OEI
Kategori: Litteratur
  Nummer:
  2019:1 (84)
  Issn:
  1404-5095
  Språk:
  Svenska
  Antal sidor:
  590
  Dimensioner:
  194x295 mm
  Vikt:
  1766 g
  I lager:
  2 st

Det här numret motsvarar 2 nummer.

OEI

Våtmarker & experiment

Innehåll

Våtmarker:

 • Skaraborgs museum museum:  Mose, mosse, tourbiere, bog, swamp
 • Nancy Holt & Robert Smithson: Swamp (transkriberad dialog)
 • Thomas Carlyle: ur Bog of Lindsey
 • Filip Lindberg: Våtmarksmobiler
 • Peter Törnqvist: Gången: spången
 • Gideonsson/Londre: En myrcykel
 • Christina Fredengren: Att möta våtmarkernas natur
 • Lennart von Post: Våra myrar som naturdokument
 • Paulina Blaesild: Ackumulationstendenser / Terrabyte
 • Gunnar Berge: Myrens indre organisasjon
 • CO-OP i samarbete med Skaraborgs museum museum: Sökord: muskeg
 • Bengt Berg: Myren, myrarna och Porzana Porzana
 • Peter Törnqvist: Jålven
 • Giorgio Manganelli: ur La palude definitiva
 • Signe Johannessen: Till Marksjön
 • Caroline Malmström: Träsket som pedagog – om Swamp Storytelling
 • Hägerstens botaniska trädgård: Manual för träskaftonsfirande
 • Eva Wichman: ur Kärret
 • Walter Ljungquist: ur Källan
 • Marie Hjørnet Nielsen: Mosepigen
 • Amanda de Frumerie: Stad
 • Rod Giblett: Den stora modern
 • Holmes Rolston III: Våtmarkens estetik
 • Lytle Shaw: Hobbema's Swamps
 • Axel Andersson: Kriget mot våtmarken
 • Henrik Andersson: Udtja
 • Sju litterära nedslag i den västerbottniska myren (efter Göran Marklund)
 • Bram Stoker: ur The Snake 's Pass
 • Dianne Meredith: Faror i mossen: verkliga och inbillade
 • Lord Dunsany: ur The curse of the wise woman
 • Thomas Pedersen: Noten mose [silentium].
 • Karin Sanders: Märkliga lämningar
 • Trudi van der Elsen: The Bog series
 • P.V. Glob: ur Mossarnas folk
 • William Carlos Williams: En leende dansk
 • Michael Taussig: Miasma
 • Natasha Ginwala & Vivian Ziherl: Förnimmelseterräng: mangroveträsk, oautentisk tillhörighet, extra-territorialitet
 • Jan Elveland: Myren – mångformig och föränderlig
 • Jacob Stenius: ur Kort Underrättelse Om Kiärr och Mossar Samt Deras Nyttiande
 • Annika Strandin Pers: Varför finns så många åkrar som heter Dalkarlskärret?
 • Carl von Feilitzen: Om Mosskulturföreningens ändamål
 • Vilhelm Moberg: ur Soldat med brutet gevär
 • Lotta Lotass: Mossen, havet
 • Jonas (J) Magnusson & Cecilia Grönberg: Ropet från våtmarken
 • Gideonsson/Londre i samtal med John Backman: En torvbrytares väderdagbok
 • Mathias Kokholm i samarbete med CO-OP: Torvspademorfologier
 • Mathias Kokholm: Vild(med)moserne
 • Cecilia Grönberg: Dokumentationer från Møde i mosen, 6-9 oktober 2018
 • Bent Aaby & Niels Riis: Lille Vildmoses natur i fortid og nutid
 • Andreas Eckhardt-Lressøe: Mineralsk skrift
 • Klaus Høeck: ur Hjem
 • Mathias Kokholm: Mosen som psykopatologi
 • Dan Turell: Nymosen
 • Asger Schnack: Om Tove Meyer og "Fire digte fra mosen"
 • Tove Meyer: Fire digte fra mosen
 • Gitte Broeng: ur Terra
 • Lasse Krog Møller: Atlas UCC [-mnemosyne you see see]
 • Johan Redin: Den mjuka maskinen
 • CO-OP: ur Saga af the Swamp Thing # 23: Another Green World (Alan Moore, Stephen Bissette, John Totleben (1984); Swamp Thing (Wes Craven, 1982); Legend af the Bog (Brendan Foley, 2009); Swamp Water (Jean Renoir, 1941); Waterland (Stephen Gyllenhaal, 1992); La isla mínima (Alberto Rodrfguez, 2014)
Eperiment:
 • Bernar Venet: Att vara eller inte vara
 • Allan Kaprow: Experimentell konst
 • John Cage: ur Silence
 • Laurent Jeanpierre: Introduktion till den experimentella konstens betingelser
 • Emile Zola: ur Le Roman experimental
 • Wilhelm Reich: Regler att följa inom molnens ingenjörskonst
 • John Dewey: ur Art as Experience
 • Eva Diaz: Experimentatorerna – Black Mountain College mellan slump och design
 • Renée Green: Seekers Swimming Worlds
 • Vincent Broqua: Det experimentellas tidsligheter
 • A Constructed World: Parler aux anguilles
 • Élie During: Några regimer för experimenterande
 • Hans-Jörg Rheinberger: Experimentalsystem: differens, grafematicitet, konjunktur
 • Avital Ronell: Testdriften
 • Anne Dufourmantelle: Riskera sitt liv
 • Erik Erlanson: Klossowski och experimentet
 • Helmut Heißenbüttel: Inga experiment? Anmärkningar till ett slagord
 • reinhard priessnitz och mechthild engel-rausch: tribut till traditionen. aspekter av en postexperimentell litteratur
 • Isabelle Stengers: Det lutande planet
 • Isabelle Stengers: Den första experimentella uppställningen?
 • Miriam Johannesson: Anteckningar från ett slutet habitat
 • Leonardo da Vinci: Uppfinningar och experiment ur anteckningsböckerna
 • Jonas (J) Magnusson: Om Silvestre Pestana
 • Antonio Preto: Silvestre Pestana: poesi eller död
 • Sflvia Oas Fadas (Et Al.): Light, Blaze, Fulgor – Auguries For A Nonhierarchical Framing And Flourishing
 • Johan Redin: Den romantiska operationen. Novalis experimentallära
 • Ketevan Kinturashvili: Stereoscopic Stalin
 • Cecilia Grönberg: Tvättmaskinen som mörkrum. Steven Pippins experiment med tvättomater och fotografi.
 • Daniel Möller: "I predikning jag trotzar alla Swenska Postillanter". Om Olof von Dalins experimentella dikt "Bön om Lofö Pastorat" och Sveno Dalius
 • Alexandr Rodtjenko: Allting är experiment
 • Irina Aristarkhova: Stepanovas "laboratorier"
 • Andreas Fickers och Annie van den Oever: Experimentell mediearkeologi
 • Jonas (J) Magnusson: Juan Geuers "seismoskap" och heuristiska experiment
 • Jarl Hammarberg RUTAPÅRUTA (verbal version)
 • Percival och Art Distribution Kungariket i det inre av Kongo (en berättelse från år 1960)
 • Kolofon
Bildkonstellationer av Skaraborgs museum museum:
 •  Mose, mosse, tourbiere, bog, swamp
 •  Gester och rörelser i våtmarker
 •  Älvor, huldror, tall-maja, dim-jungfrur, mosskärringars brygd
 •  Mosseruptioner, bog slides, bog bursts
 •  Drosera, sileshår
 •  Lyktgubbar, irrbloss, Jack o' Lantern, Will o' wisp, ignis fatuus
 •  Mossgubbar, bogeyman, bogeys, coco, myling
 •  Diken, dikning
 •  Torv, torvbrytning

Beskrivning

OEI är en tidskrift för litteratur, konst, filosofi, estetiska teknologier och alternativa historiografier, och som ställer frågor om dokument, dispositiv, deskriptioner, diskurser: magnetband: tidskriften som estetiskt medium och historisk praktik: tillbakadragande, sömn, uppmärksamhet, distraktion… Årets kulturtidskrift 2008

  • OEI

   2020:3 (88)

   180 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2020:1 (86)

   250 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2018:4 (82)

   250 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2018:2 (80)

   250 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2017:3 (77)

   180 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2017:1 (75)

   180 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2016:3 (73)

   180 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2016:1 (71)

   180 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2015:3 (69)

   180 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2015:1 (67)

   180 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2014:4 (66)

   180 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2014:3 (65)

   140 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2014:1 (63)

   180 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2013:3 (62)

   160 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2013:2 (60)

   180 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2013:1 (59)

   120 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2012:2 (56)

   160 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2012:1 (55)

   120 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2011:2 (53)

   180 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2011:1 (52)

   160 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2010:6 (51)

   150 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2010:3 (48)

   180 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2010:1 (46)

   150 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2009:2 (43)

   160 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2009:1 (42)

   100 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2008:3 (39)

   170 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2008:1 (37)

   150 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2007:3 (33)

   190 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2007:1 (31)

   120 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2006:3 (28)

   170 kr.

   Logga in för att handla

Logga in

Logga in Registrera
Jag har glömt bort mitt lösenord ×