Historiskan
Kategori: Historia
  Nummer:
  2019:2
  Issn:
  2002-150X
  Språk:
  Svenska
  Antal sidor:
  80
  Dimensioner:
  210x280 mm
  Vikt:
  213 g
  I lager:
  3 st

Historiskan

Kampen för rösträtt

Innehåll

 • ?Redaktionen tipsar
 • Krönikan: Elfrida Bergman
 • Kvinnoorkestern. Sverige har fått sin första klassiska orkester med uteslutande kvinnliga musiker. Som mål har orkestern att lyfta kvinnliga tonsättare och sprida deras musik till en stor pubiik. 
 • Intervjun: Linda Börjesson. År 1958 etablerades ett arkiv syftet att gynna kvinnohistorisk forskning genom att samla kvinnohistoriskt material och kartlägga kvinnohistorisk litteratur. Linda Börjesson är en av fem universitetsbibliotekarier som i dag arbetar med den verksamhet som år 2010 fick namnet KvinnSam.
 • Plagget: Snubbelkjolen.
 • Så vanns rösträtten. År 2018–2021 firas 100-årsjubileet för införandet av den allmänna och lika rösträtten i Sverige. Det som i dag ofta kallas demokratins genombrott – en sanning med modifikation då flera rösträttsbegränsningar fortfarande kvarstod – föregicks av årtionden av målmedveten kamp.
 • Frida Stéenhoff. Frida Stéenhoff var författaren som lanserade begreppet feminism i det tidiga 1900-talets kulturdebatt. Hennes progressiva teaterpjäser och debattartiklar skapade kontroverser både inom kvinnorörelsen och i samhället i stort. 
 • Fredrika Bremer-förbundet. Det fick sitt namn efter en av Sveriges mest kända författare och kvinnorättskämpar. Men Fredrika Bremer-förbundets roll i kampen för kvinnors rättigheter har inte varit oproblematisk.
 • Elsa Laura Renberg – en samisk pionjär. Elsa Laula Renberg var förgrundsgestalt i den samiska rättighetsrörelse som växte fram i början av 1900-talet. I sin livslånga kamp för samernas rätt till självstyre förringades hon av manliga makthavare men i möten med kvinnosakskämpar fann hon bundsförvanter. 
 • Nykterhetsrörelsen. Under 1800-talet var alkoholismen utbredd i Sverige. De som drabbades värst av männens drickande var kvinnor och barn. Nykterhetsorganisationen Vita bandet, med Emilie Rathou i spetsen, engagerade sig starkt for kvinnors rösträtt. För dem var kvinnors politiska inflytande ett avgörande steg i kampen mot spriten. 
 • Ellen Key – en obekväm ideolog. Ellen Keys tankar om kärlek, äktenskap, sexualitet, barnuppfostran, pedagogik och estetik har format generationer. I början av 1900-talet var hon en ledande intellektuell och opinionsbildare både nationellt och internationellt. Samtidigt var hon en kontroversiell och omdebatterad person. 
 • Ada Nilsson – en stridbar frontfigur. »Där föddes en kamp på fem fronten«, skrev Ada NiIsson om hemmet på Triewaldsgränd i Stockholm, »för kvinnofrågan fredsfrågan, befolkningsfrågan, jordfrågan och frågan om den liberala linjen«. Läkaren Ada Nilsson kom att bli en av den svenska kvinnohistoriens förgrundsgestalter.
 • Klasskämpen Elma Danielsson. Genom arbetarrörelsens historia löper parollen klass före kön som en röd tråd. Detta gällde inte minst i kampen för rösträtten. Många av arbetar rörelsens kvinnor kämpade för kvinnors rättigheter med övertygelsen om att klasskillnader och sociala orättvisor måste åtgärdas innan kvinnornas situation kunde förbättras. En av dem var Elma Danielsson. 
 • Medborgarskolan i Fogelstad. Införandet av kvinnors politiska rösträtt och valbarhet i riksdagsval blev startskottet för en helt ny sorts skola på ett gods i Södermanland. På Kvinnliga medborgarskolan skulle svenska kvinnor utbildas till kunniga och aktiva samhällsmedborgare.
 • Fotot: Pennskaft
 • Serien: Jessica Hallbäck
 • Quiz

Beskrivning

Historiskan är Sveriges första kvinnohistoriska tidning. Den erbjuder en motvikt till den traditionella, manliga historieskrivningen genom att lyfta fram historiens många fascinerande kvinnor, såväl kända som mindre kända, och skildra dem både som individer och i större historiska sammanhang. Tidningen utkommer fyra gånger per år. 

  • Historiskan

   2019:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • Historiskan

   2018:4

   85 kr.

   Logga in för att handla

  • Historiskan

   2018:3

   85 kr.

   Logga in för att handla

  • Historiskan

   2018:2

   85 kr.

   Logga in för att handla

  • Historiskan

   2018:1

   85 kr.

   Logga in för att handla

  • Historiskan

   2017:4

   85 kr.

   Logga in för att handla

  • Historiskan

   2017:3

   85 kr.

   Logga in för att handla

  • Historiskan

   2017:2

   85 kr.

   Logga in för att handla

  • Historiskan

   2017:1

   85 kr.

   Logga in för att handla

  • Historiskan

   2016:4

   80 kr.

   Logga in för att handla

  • Historiskan

   2016:3

   80 kr.

   Logga in för att handla

  • Historiskan

   2016:2

   80 kr.

   Logga in för att handla

  • Historiskan

   2016:1

   80 kr.

   Logga in för att handla

 • «
 • <
 • ...
 • >
 • »

Logga in

Logga in Registrera
Jag har glömt bort mitt lösenord ×