Ordfront magasin
Kategori: Debatt och politik
  Nummer:
  2019:2
  Issn:
  0284-981X
  Språk:
  Svenska
  Antal sidor:
  48
  Dimensioner:
  220x285 mm
  Vikt:
  158 g
  I lager:
  4 st

Ordfront magasin

Innehåll

 • LÅT SKOGEN STÅ. Skogarna trycks undan när det kommersiella industrijordbruket ökar i yta och värde. Men avkastningen viker. Mylla utarmas och färskvattenreservoarer sinar. Vårt ohållbara sätt att fram ställa föda är också huvudorsaken till artutrotningen och klimatförändringarna. Så varför diskuterar vi inte jordbruket? Daniel Berg gör det, och presenterar även ett nygammalt sätt att odla mat, som kanske till och med kunde vara hållbart: permakultur.
 • ??GRÖN TEKNIK ELLER ”GRÖNM TEKNIK? Ifrågasätt 200 års tro på teknikens inneboende neutrala och goda kraft, menade professor Alf Hornborg i Ordfront 1.19, och gick hårt åt grön teknik-experter som professor Tomas Kåberger, KTH. Här svarar Kåberger att teknik visst kan vara grön, och Hornborg får slutreplik.
 • NYA POLITISKA YTOR. I ett Europa där högerradikala hatdemagoger härjar som hunner på sportlov finns det även ljusa sidor: partier och rörelser av gröna, progressiva, humanitära vänsterkrafter. Även i Sverige försöker progressiva krafter hitta sprickor i partiblocken att växa upp igenom. Vi har träffat:
 • Partiet Vändpunkt. Abigail Sykes frågar exmiljöpartisterna Carl Schlyter och Annika Lillemets vad de vill med sitt nya parti.
 • Demos. Lars Björk pratar med Rumäniens nystartade parti Demos, det första gröna vänsteralternativ som verkar kunna få brett stöd i det statskommunismskadade landet.
 •  Podemos. Zeth Isaksson har träffat Vicerç Navarro, en av de som 2014 grundade vänsterfronten Podemos.
 • NEGGAD AV NÄTET. Ett årtionde efter sociala mediers genomslag i våra liv börjar forskningsrapporterna om hur de påverkar oss komma. Ditte Lundberg berättar om hur unga människor fångas i stereotyper, ångest och depression.
KULTUR!
 • STOCKHOLMS STADSHUS SJÄLVMÅL.
 • STEPANOVAS EXISTENTIELLA SLÄKTMYLLER.
 • BOSTADSPOLITISKT MOTSTÅNDSMANIFEST.
 • FRÅN CHILDISH TILL RAMMSTEIN. Sofie Tedenstad Svebring delar sin kärlek till popmusikvideon med miljarder på Youtube, och skriver här om varför musikvideon inte gick under med MTV, och varför den radikaliserats.

Beskrivning

Ordfront magasin är Sveriges största månadstidning för samhällsdebatt och kultur. I en tid när likriktningen och maktkoncentrationen inom media blir allt värre, blir de röster som säger någonting annat än de gör i dagstidningen eller tevenyheterna allt viktigare. Ordfront magasin är en sådan röst. Utgivare: Föreningen Ordfront

  • Ordfront magasin

   2019:1

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Ordfront magasin

   2018:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Ordfront magasin

   2018:5

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Ordfront magasin

   2018:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Ordfront magasin

   2018:3

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Ordfront magasin

   2018:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Ordfront magasin

   2018:1

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Ordfront magasin

   2017:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Ordfront magasin

   2017:5

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Ordfront magasin

   2017:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Ordfront magasin

   2017:3

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Ordfront magasin

   2017:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Ordfront magasin

   2017:1

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Ordfront magasin

   2016:6

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Ordfront magasin

   2016:5

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Ordfront magasin

   2016:4

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Ordfront magasin

   2016:3

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Ordfront magasin

   2016:2

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Ordfront magasin

   2016:1

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Ordfront magasin

   2015:6

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Ordfront magasin

   2015:5

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Ordfront magasin

   2015:4

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Ordfront magasin

   2015:3

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Ordfront magasin

   2015:2

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Ordfront magasin

   2015:1

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Ordfront magasin

   2014:7

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Ordfront magasin

   2014:6

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Ordfront magasin

   2014:5

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Ordfront magasin

   2014:3

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Ordfront magasin

   2014:2

   69 kr.

   Logga in för att handla