Respons
Kategori: Allmänna kulturtidskrifter
  Nummer:
  2019:3
  Issn:
  2001-2292
  Språk:
  Svenska
  Antal sidor:
  72
  Dimensioner:
  210x275 mm
  Vikt:
  186 g
  I lager:
  5 st

Respons

Versaillesfreden 100 år

Innehåll

 • Noterat
 • Krönika. Jag vet mycket väl, men ändå, av Hanna Bornäs
 • Reportage. Gränser blir både hårdare och mer vidsträckta, av Johanna Pettersson
 • Debatt. Övertro på massdigitalisering hotar bibliotek, av Ida Westin
 • Debatt. Demokrater och antifascister gör klokt i att lära av historien, av David Brolin
Tema: Versaillesfreden
 • Recension. Lärdomarna från det första världskriget är mest relevanta i dag • Klas-Göran Karlsson: Det moderna trettioåriga kriget – Europa 1914–1945. Av Jens Stilhoff Sörensen
 • Intervju: Robert Gerwarth. Versaillesfredens politiska baksmälla kännbar än i dag. Av Johannes Heuman
Utblick
 • På östfronten en hel del nytt. Av Kay Glans
Politik & samhälle
 • lngmar Karlsson: Det omaka paret – Tjeckernas och slovakernas historia. Recensent Olof Kleberg
 • Mats Alvesson och Andre Spicer: Dumhetsparadoxen – Den funktionella dumhetens fördelar och fallgropar. Recensent Urban Lundberg
 • Sofia K. Ledberg: Officeren, staten och samhället – Ett professionsperspektiv. Recensent Lina Sturfelt
 • Ann-Sofie Dahl: NATO – Historien om en försvarsallians i förändring. Recensent Bo G. Hall
 • Sven Carlsson & Jonas Leijonhufvud: Spotify inifrån – Så blir man störst i världen. Recensent Mats Benner
 • Björn Östbring: Migrationspolitiska dilemman – Om idealism och realism i liberal politisk teori. Recensent Lennart Berntson
 • Richard Wilkinson & Kate Pickett: Den inre ojämlikheten – Hur mer jämlika samhällen minskar stress, förbättrar hälsan och ökar allas välbefinnande. Recensent Lars Magnusson
Essä: Karl Marx
 • Både kapitalet och "Kapitalet" präglas av ständiga förändringar. Av Thomas Steinfeld .
Filosofi & psykologi
 • Robert Burton: Melankolins anatomi. Recensent Hanna Bornäs
 • Annika Berg: De samhällsbesvärliga – Förhandlingar om psykopati och kverulans i 1930- och 40-talens Sverige. Recensent Cecilia Riving
 • Martin Rees: Om framtiden – Mänsklighetens utmaningar. Recensent Alex Berman
 • Carin Franzen: När vi talar om oss själva – Nedslag i subjektivitetens historia från Montaigne till Noren. Recensent Christian Lenemark
Historia
 • Kyle Harper: Roms öde - Klimatet, sjukdomarna och imperiets undergång. Recensent Lovisa Brännstedt
 • Marte Michelet: Hva visste hjemmefronten? – Holocaust i Norge: Varslene, unnvikelsene, hemmeligholdet. Recensent Klas Amark .
 • Anders Houltz (red.): I världsutställningarnas tid – Kungahus, näringsliv & medier. Recensent Peter K. Andersson ....
Konstarterna & medier
 • Martin Kylhammar: Ett hemligt liv – Verner von Heidenstam och Kate Bang. Recensent Johan Svedjedal
 • Ulrika Milles: Ensamvargar – Stig Ahlgrens 1900-tal. Manlighet, kärlek, litteratur. Recensent Lena Kåreland
 • Stefan Wistrand: Börje Fredriksson, saxofonist. Recensent Lars Kleberg
 • Per Wästberg: Bo Grandien – Diktare, reporter, forskare. En minnesteckning. Bo Grandien: Japanen som försvann och andra berättelser. Recensent Lars Peter Freden
 • Johan Svedjedal: Att skriva liv. Recensent Evelina Johansson Wilen
Essä
 • Slutet på tv-dramats lokala särarter? Av Carl Ahlström

Beskrivning

[i]Respons[/i] tar form där två behov möts. Dagstidningarnas recensionsverksamhet har försämrats dramatiskt och det blir allt svårare för den allmänna kvalitetsinriktade publiken att orientera sig. Medieutvecklingen kan liknas vid en centrifugering: centrum tunnas ut, substansen pressas ut mot marginalen. Tidningen [i]Filter[/i] har visat att man kan fånga upp det behov av reportage som dagstidningarna inte längre tillfredsställer. [i]Respons[/i] avser att göra något liknande när det gäller recensionsverksamheten och fånga upp dem som inte är nöjda med dagstidningarnas bevakning. Den akademiska världen å sin sida håller på att förlora kontakten med den nationella publiken. I dag är det meriterande att publicera sig på engelska i specialtidskrifter, som bara en begränsad krets tar del av. Respons fyller också en viktig tvärvetenskaplig funktion genom att forskare och studerande får möjlighet att informera sig om vad andra discipliner sysslar med och lära känna företrädare för andra discipliner. En utförlig och tillförlitlig recension ger i många fall den kunskap man behöver, och ersätter läsningen av boken. [i]Respons[/i] vänder sig till dem som är verksamma inom den akademiska världen på olika nivåer, från professorer till studenter, men även till alla som är verksamma inom utbildning generellt. [i]Respons[/i] är både tillförlitlig och aktuell. Vi recenserar böcker när de kommer ut, inte långt senare som oftast är fallet med tidskrifter, och vi väljer de mest sakkunniga recensenterna. Tidskriften är ett oumbärligt hjälpmedel för alla som behöver orientera sig i bokutgivningen.

  • Respons

   2021:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2021:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2020:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2020:5

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2020:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2020:3

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2020:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2020:1

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2019:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2019:5

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2019:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2019:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2018:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2018:5

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2018:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2018:3

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2018:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2017:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2017:3

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2017:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2017:1

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2016:6

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2016:5

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2016:4

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2016:3

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2016:2

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2016:1

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2015:6

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2015:5

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2015:4

   79 kr.

   Logga in för att handla