Grönköpings Veckoblad
Kategori: Allmänna kulturtidskrifter
  Nummer:
  2019:5
  Issn:
  0017-4548
  Språk:
  svenska
  Antal sidor:
  12
  Dimensioner:
  250x350 mm
  Vikt:
  48 g
  I lager:
  4 st

Grönköpings Veckoblad

Innehåll

 • Grönköping inför budord i mobilen! Enär mobiltelefonen har intagit den plats i vårt vardagsliv som i forna tider innehades av religionen, har Grönköpings kommunale informationssekreterare, hr Viking Helmersson, funnit sig föranlåten att formulera tio budord för mobilanvändandet. En katekes med frågor och svar är under utarbetande. Gå in på kommunens hemsida för ytterligare information!
 • Ny tid i sikte! När det blir möjligt att själv bestämma om sommar resp. vintertid skall råda, kommer Grönköping att ställa om klockan med en halvtimme. Om uret skall ruckas framåt eller bakåt är f.n. oklart.
 • Starkt framåt tack vare H&H? Enligt Gröfo:s mätningar ha f.n. Moderaterna (M) som Kristdemokraterna (KD) vind i sina politiska segel. Hr stadsrådet Joel Eriksson (S) misstänker, att förklaringen är att en film om det populära komikerparet Helan & Halvan just nu visas å Röda Kvarn, och att väljarna ha identifierat hr gods- & svineriägaren Justus Brylén (M) med Helan och hr pastor David Helfridsson (KD) med Halvan.
 • Strid om Brylanda! Skall Btylanda Air Port byggas ut? Se, där en stridsfråga mellan hr stadsrådet Joel Eriksson (S) som är för, och frkn Ada A:son Susesgård (MP), som är emot. Moderaterna vilja satsa å atomdrivna flygplan & tåg.
 • kronvittne bra! Försöksverksamheten med kronvittnen Har bliyit
 • en succés. Finkan är numera s.g.s. tom, då hr f.f. H. Peterzohn får straffrabatt för att vittna om de brott som han tidigare begått.
 • Witskavalkad! Hr postmästare Brunander överträffade sig själv med en sällsport lång rad witzar om de nya elbilarna.

Beskrivning

Grönköpings Veckoblad är Sveriges enda veckotidning som utkommer månatligen. Har i drygt 100 år visat att verkligheten överträffar dikten. Utgivare: Ordfront Kultur AB.

  • Grönköpings Veckoblad

   2021:7

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Grönköpings Veckoblad

   2021:6

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Grönköpings Veckoblad

   2021:5

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Grönköpings Veckoblad

   2021:4

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Grönköpings Veckoblad

   2021:3

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Grönköpings Veckoblad

   2021:2

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Grönköpings Veckoblad

   2021:1

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Grönköpings Veckoblad

   2020:10

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Grönköpings Veckoblad

   2020:9

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Grönköpings Veckoblad

   2020:8

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Grönköpings Veckoblad

   2020:7

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Grönköpings Veckoblad

   2020:6

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Grönköpings Veckoblad

   2020:5

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Grönköpings Veckoblad

   2020:4

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Grönköpings Veckoblad

   2020:3

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Grönköpings Veckoblad

   2020:2

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Grönköpings Veckoblad

   2020:1

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Grönköpings Veckoblad

   2019:10

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Grönköpings Veckoblad

   2019:9

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Grönköpings Veckoblad

   2019:8

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Grönköpings Veckoblad

   2019:7

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Grönköpings Veckoblad

   2019:6

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Grönköpings Veckoblad

   2019:4

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Grönköpings Veckoblad

   2019:3

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Grönköpings Veckoblad

   2019:2

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Grönköpings Veckoblad

   2019:1

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Grönköpings Veckoblad

   2018:10

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Grönköpings Veckoblad

   2018:9

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Grönköpings Veckoblad

   2018:8

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Grönköpings Veckoblad

   2018:7

   69 kr.

   Logga in för att handla

Logga in

Logga in Registrera
Jag har glömt bort mitt lösenord ×