Respons
Kategori: Allmänna kulturtidskrifter
  Nummer:
  2019:2
  Issn:
  2001-2292
  Språk:
  Svenska
  Antal sidor:
  72
  Dimensioner:
  210x275 mm
  Vikt:
  186 g
  I lager:
  5 st

Respons

Eliter

Innehåll

Noterat

 • Krönika. Att släppa på medvetandets tyglar av Hanna Bornas 
 • Reportage. Konst, pengar och poser i Shanghai av Lotta Lagercrantz och WiIhelm Östberg 
 • Debatt. Den så kallade mittenpositionen är i själva verket extrem av MatiIde Tiozzo
 • Debatt. I institutionernas kris framställs som en dålig dag på jobbet av Mats Benner
Tema: Eliter
 • Eliterna ägnar mycket tid åt att rättfärdiga och försvara sina positioner. Av My Hellsing
 • ”Ty den som har, han skall få, och det i överflöd.” Hur vetenskapliga eliter formas. Av Henrik Lundberg
Filosofi & psykologi
 • Katarina Bjärvall: ADHD, pillren och det stressade samhället. Recensent Hanna Bornäs
 • Nick Poison & James Scott: AIQ -- Hur artificiell intelligens fungerar. Recensent Helena Granström
 • Clive Hamilton: Den trotsiga jorden -- Människans öde i antropocen. Recensent Gustaf Johansson
 • Thomas Kazen: Smuts skam, status -- Perspektiv på samkönad sexualitet i Bibeln och antiken. Recensent Johanna Vernqvist
 • Simon Sorgenfrei: Islam i Sverige -- De första 1300 åren. Recensent Eli Göndör 
Utblick
 • Konsten att lägga märke till varan började inom konsten. Av Thomas Steinfeld 
Politik & samhälle
 • J.D. Vance Hillbilly: En familj och kultur i kris. Didier Eribon: Tillbaka till Reims. Recensent Lucas Gottzén
 • Tim Marshall: Geografins makt -- Tio kartor som förklarar världen. Recensent Christian Abrahamsson
 • Olof Ruin: Analys & engagemang -- Sex statsvetare under 1900-talet. Recensent Leif Lewin
 • Gunnar Falkemark: Avundsjuka i politik och samhällsliv. Recensent Susanne Wigorts Yngvesson
Klassikern
 • Karl Popper. Drömmar om öppenhet ur de habsburgska ruinerna. Av Ulf Öfverberg.
Konstarterna & medier
 • Fredrik Hertzberg: ”Mitt språk är ej i orden” -- Gunnar Björlings liv och verk Recensent. Lena Kåreland.
 • Torbjörn Sörhuus: Stockholms skivaffärer & skivbörsar -- En hundraårig historia. Recensent Hans Wolf.
 • Karin Hult & Gunhild Vidén (red.): Alexanderlegenderna i tid och rum -- Alexander den stores gränslösa historia. Recensent Bo Eriksson
 • Johan Svedjedal & Peter Karlsson: Böckernas tid -- Svenska Förläggareföreningen och svensk bokmarknad sedan 1943. Recensent Ragni Svensson.
Historia
 • Håkan Jönsson & Richard Tellström: Från krog till krog -- Svenskt uteätande under 700 år. Recensent Emma Hilborn
 • Axel Andersson: Atlantvärlden -- En historia om när Nordamerika erövrades, Europa upptäcktes och en ny värld uppstod däremellan. Recensent Bosse Holmqvist
 • Lars Gyllenhaal: Svenskar i strid mot Hitler -- I amerikansk krigstjänst 1941–45. Recensent Lina Sturfelt
 • Tomas Andersson & Peter Sandberg: Göteborgs historia -- Porten mot väst. Recensent Jan Christensen 
Essä
 • Tillfälligheter och eldsjälar avgör vad som bevaras av det fotografiska arvet. Av Jenni Sandström

Beskrivning

[i]Respons[/i] tar form där två behov möts. Dagstidningarnas recensionsverksamhet har försämrats dramatiskt och det blir allt svårare för den allmänna kvalitetsinriktade publiken att orientera sig. Medieutvecklingen kan liknas vid en centrifugering: centrum tunnas ut, substansen pressas ut mot marginalen. Tidningen [i]Filter[/i] har visat att man kan fånga upp det behov av reportage som dagstidningarna inte längre tillfredsställer. [i]Respons[/i] avser att göra något liknande när det gäller recensionsverksamheten och fånga upp dem som inte är nöjda med dagstidningarnas bevakning. Den akademiska världen å sin sida håller på att förlora kontakten med den nationella publiken. I dag är det meriterande att publicera sig på engelska i specialtidskrifter, som bara en begränsad krets tar del av. Respons fyller också en viktig tvärvetenskaplig funktion genom att forskare och studerande får möjlighet att informera sig om vad andra discipliner sysslar med och lära känna företrädare för andra discipliner. En utförlig och tillförlitlig recension ger i många fall den kunskap man behöver, och ersätter läsningen av boken. [i]Respons[/i] vänder sig till dem som är verksamma inom den akademiska världen på olika nivåer, från professorer till studenter, men även till alla som är verksamma inom utbildning generellt. [i]Respons[/i] är både tillförlitlig och aktuell. Vi recenserar böcker när de kommer ut, inte långt senare som oftast är fallet med tidskrifter, och vi väljer de mest sakkunniga recensenterna. Tidskriften är ett oumbärligt hjälpmedel för alla som behöver orientera sig i bokutgivningen.

  • Respons

   2021:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2021:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2020:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2020:5

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2020:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2020:3

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2020:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2020:1

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2019:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2019:5

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2019:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2019:3

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2018:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2018:5

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2018:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2018:3

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2018:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2017:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2017:3

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2017:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2017:1

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2016:6

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2016:5

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2016:4

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2016:3

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2016:2

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2016:1

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2015:6

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2015:5

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2015:4

   79 kr.

   Logga in för att handla