Balder
Kategori: Filosofi, psykologi och religion
  Nummer:
  2019:1
  Issn:
  0347-6286
  Språk:
  Svenska
  Antal sidor:
  76
  Dimensioner:
  210x270 mm
  Vikt:
  311 g
  I lager:
  5 st

Balder

Barndomen

Innehåll

 • Skulpturer. Knutte Wester
 • »Vuxna de säckar ju liksom ihop i huvudet«. Intervjuer. Tolv barn
 • Att titta bortom horisonten. Samtal med Åsa Lind. Mats Ahlberg
 • Fotografier. Porträtt av barn från Nykomsten. Ewa Stackelberg
 • Parkleken. Manne af Klintberg
 • Gouache. Katarina Axelsson
 • Nykomsten. Hos barnen i ateljen på Barnkulturcentrum Nyköping. Alexandra Kronqvist
 • Barndomen och hantverket. Ruhi Tyson
 • Två reportage. Cecilia Uddén
 • Vad är en barndom? Marianne Steinsaphir
 • Ciceron i barnlitteraturen. Samtal med Ulf Boethius. Mats Ahlberg
 • Barndom. Rolf Wohlin
 • Fem dikter. Ur Veronikas häfte och andra dikter. Gennadij Ajgi
 • Syster och bror från nedre Tjuvasjien. Om Eva Lisina och Gennadij Ajgi. Alexandra Kronqvist
 • Två prosastycken. Ur Sånger från nedre Tjuvasjien. Eva Lisina
 • Avbruten. Vendela Fredricson
 • Pojke med vingar. Om konstnären Knutte Wester. Alexandra Kronqvist

Beskrivning

Tidskrift för antroposofi och social tregrening utgiven av Balders Förlag. Förlaget ger ut böcker (från filosofi och konfliktlösning till matematik), barnböcker och poesi samt en kulturtidskrift som heter Balder, under mottot frihet - jämlikhet - solidaritet. I tidskriften hittar man essäer, intervjuer, artiklar, små notiser och stora bilder om kultur- och samhällsfrågor: Genteknik och människovärde, pedagogik och jordbruk, ekonomi och hälsa.

  • Balder

   2021:1

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Balder

   2020:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Balder

   2020:3

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Balder

   2020:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Balder

   2020:1

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Balder

   2019:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Balder

   2019:3

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Balder

   2019:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Balder

   2018:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Balder

   2018:3

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Balder

   2018:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Balder

   2018:1

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Balder

   2017:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Balder

   2017:3

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Balder

   2017:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Balder

   2017:1

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Balder

   2016:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Balder

   2016:3

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Balder

   2016:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Balder

   2016:1

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Balder

   2015:4

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Balder

   2015:3

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Balder

   2015:2

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Balder

   2015:1

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Balder

   2014:4

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Balder

   2014:3

   85 kr.

   Logga in för att handla

  • Balder

   2014:2

   85 kr.

   Logga in för att handla

  • Balder

   2014:1

   85 kr.

   Logga in för att handla

  • Balder

   2013:4

   85 kr.

   Logga in för att handla

  • Balder

   2013:3

   85 kr.

   Logga in för att handla