publicerar populära och vetenskapliga artiklar och sprider forskningsresultat till historieintresserade inom och utanför arbetarrörelsen. Arbetarhistoria utkommer med fyra nummer om året och omfattar sammanlagt ca 160 sidor.

  • Arbetarhistoria

   2019:1 (169)

   90 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2018:3 (167)

   150 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2018:1 (165)

   150 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2017:3 (163)

   90 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2017:1

   150 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2016:3 (159)

   90 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2016:2 (158)

   90 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2016:1 (156)

   150 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2015:3 (155)

   150 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2015:1 (153)

   90 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2014:4 (152)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2014:3 (151)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2014:1 (149)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2013:3 (147)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2013:2 (146)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2013:1 (145)

   130 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2012:3 (143)

   130 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2012:2 (142)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2012:1 (141)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2011:4 (140)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2011:2 (138)

   130 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2011:1 (137)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2010:4 (136)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2010:2 (134)

   130 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2010:1 (133)

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2009:4 (132)

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2009:3 (131)

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2009:1 (129)

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2008:3 (128)

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2008:2 (126)

   60 kr.

   Logga in för att handla